Přidat k oblíbeným info@karavana-uspechu.eu   tel.: (420)  608 87 28 27     Úterý, 11. prosince 2018        
  Starobylé svitky  
První svitek ...1

Druhý svitek ...2

Třetí svitek ...3

Čtvrtý svitek ...4

Pátý svitek ...5

Šestý svitek ...6

Sedmý svitek ...7
Osmý svitek ...8

 Dnes stonásobně rozmnožím svou cenu.

  Lístek moruše se pod dotekem lidského génia promění v hedvábí. Z pole jílu se dotekem lidského génia stane hrad. Z cypřiše, jehož se dotkl lidský génius, vyroste svatyně. Z ostříhaného ovčího rouna učiní dotek lidského génia královský háv. Může-li člověk stonásobně ba i tisícinásobně rozmnožit cenu listí, jílu, dřeva a rouna, nemohu já učinit totéž s hlínou, která nese mé jméno?

Dnes stonásobně rozmnožím svou cenu.

  Podobám se pšeničnému zrnu, které očekává trojí možná budoucnost. Pšenici lze složit v pytli do chléva, než bude zkrmena sviní. Lze ji semlít na mouku a přeměnit na chléb. A lze ji zasít do země a dovolit jí, aby rostla, dokud se její zlatá hlava nerozdělí a nevydá tisíc zrn z jednoho. Podobám se pšeničnému zrnu s jedním rozdílem. Zrno si nemůže vybrat, zda je sežere svině, semelou je na mouku nebo je zasejí, aby se rozmnožilo. Já mám možnost volby a svůj život nepředhodím sviním ani nedovolím, aby je semlely kameny nezdaru a zoufalství, aby jej vůle jiných rozlámala a pozřela………..

pokračování …..v knížce


Devátý svitek ...9

 

 

Karavana-uspechu.eu

Starobylé svitky Vám přinášejí moudrost
,, největšího obchodníka na světě- Hafida "

                                                                   

Prostý příběh

٠ O chlapci ošetřujícího velbloudy.

٠ O cestě k naplnění cíle a uskutečnění svého snu.

٠ O přání, odvaze a ctižádosti.

Úryvek z knížky:
 ,, Mnohokrát jsem vyslechl, jak se vám Caleb stěžuje na smůlu, která zavinila, že nic neprodal, a najednou jsem slyšel, jak mu připomínáte, že každý, kdo by se snažil naučit zásadám a zákonům prodeje, dokázal by zakrátko prodat všechno zboží z Vašeho skladiště. Když věříte, že by si ty zvláštní znalosti dokázal osvojit Caleb, kterému každý nadává do bláznů, nemohl bych se jim naučit i já?"

,,A kdyby sis je osvojil, co by bylo pak tvým životním cílem?"

Hafid zaváhal a potom řekl: ..........

Nepředbíhejme událostem
 Příběh začíná snem a končí ........
Začtěte se, jak se Hafidovi dařilo a jaké události ho potkali v životě.

 

Můj synu, neusiluj o bohatství a nedři se pouze proto, abys byl bohatý. Usiluj raději o štěstí, o to, abys byl milován a sám miloval a abys získal duševní klid a vyrovnanost.
                                  Og Mandino


Devět Svitků Og Mandina ››

٠Svitek první ........
Vypěstuji se dobré zvyky a stanu se jejich otrokem.

٠Svitek druhý........
Dnešek přivítám s láskou v srdci a úspěch se dostaví.

٠Svitek třetí.........
Vytrvám dokud neuspěji.

٠Svitek čtvrtý.......
Jsem největší div přírody.

٠Svitek pátý.........
Dnešek prožiji tak, jako by to byl můj poslední den.

٠Svitek šestý........
Dnes budu pánem svých citů.

٠Svitek sedmý......
Budu se smát světu.

٠Svitek osmý.......
Dnes stonásobně rozmnožím svou cenu.

٠Svitek devátý......
Budu konat hned.


 


ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ  Citáty  
۰Nejde o to kdo má pravdu, ale o to, co je pravda.

Zig Ziglar a Jim Savage
 Registrace zákazníka

Jak pracovat s knihami

Nabídka spolupráce
Email:  
Heslo:  
Poslat heslo

Starobylé svitkyVIDEO


Vedeme.cz


administrace
© copyright 2009 | www.frkal.com/ WebDesign | all rights reserved