Přidat k oblíbeným info@karavana-uspechu.eu   tel.: (420)  608 87 28 27     Neděle, 16. prosince 2018        

Autoři citátů

  Zig Ziglar
  Napoleon Hill
  Jiří Albrecht
  Earl Nightingale
  Donald J. Trump & Robert T. Kiyosaki
  Robert T. Kiyosake
  Peter F. Drucker
  Tomáš Baťa

۰Moje práce má jeden účel: službu životu. 

۰Pod obchodní poctivostí rozumíme, že úplně všechny strany, na obchodě zúčastněné, musí být po uskutečnění obchodu bohatší, než byly předtím. 

۰Zámožnost je povinnost, chudoba je výmluva. Mým cílem je učinit ze všech svých zaměstnanců kapitalisty.

۰Povinností každého člověka je vládnout, ne odmlouvat. Stejně jako když chci, aby každý člověk v naší továrně byl sám sobě ředitelem, chci, aby každý byl sám sobě starostou.

۰„Nikdo neotřese trůnem vaší práce, ať jest velký nebo malý, pokud svoji práci budete konat v duchu služby člověku, v duchu služby veřejnosti.”

۰„Čím vyšší morálka obchodníků a výrobců, tím bohatší lid, tím bohatší celá země. Nemůže být bohatství tam, kde lidé jsou zaměstnáni vzájemným podváděním; nemají času na vybudování hodnot, na vytvoření bohatství.” „Niveau morálky obchodníků a průmyslníků souvisí těsně s niveau kultury dotyčného národa nebo země.”

۰„Vynaložme největší úsilí na to, abychom poznali o sobě a o světě pravdu. Nelžeme a nelichoťme si, avšak nedopusťme také, aby nám lhali a lichotili druzí. Poměry nejsou vinny nikdy a ničím. Vinni jsou vždycky lidé. Poměry je třeba buď zvládnout, nebo se jim přizpůsobit.”

۰Úspěch podnikání je založen na osobnosti podnikatele. Osobnosti, která má znalosti, dovednost, vizi, životní sílu, vůli a odvahu tuto vizi uskutečňovat.

۰Ústřední postavou je vedoucí pracovník, který dovede získat a motivovat lidi v podniku a vytváří z nich spolupodnikatele.

۰„Úspěch každého díla, na kterém se zúčastňuje větší množství lidí záleží na moudrém vedení.”

۰„Psychologie je umění jak hrát na tak jemný nástroj jako je lidská duše…”

۰Životní zkušenost ho poučila, že nové hodnoty vytvářejí jenom kvalitní lidé. Bez dobrých spolupracovníků není nic platná ani nejmodernější technika. To je základní pravda platná trvale a zejména v současné době. Vždyť teprve nedávno byla tato pravda obecněji přijata.

۰Aby člověk využil času v nevětší míře, musí mít to přesvědčení, že prospěch z toho zůstane především jemu, neboť jen tak bude pracovat jako na svém vlastním políčku.

۰Najít správný směr, mezi opatrností a odvahou je to největší umění.

۰Chcete-li vybudovat velký podnik, vybudujte nejdříve sebe.

۰Nenapodobovat, být v čele!


۰
Výše civilizace a kultury člověka je právě taková, jak vysoká je mzdy, kterou jim vynáší jejich denní práce. Touha člověka po vyšší mzdě se nikdy nezastaví.


۰Co chceš, můžeš.

 ۰Když všichni mluví o nemožnostech, hledej možnosti.

۰Lidé se obávají neznáma. Jest pravda, že každé opuštění starého znamená nejistotu - skok do tmy. Avšak kdo chce pomoci sobě a jiným, musí opustit dobré, aby mohl vybojovat lepší. Nesmí držet pevně vrabce v hrsti jen proto, že je lepší než holub na střeše. Bez odvahy ke změně není zlepšení, a tak není ani blahobytu!

۰Než něco řeknu, musím přemýšlet, co mi ten druhý na to odpoví.

۰Touha stát se nepostradatelnými jest pákou pokroku. Ale brzdou pokroku je naše touha zůstat nepostradatelnými.

۰Malou výrobu je možné řídit s malými lidmi. Velkou výrobu mohou vést pouze velcí lidé. Lidé, kteří jsou velcí povahou, vůlí a vědomostmi. Ti nám chybí a možná, že budeme muset počkat než nám dorostou z mladých mužů, které zde vychováváme.

۰Přímé jednání patří mezi prvotní podmínky úspěchu! Avšak jenom dobrý člověk může jednat přímo, a pouze dobrou, všem užitečnou práci možno konat před celou veřejností. Přímé, prosté jednání budí v lidech všechny dobré instinkty. Jednáš-li otevřeně s úmyslem posloužit lidem, tvůj úspěch je neodvratný.

۰Metař ví o čištění dílny více než vrchní ředitel. Metaři mne mohou poučit o tom, jak udržet čistotu v podniku lépe než všichni ředitelé a úředníci dohromady.

۰Snažte se dělat věci nejlépe na světě a svět si vyšlape cestičku k Vašim dveřím.

۰Každá rána, kterou jsme utržili, vyrazí z nás nějaký klín, který nám překážel. Jde ovšem o to, jsme-li dosti rozumní, abychom se z ní poučili.
۰
Každá lidská činnost se nakonec musí nějak projevit v číslech.

۰Náš zákazník - náš pán.

۰Lidí se nebojme, bojme se sebe.

۰Každý člověk je zámožný, pokud má zdravé ruce a rozum.

۰Celý svět je školou, nejlepším učitelem je práce. Učme se prací. Lidem myšlení, strojům dřinu. Preferování tvořivých schopností před kvantitativním rozvojem vědomosti. Práce přispívá k rozvoji osobnosti. 

۰Neříkej, že to nejde, raději řekni, že to zatím neumíš. 

۰Jde o to udělat z podnikání a obchodu celoživotní zaměstnání, ne pouze příležitost olupovat v něm po několik let lidi a pak se odebrat na odpočinek. 

۰Staňte se světovými podnikateli, ať vyrábíte stroje nebo brambory. Vycházejme z názoru, že celý svět byl stvořen, aby sloužil nám, a my jsme se narodili, abychom sloužili celému světu. Dělejme třeba sebenepatrnější věc, ale dělejme ji nejlépe na světě. 

۰Jsou lidé, které nepřemohl ani neúspěch, ani nepřátelé, ale kteří podlehli úspěchu. 

۰Jedině stálá sebekontrola buduje charakter.  

۰Jsou obchodníci, kteří se velmi namáhají, aby zvýšili svůj zisk. Měli by mnohem větší úspěch, kdyby se namáhali také přemýšlením, jak zvýšit zisky svých obchodních přátel a vydělávat s nimi. 

۰Z obchodu, který přináší prospěch jen nám, vyklube se nakonec ztráta i pro nás. 

۰Až obujeme svět, vyletíme raketou do vesmíru obouvat mimozemšťany. A nejlepší by bylo, kdyby měli čtyři nohy. 

۰Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele.

 ۰Pokládám za svou zaměstnavatelskou povinnost platit lidem za práci tak, aby ve svých čtyřicet letech mohli žít z úspor a pracovat s pomocí svého kapitálu a zkušeností a ne ze svých holých rukou. 

۰Přímé jednání patří mezi podmínky úspěchu. Přímé, prosté jednání budí v lidech všechny dobré instinkty. Jednáš-li otevřeně s úmyslem posloužit lidem, tvůj úspěch je neodvratný. 

۰Neschopný ředitel se ohlíží žárlivě kolem sebe, aby odstranil každého, kdo by mu mohl přerůst přes hlavu, kdo by jej mohl nahradit. Schopný ředitel jest naopak udýchán sháněním a výchovou lidí, kteří by co nejdříve mohli konat jeho práci. 

۰Kdykoliv nacházím na botách, které vycházejí z dílny, špatně vytlačené šnyty (ořízku) nebo zkřivený podpatek, nezajímá mě takto pokřivená práce. Ale zajímá mě, kde a v čem se pokřivil charakter lidí v dotyčné dílně. Je mi naprosto jasné, že lidé s pokřiveným charakterem nemohou udělat rovnou práci. 

۰Kdo se honí za penězi, ten je nikdy nedohoní. Hleďte si práce, dělejte ji lépe než soused. Peníze za vámi přiběhnou samy.  

۰Konejme jen takovou práci, která slouží veřejnosti. 

۰Ještě nikdy nezbohatl ten živnostník, jehož ústa oplývala pomlouváním a srdce závistí nad úspěchy druhých. 

۰Hledí-li si kdo věcí cizích a malicherných, nezbývá mu čas na věci vlastní, potřebné a důležité. 

۰V cizím domě uvidíte za pět minut více chyb než ve vlastním za celý rok. Záleží jen na tom, abychom při vypočítávání těch cizích chyb nechali si také chvíli na posouzení našich vlastních pošetilostí.


۰Nekouřím. V kouření vidím slabost. Jestliže lze omluvit slabost lidí při zábavě, nelze ji o mluvit při práci. Nikdo nemá práva oslabovat své spolupracovníky. 

۰Důvěřuji lidem, kteří si to nezaslouží, ale tento omyl je mi milejší, než přílišná podezřívavost. 

۰Jsem milionář a potřebuji své miliony právě tak, jako vy své pero a ruku nebo své řečnické nadání a byl bych lidem bez nich tak málo užitečným, jako vy bez těchto nástrojů.  

۰Boj je podstatou života a ten kdo nebojuje, tak nemůže ani zvítězit.

 ۰Jsou tři druhy hodnot, které potřebujete v jakékoli práci na světě: kapitál, vědomosti a svoboda.

  Louise L. Hay
  Denní afirmace
  Zig Ziglar a Jim Savage
  Peter F. Drucker


Karavana-uspechu.eu

Motivační citáty

Citáty jsou myšlenky, které dokážou svojí energií člověku změnit život.

• Každý člověk má 25 000 myšlenek denně a je pouze na něm, jaký jim dá směr a cíl.

• Do svých 6 let si vytvoříme okolo 80% vzorců jednání i myšlení.

• Výsledkem je naše myšlení a chování. Pokud to jsou většinou negativní vzorce jednání, smíříme se s nimi nebo je odmítneme, podle toho bude vypadat náš život.

Existuje i jiné Řešení!

• Pokud chcete změnit své myšlenkové vzorce, začněte svůj mozek krmit novými myšlenkami.

Dělají to tak všichni Úspěšní lidé!

• Vyberte si autora, vyberte si myšlenky, napište si je, dejte do peněženky, čtěte je několikrát denně, přemýšlejte o nich a žijte podle nich.

Věřte, že Myšlení se dá Změnit!

                    •Krmte svůj mozek, pracujte na sobě a buďte trpělivý.

 

 


 ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ  Citáty  
۰Zámožnost je povinnost, chudoba je výmluva. Mým cílem je učinit ze všech svých zaměstnanců kapitalisty.

Tomáš Baťa
 Registrace zákazníka

Jak pracovat s knihami

Nabídka spolupráce
Email:  
Heslo:  
Poslat heslo

Starobylé svitkyVIDEO


Vedeme.cz


administrace
© copyright 2009 | www.frkal.com/ WebDesign | all rights reserved