Přidat k oblíbeným info@karavana-uspechu.eu   tel.: (420)  608 87 28 27     Úterý, 11. prosince 2018        

Karavana-uspechu.eu

Jak pracovat s knihami


- Máte svůj vlastní, ojedinělý způsob používání, čtení knížek?
- Podle čeho vybíráte knížky?
- Jaký jsou Vaši oblíbení autoři?
- Jaké máte zkušenosti s knihami osobního a finančního rozvoje?

- Chcete se podělit o své zkušenosti se čtenáři?

- Napište nám a my zařadíme Váš příspěvek do této sekce.

Kontaktujte nás.
K nalezení nejlepší cesty k používání knih pro dobro všech lidí.

≈≈≈≈ٮٮٮٮٮٯٯٯٯ≈≈≈≈ٮٮٮٮٮٯٯٯٯ≈≈≈≈ٮٮٮٮٮٯٯٯٯ≈≈≈≈ٮٮٮٮٮٯٯٯٯ≈≈≈≈ٯٯٯٯٮ

 

 

Jak pracovat s knihami osobního
a
finančního rozvoje

"Knihy jsou poklady myšlenek, výroků a skutků zprostředkovaných potomstvu."
                        Jan Ámos Komenský


  Dostanete do rukou knihy a CD, které Vám dávají možnost od základů přetvořit svůj život a dát mu nový směr. Najdete metody ,,umění" , jak zvládnout a utvářet život, který již pomohl milionům lidí vyřešit jejich problém směrem k úspěchu.

  Nevyhnutelná změna Vašeho vnitřního postoje Vám bude snad zprvu činit velkou námahu a bude Vám možná připadat obtížná, ale je nezbytná. Budˇtě si vědomi toho, že knihy prostě nesmíte číst jako nezúčastnění. Chcete-li, aby ve Vašem životě zvítězily optimistické a tvůrčí síly, vyžaduje to nasazení celé Vaší osobnosti, jen tak dosáhnete optimálních výsledků.


,,Všechno, co potřebujete pro úspěšný život, už odedávna nosíte v sobě"

-Vývoj je možný pouze na základě přizpůsobování se a učení.
          To platí pro lidstvo a zejména pro život každého jednotlivce.

-Jsme neustále vystaveni překážkám a problémům.
          Proto je našim úkolem tyto těžkosti bezproblémově zvládnout,
          jejich 
prostřednictvím růst a vyzrávat a tímto rozvíjet své
          schopnosti.


,,To znamená, že všichni se musíme stále učit"


  Jenže učit se není jen to, co se dělá ve škole! Pokud nechceme být nešťastni, musíme se učit přizpůsobovat se neustále se měnícím životním podmínkám.
Můžeme říci, že celý náš život probíhá jako neustálý proces učení a že právě tímto způsobem dostáváme směr, smysl a cíl.

  Knihy a CD Vás uchrání od slepých cest a ušetří Vám tak mnoho času, kterého můžete využít. Život přeci není jen učení. I sport, záliby nebo odpočinek po práci potřebuje svůj čas.

  Měli byste v knihách vidět učebnice a pracovní knihy, s jejíž pomocí jste schopni optimalizovat své další vzdělání.


Jak získat četbou co nejvíce:

1, Neodkládat do knihovny: tak, jak to normálně děláte s knihami.
Položte si ji na noční stolek nebo v obýváku, abyste jí měli na očích a kdykoliv při ruce.

2, Číst knihu minimálně dvakrát:
- poprvé, abyste získali představu o čem pojednává.
- podruhé, přemýšlet a vracet se k zásadám obsaženým v jednotlivých kapitolách.

3, Můžeš kreslit, můžeš psát, ale listy netrhat:
( znáte citát z první stránky deníčku na malování, když jste byli malý )
Používejte zvýrazňovaní fix, tužku, propisku- podtrhávejte, zvýrazňujte, kreslete,
doplňujte vlastní text a myšlenky. Ohýbejte rohy u stránek, abyste mohli své poznámky
a podtrhané věty rychle najít.
Knihy udržujte v čistotě a netrhejte v nich.

 

,, Kniha je Vaše nejlepší investice do budoucnosti"

                                  


4, Čtěte pouze jednu knihu: nečtěte jich několik najednou, ať v tom nemáte zmatek.

5, Ke čtení si vybírejte knihy: od nichž očekáváme, že nám poslouží k růstu v poznání a
moudrosti. Nečtěte vše, na co narazíte, ale určete si kriterium výběru toho, co číst chcete.

6, Čtenářský deník: všichni si vzpomeneme, jak jsme ho museli ve škole povinně psát. Teď
ho budeme psát s radostí. Tím víc si zapamatujeme. Někomu budou stačit výpisky
nebo pouze citáty na kartičku, kterou si můžeme vložit do peněženky a mít je neustále
u sebe. Připomínejte si myšlenky a vize úspěšných lidí.

Oni to dokázali, tak proč Vy né!

7, Pohrávejte si s myšlenkami: nikde není psáno, že musíte souhlasit se vším co je v knize
napsáno. Polemizujte a přemýšlejte nad autorovými slovy, nad textem, co tím chtěl
autor říci. Automaticky neznamená- co je dobrý pro autora musí být dobrý pro mě?
Získejte odstup a vytvořte si vlastní názor na daný text.

8, Neříkej světu, co chceš udělat. Udělej to! : výmluvný samo za sebe

9, Víte, proč děláte to, co děláte ????


,, Knihy se nemají číst proto, aby byly čteny, nýbrž proto, aby byly pochopeny"


  Jak se bude postupně prohlubovat Vaše poznání a rozvíjet jejich praktická realizace, může být užitečné občas se vrátit k principům obsažených v jednotlivých návycích, prohloubit své poznání, schopnosti a touhu je realizovat. Zkuste si návyky osvojovat, ale také učit někoho jiného. Mějte na mysli, že to co čtete, můžete během několika dnů někomu vykládat nebo s ním o tom diskutovat.

Položte si otázku:

     Co od knihy očekáváte?

     Co byste si z knihy odnesli nebo použily?

     Mělo by to vliv na pochopení problému?

     Na pozornost s níž čtete?

     Na uvažování?


Je spousta nešťastných lidí, kteří stále čtou knihy o pozitivním myšlení, vymetají všechny semináře o pozitivním myšlení, ale kvalita jejich života se nijak nezlepšila.

Proč asi???

Mnozí lidé se totiž stále chtějí připravovat, učit, vzdělávat, ale nepracují na správných věcech.

K úspěchu vedou pouze činy!!!!!!!!!!!!!!


  Čtěte, jako kdybyste s jejím obsahem měli seznámit Vašeho životního partnera, dítě, společníka v podnikání nebo přítele - a to ještě dnes nebo nejpozději zítra, dokud to je pro Vás nové a máte vše čerstvě v paměti.
Všimněte si, jaké změny to vyvolává ve Vašem myšlení a emocionální oblasti.

  Ubezpečuji vás, že pokud budete takto přistupovat ke každé následující kapitole ,,knížce,, nejenom, že si vše lépe zapamatujete, ale budete danou problematiku vidět v širším kontextu, budete ji lépe chápat a Vaše motivace využije vše, co jste se dověděli a vzroste.


,, Buďte trpělivý. Sebezdokonalování je citlivá záležitost, plná překvapení.
Avšak lepší investice neexistuje ,,


  Výchozím bodem každého úspěchu je touha. Konečným bodem je takové poznání, které vede k pochopení - k pochopení sebe sama, pochopení druhých, pochopení přírodních zákonů, poznání a pochopení štěstí.

Po dočtení knihy postřehnete, že Vaše mysl byla během četby uvedena do vytržení.

Gratuluji!

  Vraťte se k ní, přečtěte si jí znovu a všimněte si, že Vaše mysl bude podnícena ještě víc. Čas od času si to zopakujte a nehleďte na to, jak moc či jak málo se v té chvíli naučíte. Nakonec shledáte, že jste si osvojili sílu, která Vám umožní zdolat překážky a ovládnout strach, skoncovat s váhavostí a svobodně se vyjadřovat. Pak pocítíte, že se Vás dotklo ono myslitelné ,,něco", ona hybná síla každého skutečně velkého myslitele, vůdce, umělce, hudebníka, spisovatele či státníka.

Pak dokážete proměňovat svá přání v realitu stejně lehce, jako Vás dřív napadlo se vzdát při první porážce.

  Rozdíl mezi úspěšným a neúspěšným člověkem není v tom, že by úspěšný člověk měl větší schopnosti, nýbrž v tom, že má odvahu prosazovat své myšlenky. A pak jednat. Kdykoliv totiž něco děláte, riskujete chybu. Je to však lepší než přešlapovat na místě.

Je Vám to jasné?

Znáte nějakého úspěšného člověka, který sedí celý den na zadku????

Historie dokázala, že musíte zvednout zadek a něco dělat!!!!

Žádné pozitivní myšlení nepomůže těm, kteří nevyvinou potřebné úsilí.


  Na rozloučenou bych Vám chtěl připomenul, že ,,život" je šachovnice a Vašim protihráčem je čas.
  Pokud před tahem váháte nebo nedokážete rychle táhnout, Vaše figurky budou časem smeteny z desky. Hrajete proti partnerovi, který nebude tolerovat nerozhodnost!

  Dříve jste mohli mít logickou omluvu, proč jste si od života nevynutili to, co si žádáte. Tato výmluva už neplatí, protože máte v rukou knihy, které odemykají dveře k nepřebernému bohatství života.

Knihy mají velkou moc!

Jejich pomocí můžete ve vlastní mysli vzbudit palčivou touhu po konkrétní formě bohatství.

  Za použití knih se neplatí, ale musíte zaplatit velkou cenu, když je nepoužijete. Tou cenou je neúspěch!
  Jestliže však knihy použijete, čeká Vás velká odměna. Je to zadostiučinění, kterého se dočkají všichni, kdo zvítězí sami nad sebou a donutí život, aby jim dal všechno, co od něj žádají.

Ta odměna stojí za Vaše úsilí.

Nechte se přesvědčit a pusťte se do toho!


Co z této šance uděláte, záleží jen na Vás!

 

Zbavit se toho na co věříme:
Co o sobě víš, zapomeň!
Zapomeň i to, co o Tobě vědí jiní!
A už se jich neptej, co o Tobě míní!
Zeptej se sebe, co o sobě míníš sám!
A buď tím člověkem, který jsi!

Konfrontace:
Ten, kdo s námi zápasí,
posiluje naše nervy
a ostří naše schopnosti!

Komunikace:
Řekni jen jedno slovo,
a Tvá duše se uzdraví!

Kooperace:
Když je povýšen jeden,
jsou povýšeni všichni!

Pocit vlastní hodnoty:
Nechci hledat zázraky,
ale chci si uvědomit,
že jsem dostatečný zázrak.
Chci se oslavovat,
jako mě oslavuje Bůh!

                                        Johanes R. Holler


 

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ  Citáty  
۰Zasloužíme si to nejlepší a ochotně to přijmeme.

Louise L. Hay
 Registrace zákazníka

Jak pracovat s knihami

Nabídka spolupráce
Email:  
Heslo:  
Poslat heslo

Starobylé svitkyVIDEO


Vedeme.cz


administrace
© copyright 2009 | www.frkal.com/ WebDesign | all rights reserved