Přidat k oblíbeným info@karavana-uspechu.eu   tel.: (420)  608 87 28 27     Úterý, 11. prosince 2018        

Karavana-uspechu.eu

Nabídka spolupráce


 

Hledáme

Spoluautory při vytváření internetových stránek
Příběhy, Články, Diskuze, Produkty, Nabídky


Navrhněte témata, která vás zajímají !

۰V životě můžete získat všechno, co budete chtít, když budete pomáhat druhým lidem, aby dostali to, co si přejí oni.
                                                                                 Zig Ziglar


Co se potřebujeme naučit k tomu, abychom se v životě dostali na lepší kolej vedoucí ke klidu, prosperitě, bohatství a štěstí?


10 dobrých důvodů proč:
1, Vzdělání - at´ už jakékoliv je lepší než žádné
2, Vyjádření - projevte své já, svojí integritu, své přesvědčení
3, Vědomosti - které nám ukáží směr a cestu
4, Touha - tím vše začíná
5, Pomoc - rádi pomůžete ostatním
6, Smysl života - hledání
7, Zdraví - můžeme ovlivnit, hned ted´
8, Svoboda mysli a ducha
9, Radost- radost z toho co děláme
10, Inspirace- nás i ostatních

Špetka z milionů nápadů na článek.
Hledání cílů     Sebedůvěry      Finanční svobody
Štěstí             Láska              Emoční inteligence
Rozumu          Nadání             Komunikace
Strach            Vedení lidí        Podnikání
Klidu              Sebepoznání     City
Hodnot           Motivace          Úspěchu
O lidech          Vnitřní konflikt  Peníze
     
                Atd.........................

Je pouze na Vás o čem napíšete.

My Vám poskytneme prostor.

Pomožte ostatním, dejte jim inspiraci, motivaci, možnost se něčemu přiučit.


۰Pokud si mezi sebou budeme vyměňovat peníze, budeme mít stále stejnou hodnotu. Pokud si mezi sebou vyměníme myšlenky, naše možnosti budou neomezené.
                                                                        Napoleon Hill

٠Naším úsilím je poskytovat kvalitní obsah a služby našim čtenářům, stejně tak jako našim partnerům a spolupracujícím jednotlivcům.

٠ V případě, že jsme Vás zaujaly, neváhejte nás kontaktovat s jakýmkoliv článkem, dotazem nebo návrhem.

Rádi byste pomohli a nevíte jak? Obraťte se na nás a společně to vymyslíme.

Jsme tu pro Vás - využijte nás ke svému prospěchu, my budeme rádi!

              Kontaktujte nás !

Děkujeme Vám.

9 tipů jak psát:                                     

1. máte co nabídnout        
Pište, máte-li co říci s vědomím, proč píšete. Ať už s
e vaše zprávy týkají pracovního života, nejniternějších pocitů, pište s nadšením a o věcech, které jsou důležité.

Ukazujte nám detaily, učte nás, proč jsou důležité. Lidé jsou fascinováni detaily a přitahováni nadšením; vysvětlete nám, co je pro vás důležité, žádný detail není příliš malý, žádná otázka příliš absurdní.

Neříkejte nám, co se stalo, řekněte nám, proč je to důležité.

Neříkejte nám svůj názor, řekněte nám, proč je daná otázka důležitá.

Pokud o věc nemáte zájem, nepište o ní. Pokud jste studentem a každý mluví o zkouškách a testech a vás to jednoduše nezajímá, nechte to tak. Pokud vás nudí vaše práce, bude nudit i nás. (Pokud ovšem pohrdáte svou prací skutečně vášnivě, je to o něčem úplně jiném!) Pište pro sebe, konec konců, jste svým nejdůležitějším čtenářem.

I tehdy, když se články nezaměřují na člověka, ale jen na nějaký výrobek, projekt nebo firmu, musíte nacházet způsob, jak prezentovat své nadšení a vzrušení. Pokud neznáte důvod, proč je váš produkt neodolatelný, resp. pokud nevíte, v čem spočívá kouzlo vaší firmy, najděte si je... nebo jiného čtenáře.

Pište upřímně. Neskrývejte se a nepište jen polopravdy. Když píšete o podstatných věcech, můžete být v pokušení uprchnout do bezpečných, známých útočišť - do popisování věcí všedních, sentimentálních, módních. Pokuste se najít sílu být upřímný, abyste nezačínali s nadšením a nekončili s vypůjčenými nudnými formulkami. Práce může být těžká, může vzbuzovat rozpaky, ale bude pravdivá - a budete to vy, ne otřepané fráze nebo prázdná slupka. A pokud vás mohou uspokojit takové otřepané fráze, nemáte důvod psát.

Nikdy, ze žádného důvodu, nepublikujte sdělení, o kterém víte, že je falešné.

I když píšete s nadšením o věcech, které jsou velmi důležité, nezapomínejte, že svět je veliký, plný lidí a příběhů. Nečekejte od světa, že se zastaví, aby vám naslouchal. Nečekejte od žádného jednotlivce (nebo, ještě hůře, od jakékoli skupiny jednotlivců), že bude číst vaši práci, protože může mít na práci jiné věci. Ale zároveň musíte být připraveni na nečekané návštěvníky a nezvané hosty. I ti nejneočekávanější lidé mohou číst vaši práci. Vaše matka, která nikdy nepoužívá počítač, si může jednoho dne přečíst. Možná bude potřeba vyřešit upřímnost vůči své matce a pak teprve upřímnost před světem. Pokud nemůžete pohlédnout své matce do tváře, nejste připraveni psát pro celý svět.

2. Pište přesně
Čtěte své práce. Revidujte je. Nejde tu o to, aby byly "správné", ale jednou za čas se zastavte a přemýšlejte o nich. Můžete zvolit lepší slova - srozumitelnější, bohatší, přesnější? Můžete se bez toho slova zcela obejít?

Vynechte zbytečná slova.

3. Dělejte si dobré přátele
Čtěte široce a dobře, na webu i mimo něj, a při svém psaní věnujte zvláštní péči uznání dobré práce a dobrých myšlenek ostatních pisatelů. Ukažte jejich nejlepší stránky, upozorňujte slušně a s respektem na záležitosti, ve kterých se navzájem rozcházíte. Buďte obzvláště velkorysí k dobrým nápadům těch, kteří jsou méně známí, méně mocní a méně vlivní než vy.

Pisatelé a jiní podílníci získávají čtenáře výměnou odkazů a myšlenek.

Hledejte cesty, jak být pro druhé dobrým přítelem. Všichni spisovatelé prosperují z nápadů, poskytujte je velkoryse a vždy. Nešetřete odkazy.

Nešetřete svým časem a námahou.

4. Najděte si dobré nepřátele
Čtenáři milují kontroverze a učí se z diskuzí. Nesouhlas je vzrušující. Každý miluje boj a z toho, jak se myšlenka osvědčí v myšlenkovém souboji, můžeme lépe porozumět jejich významu.

Dramatický konflikt je obzvláště mocným prostředkem pro osvětlení abstraktních a technických záležitostí, ať už ve vývoji softwaru nebo v podnikovém plánování. Někdy se může zdát výběr komunikačního protokolu nebo obchodního plánu abstraktním úkolem, s nepatrným vztahem ke krizím, které denně řešíme. Nicméně, pokud má každá alternativa vyhraněného, přesvědčivého obhájce, může to odhalit původ konfliktu a připomenout nám důsledky každé volby.

Abyste učinili abstraktní nebo obtížnou otázku reálnější, vyhledejte a zareagujte na někoho, kdo obhajuje odlišný názor. Vybírejte si oponenta pečlivě. Pokud si vyberete soupeře, který je mnohem slabší než vy, čtenáři vás mohou vnímat jako tyrana. Pokud je soupeř vaším obchodním konkurentem, může se zdát, že nemáte žádné skrupule. Ve skutečnosti bývá nejlepším nepřítelem váš přítel - pisatel, kterého citujete často a který často cituje i vás, se kterým však nesouhlasíte v konkrétní otázce.

Jak se zdá, někteří jedinci žijí jen pro kontroverze a vyhledávají způsoby jak rozpoutat a rozplamenit spory. Tito takzvaní „trolls" jsou především zhoubou diskuzních skupin. Nikdy na ně nereagujte, nemůžete zvítězit. Pokud je lidé ignorují, obvykle odtáhnou. Pokud působí nebezpečí nebo škodu, která nemůže být ignorována, obraťte se na policii a soudy.

Když začínáte debatu, vždy mějte na mysli plán, jak ji ukončit. Špatně naplánovaná argumentace se může protahovat, může se ztratit v hromadě nudných detailů nebo irelevantních odboček. Ještě hůře, osoby zastánců jednotlivých stanovisek se mohou stát podstatnějšími než stanoviska sama. Od počátku mějte na mysli představu, jak dlouho se chcete danou myšlenkou zabývat a jaký očekáváte závěr. Plánujte závěr před vypálením první salvy. Můžete vymyslet událost - závěrečné setkání, živou diskuzi nebo online hlasování - která poskytne pocit uzavřenosti. Napište společné prohlášení ke svým čtenářům nebo vedení podniku, shrnující význačné záležitosti a osvětlující proces jejich vzniku. Potom zaarchivujte názory obou stran - nejlépe s poznámkami nezaujaté autority - aby si budoucí čtenář mohl diskuzi užít a těžit z ní.

Když je po všem, pokuste se udělat dobré přátele z dobrých nepřátel.

5. Nechte příběh rozvinout
Příběh roste s každým dnem. Vaše argumenty a soupeři, vaše ideje a vášně, tohle všechno roste a sune se v čase a tyto změny se stávají dramatickou klenbou stránek.

Je třeba porozumět umění vypravěče a využívat vypravěčské techniky ke ztvárnění.

Nastínění napovídá o budoucích událostech: dovolené, volby, nekonečné noční hodiny v práci ve dnech před vypuštěním nového obchodního produktu. Překvapení, neočekávaný záblesk humoru nebo náhlá změna zaměření obnoví zájem a potěší. Používejte odkazy propojující vaši práci, abyste jí dali novou hloubku, protože váš dnešní příspěvek bude jednou povídáním o pozadí zítřejších příběhů.

Lidé jsou nekonečně fascinující. Pište o nich s péčí a citem a precizně.

Pokud je hvězdou vašich článků nějaký produkt či organizace, potlačte touhu redukovat vyprávění na sérii triumfů. Přestože obvykle nechcete přitahovat pozornost ke špatným zprávám, vaši čtenáři vědí, že každý podnik musí čelit problémům a překážkám. Zvažte možnost sdílet záblesk problémů své organizace: spatřivše výzvu prožijí vaši čtenáři váš úspěch mnohem hlouběji.

Promíchejte témata a najděte způsob, jak měnit svůj krok a tón. Vrstvit napětí na napětí, zlost na vztek, je nakonec sebezničující. Dříve nebo později bude vaše psaní po vás vyžadovat více, než můžete dát, a celá konstrukce se zbortí v nudu či frašku. Když jedno téma, jakkoli důležité, překryje stínem vše ostatní, ustaňte. Změňte téma, přejděte na něco nového, byť jen na chvilku.

Až se vrátíte, vy i vaši čtenáři budete svěžejší a připravenější.

6. Postavte se a vyslovte se
Pokud znáte svá fakta a danou věc, máte právo na svůj názor. Vyslovte jej jasně.

Nikdy nekláboste, nekňučte a nevykrucujte se.


Pokud si nejste jisti svou pravdou, zeptejte se sami sebe, proč píšete.

Hledáte-li informace nebo vedení mezi svými čtenáři, zeptejte se jich. Nenuďte je (a nediskreditujte se) váhavým, nedoformovaným názorem. Pokud píšete, abyste odhalovali svou mysl nebo zkoušeli nové postoje, jen račte pokračovat.
Jestliže věříte ve svou pravdu, řekněte to. Vysvětlete proč. Není podstatné, že jste mladí nebo neznámí nebo postrádáte kredit, nebo že zástupy slavných lidí s vámi nesouhlasí.

Neváhejte a nekalte vodu. To důležité je pravda, ukažte nám správnou odpověď a uhněte jí z cesty.

Nikdy nelžete o svých konkurentech a nikdy nejásejte nad špatnými správami svých soupeřů.

Pokuste se vyhnout, pokud můžete, působit zbytečnou bolest či ponížení těm, kteří měli tu smůlu se mýlit. Lidé chybují a vy se zítra také zmýlíte. Uctivost není pouhá vycpávka, může být pojidlem, které nám umožní bojovat za své ideje a, jak jednou rozeznáme správnou odpověď, sednout si ke společné večeři a drinku.

7. Buďte intimní
Čím více samy sebe vložíte do svého psaní, tím lidštější a poutavější vaše práce bude.

Pokud píšete osobní deník a píšete jej pravdivě, budete muset psát o věcech, které shledáte trapnými, u kterých budete mít pocit, že je nechcete sdílet, události, o kterých byste se nezmínili cizím lidem (nebo možná vůbec nikomu). Rozhodněte se již nyní, co uděláte, a to dříve, než k takovým věcem dojde.

Obnažení se, doslovné, obrazné nebo emocionální, bylo vždy mocnou silou osobních stránek a weblogů. Nejde tu doslovně o obrázky, podstatná je trajektorie vašeho vztahu se čtenářem, postupný růst intimity a vzájemného poznání.

8. Využívejte své archivy
Pokud něco přidáváte a zvete ostatní, aby se na vás odkazovali, slibujete udržovat svá slova dostupná na dobu neurčitou na stanovených místech. Udělejte vše co můžete, aby se tato místa neměnila, abyste tak nepoškodili odkazy na stránkách ostatních lidí a neporušili společenství idejí.

Slib udržovat svá slova dostupná neznamená, že je musíte zakonzervovat.

Časem můžete nalézt chyby, které budete chtít opravit. Svět se mění a věci, které se zdály jasné, mohou potřebovat vysvětlení.

Představte se na každé stránce a ujistěte se, že každá stránka, jakkoli nedůležitá, obsahuje odkazy, které návštěvníkům prozradí:

• kdo jste, co chcete a proč píšete
• vaši e-mailovou adresu
• kde hledat vaše aktuální práce

Odkazujte na práce, které jste již napsali - obzvláště na dobrá díla, která jste napsali už dávno. Neobávejte se odkazovat sami na sebe, odkazy na vaše vlastní práce jsou službou, nikoli propagací sama sebe.

9. Uvolněte se!
Nestarejte se přespříliš o korektnost, najděte si způsob vyjadřování a použijte jej.

Většina čtenářů přehlédne a takřka každý promine chyby v interpunkci a hláskování.
Nechte slovníky a tezaury na poličce, pokud s nimi ovšem nejste staří přátelé. Pište srozumitelně a jednoduše a pište rychle, pokud totiž chcete psát, nemůžete váhat nebo slovíčkařit.

Nestarejte se o velikost svého publika. Jestliže píšete energicky a s vtipem o podstatných záležitostech, vaše publikum si vás najde. To však neznamená, že nemáte informovat ostatní o své práci prostřednictvím krátkých poznámek, na pohlednicích a vizitkách či ve vyhledavačích. Užívejte si svého současného publika a neřešte, proč někteří lidé vaši práci nečtou.

Neberte se příliš vážně.

Nechte svou práci, ať vyplyne z vašich vášní a vašeho hraní, z vašeho života pracovního i soukromého. Vytvořte si rytmus, aby se vaše práce stala přirozenou a aby ji vaši čtenáři vnímali jako přirozenou součást svých dnů či týdnů. Pokud se vám tento rytmus stane obtížným, pokud zjistíte, že se obáváte příštího článku nebo nelíbě nesete požadavky svých čtenářů, pokud už si nedokážete vychutnat svůj ranní nebo večerní rituál, najděte si nový rytmus nebo zkuste něco jiného. Změňte rozvrh, způsob nebo tón. Změňte témata.

Pokuste se, pokud můžete, odolat touze vše zahodit, jednoduše skončit.

Neobávejte se těch, kteří s vámi nesouhlasí a neberte si špatné recenze příliš k srdci.

Web je plný péče a laskavosti, ale bezduchá krutost může, a z času načas i zastíní každého spisovatelského ducha. Důležité jsou ideje, ne nadávání, a jestliže jsou špatně psané noviny dobré jen pro zabalování ryb, tak dnešní kňučící recenzenti zabalí zítřejší virtuální ryby.

                                     Původní článek: 10 Tips on Writing the Living Web.
                                     Překlad: Málek, Vilém.

 


 

ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ  Citáty  
۰Bankrot je krátkodobý , ani chudoba nemusí být věčná.

Robert T. Kiyosake
 Registrace zákazníka

Jak pracovat s knihami

Nabídka spolupráce
Email:  
Heslo:  
Poslat heslo

Starobylé svitkyVIDEO


Vedeme.cz


administrace
© copyright 2009 | www.frkal.com/ WebDesign | all rights reserved