Přidat k oblíbeným info@karavana-uspechu.eu   tel.: (420)  608 87 28 27     Neděle, 16. prosince 2018        

Autoři citátů

  Zig Ziglar
  Napoleon Hill
  Jiří Albrecht
  Earl Nightingale
  Donald J. Trump & Robert T. Kiyosaki
  Robert T. Kiyosake
  Peter F. Drucker
  Tomáš Baťa
  Louise L. Hay
  Denní afirmace
  Zig Ziglar a Jim Savage

۰V každé oblasti lidského snaženi platí, že nejprve se musí člověk vyrovnat s tím, že bude středem zájmu veřejnosti.  

۰Není určitě bez zajímavosti, že pokud jste vyrovnaní ve svém osobním, rodinném a společenském životě, dosahujete z dlouhodobého hlediska lepších výsledků i ve vaší profesionální kariéře.  

۰Mnozí  lidé nejprve konají a potom teprve myslí, místo aby nejprve mysleli, a  na základě toho pak konali.  

۰Musíte se každý den snažit dělat práci jak nejlépe dovedete.  

۰Logika nemůže změnit vaše emoce. Ale čin takovou schopnost má!

Jakmile je jednou určitá potřeba uspokojena, pomíjejí motivační účinky- spokojení nevede ke zvýšené motivace  

۰Nejde o to kdo má pravdu, ale o to, co je pravda.  

۰Devastace lidských zdrojů, která pramení z toho, že nedokážeme plně využívat naše lidské schopnosti.  

۰Tři hlavní faktory, které nám stojí v cestě našemu zájmu: strach, pochyby, obavy.Proti tomu můžeme bojovat pouze vzděláním.  

۰Štěstí neleží někde jinde a nepřijde až, když … štěstí je tady a ted´.  

۰Víte, proč děláte to, co děláte ?  

۰Máme-li  být  šťastni, zabezpečeni a mít neustále motivaci, musíme pochopit, že tato síla přichází zevnitř. Spočívá v naší schopnosti tvořit.  

۰Skutečné motivy našich činů bývají skryté, podobně jako bývají u varhan skryté píšťaly. N a odiv ostatním přitom stavíme okázale zdobené a uvnitř prázdné záminky.  

۰Jednou z nejdůležitějších věcí, kterou můžeme dát ostatním, je naděje, provázená radami, povzbuzením a důvěryhodností. 

 ۰Pochopit, že jednorázové akce nepřinesou očekávaný výsledek, protože musí-li se změnit náš celkový postoj k času, je nutné, abychom změnili náš způsob myšlení i konání  

۰Jak je možné, že nikdy nemáme čas na to, abychom dělali věci správně, ale vždy máme dost času k tomu, abychom je předělávali.  

۰Lidé, kteří nedokážou motivovat sami sebe, se musí spokojit s tím, že budou vždy jen průměrní, i kdyby byli sebenadanější.  

۰At´ to již nezíváme jakkoliv – nadšení, motivace, ambice, elán, podnikavost, touha, či energie- je to vlastnost, která má význam pro  dosažení úspěchu.  

۰Největším přáním zaměstnanců je pracovat pod takovým vedením, v jehož kompetenci a zájem mohou věřit. 

۰Je naprosto nerealistické být negativní, a je naopak absolutně realistické být pozitivní. 

۰Nedokážete-li nadchnout sám sebe, nepodaří se vám nadchnout ani ostatní.. 

۰ Rozdělujte úkoly takovým způsobem, který vám umožní vyjádřit víru a důvěru, že dotyčný  má dostatek schopností k tomu, aby přidělený úkol úspěšně zvládnul.  

۰Mluvte o tom, co zajímá ostatní. Zjistíte, že každý člověk je jedinečný a neopakovatelný. Staňte se objevitelem ostatních a poznáte, že lidé jsou zajímaví. Berte v úvahu názory druhých. 

۰Zapamatujte se, že při společenském kontaktu je úsměv naším nejmocnějším nástrojem. 

۰Vaše rozhodnutí musí přicházet včas a ve správný okamžik 

۰Splnění povinnosti je dobrým důvodem pro práci, disciplína je metodou. 

۰Vaší hlavní myšlenkou musí být řešení dané situace, nikoliv skutečnost, že zde existuje problém.  

۰Využijte každé příležitosti, kdy můžete dát ostatním najevo, že upřímně oceňujete je a jejich práci- zařiďte, aby se lidé kolem vás cítili důležití. 

۰Neexistují dobré a špatné nebo správné a nesprávné profily-  pouze nám prostě pomáhají určit, kde jsme, abychom mohli rozhodnout, kam chceme jít.  

۰Jste tím, kým jste a jste tam, kde jste, což je důsledkem toho, co vstoupilo do vaší mysli. To, kým jste a kde jste, změníte tak, že změníte to, co vstupuje do vaší mysli.  

۰Nejdůležitější vlastností každého dobrého manažera je schopnost umět rozdělit úkoly a vybrat ty správné lidi pro jejich splnění.  

 ۰Chceme-li vychovávat špičkové pracovníky, musíme je naučit radovat se ze života, jednat vlídně s lidmi a povzbuzovat ostatní. 

 ۰Největším ponížením  v lidském životě je, když pracujete na něčem, od čeho očekáváte velké ocenění, a potom jej nedostanete.  

۰Zabírají-li vám ostatní činnosti tolik času, že nejste schopni věnovat chvilku podřízeným, pak si dovoluji prohlásit, že nejste manažer. 

 ۰Skutečným řečníkem se nestanete tím, že se zbavíte oněch ,, mravenců,, v žaludku, ale tím, že je  prostě přinutíte, aby pochodovali v jednom šiku.  

۰Při jednání s lidmi vycházejte z toho, čím se nohou stát a mějte neustále namysli jejich potenciální schopnosti.  

۰Dokonalá komunikace je velmi důležitá, důležitější než kdykoliv předtím. Žijeme v době vratké rovnováhy, kdy jediné špatně pochopené slovo může vést ke stejně velké katastrofě jako náhlý bezmyšlenkovitý čin.  

۰Lidi nezajímá jak moc toho víte, dokud nebudou vědět, jak moc se zajímáte….o ně!!!   

۰Lidi poznáte srdcem, nikoliv intelektem.  ۰Udělejte všechno pro to, aby vás  ostatní považovali za nejschopnější, a nikoliv za nejvíce viditelné  

۰Jestliže je vedení přesvědčeno, že zaměstnanec není poctiví, ztrácejí všechny jeho kladné vlastnosti- od vzdělání a zkušeností až po produktivitu a inteligenci- na významu 

 ۰Pokud nemáte nic hezkého, co byste řekli, raději mlčte.  ۰Zaměřte svoji pozornost na ty za, které jste zodpovědní a na ty, kterým jste odpovědni sami. 

۰Dokud nejste mrtvi, žijte ! 

۰Loajalita je, stručně řečeno, touha pomáhat ostatním lidem, aby dosáhli úspěchu. 

۰Hledejte to, co chcete—ne to, co nechcete. 

۰Změňte své představy o sobě samých a změníte své chování, Nejen to, vlastní představy o nás samých vytyčují hranice našeho individuálního úspěchu. 

۰Chcete-li, aby ze sebe člověk vydal to nejlepší, musíte hledat to nejlepší , co v něm je. 

۰Skutečně schopný vůdce zachovává sebeúctu svého protivníka a demonstrováním společného zájmu v základní oblasti lidských hodnot jej přibližuje ke spojenectví. ۰Jedním za základních rysů lidské povahy je touha být oceněn. 

۰Vždycky se očekává od každého člena týmu maximální nasazení. A jednak, vždycky provádějí kontrolu, aby se ujistili, že byla jejich očekávání naplněna. 

۰Jak daleko se ve svém životě dostanete, závisí na vaší schopnosti být milí k mladým, ohleduplný ke starým, soucitný se strádajícím a tolerantní k slabým  i silným. Protože v našem životě jsme všichni byli nebo budeme každým z nich. 

 ۰Úkolem manažerů je dále rozvíjet schopnosti svých podřízených a umožnit jim jejich produktivní využití. 

۰Jste někdo ke komu mohou zaměstnanci vzhlížet a kdo na ně nebude dívat z vrchu.

 ۰ Dynamičtí vůdci chápou, že není nejmenší problém pracovat a dosáhnout vytčeného cíle s těmi, kteří s nimi souhlasí. Skutečný vůdce však dokáže pracovat, dosáhnout cíle i s lidmi, se kterými nesouhlasí. 

۰Humor nám pomáhá v našich vztazích s ostatními lidmi a ostatní přivádí k tomu, aby o nás měli zájem , aby nás chtěli potěšit a aby se od nás chtěli  nechat vést.  

۰Umění být dobrým vůdcem spočívá  ve schopnosti přimět někoho jiného, aby to , co chcete, udělal proto, že to chce on sám. 

۰Neztrácejte čas hledáním viníka. Najděte a na pravte příčinu. 

۰Musíte přijmout osobní zodpovědnost. S duševním a citovým zdravím je to stejné. 

۰ „Jestliže děláš víc, než za kolik jsi placen, dostaneš nakonec zaplaceno víc,  než kolik jsi udělal“ 

۰Podstatou umění spočívá vtom, že necháme vykrystalizovat emoce do podoby myšlenek, kterým pak dáme formu. 

۰Každý nepřátelský čin je voláním o pomoc. Pokud tohle pochopíme a přijmeme, staneme se klidnějšími a rozumnějšími. 

 

۰Všechno záleží na vás:  život se skládá z řady voleb a co se rozhodnete dát životu dnes, bude mít vliv na to, co od něj dostanete zítra a v budoucnu.


۰
Přimějte ostatní, aby se od vás chtěli nechat vést! 

۰Stavět lidi na první místo, povede to ke zvýšení jejich výkonnosti a efektivnosti práce. 


۰
Úspěšní vedoucí pracovníci dokáží využít všech svých sil tím, že jsou schopni rozpoznat, rozvinout a uplatnit veškeré fyzické i duševní schopnosti svých podřízených. Naučí se motivovat lidi a přenáší na ně svoje nadšení a zápal pro danou věc.

  Peter F. Drucker


Karavana-uspechu.eu

Motivační citáty

Citáty jsou myšlenky, které dokážou svojí energií člověku změnit život.

• Každý člověk má 25 000 myšlenek denně a je pouze na něm, jaký jim dá směr a cíl.

• Do svých 6 let si vytvoříme okolo 80% vzorců jednání i myšlení.

• Výsledkem je naše myšlení a chování. Pokud to jsou většinou negativní vzorce jednání, smíříme se s nimi nebo je odmítneme, podle toho bude vypadat náš život.

Existuje i jiné Řešení!

• Pokud chcete změnit své myšlenkové vzorce, začněte svůj mozek krmit novými myšlenkami.

Dělají to tak všichni Úspěšní lidé!

• Vyberte si autora, vyberte si myšlenky, napište si je, dejte do peněženky, čtěte je několikrát denně, přemýšlejte o nich a žijte podle nich.

Věřte, že Myšlení se dá Změnit!

                    •Krmte svůj mozek, pracujte na sobě a buďte trpělivý.

 

 


 ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ  Citáty  
۰Nepočítá se to, kde začneš. Důležité je, kde skončíš.

Zig Ziglar
 Registrace zákazníka

Jak pracovat s knihami

Nabídka spolupráce
Email:  
Heslo:  
Poslat heslo

Starobylé svitkyVIDEO


Vedeme.cz


administrace
© copyright 2009 | www.frkal.com/ WebDesign | all rights reserved