Přidat k oblíbeným info@karavana-uspechu.eu   tel.: (420)  608 87 28 27     Úterý, 11. prosince 2018        
  Starobylé svitky  
První svitek ...1

Druhý svitek ...2

Dnešek přivítám s láskou v srdci.

 Protože toto je největší tajemství úspěchu každého odvážného činu. Svaly mohou rozetnout štít ba i zničit život, ale jen neviditelná moc lásky může otevřít lidské srdce, a dokud se nenaučím tomuto umění, budu pouhým kramářem na tržišti. Učiním z lásky svou největší zbraň a nikdo z ťech, které navštívím, se neubrání její síle.
  Mému přemlouvání mohou čelit, mé řeči nemusejí uvěřit, můj oděv mohou odsuzovat, mou tvář nemusejí přijmout a dokonce i mé výhodné nabídky jim mohou být podezřelé, ale díky mé lásce roztají jejich srdce, podobně jako slunce svými paprsky změkčuje i tu nejztuhlejší hlínu.

  Jak toho docílím?

Od nynějška budu pohlížet na všechny věci s láskou a znova se narodím. Budu milovat slunce, protože hřeje mé kosti, ale budu milovat i déšť, neboť očišťuje mého ducha. Budu milovat světlo, protože mi ukazuje cestu, ale budu milovat i tmu, neboť díky ní vidím hvězdy. Budu vítat štěstí, protože činí mé srdce větším, ale snesu i smutek, neboť otevírá mou duši. Ocením odměnu, protože si ji zasloužím, ale přivítám i překážky, neboť jsou pro mne výzvou………..

Dnešek přivítám s láskou v srdci a úspěch se dostaví.

pokračování …..v knížce


Třetí svitek ...3

Čtvrtý svitek ...4

Pátý svitek ...5

Šestý svitek ...6

Sedmý svitek ...7
Osmý svitek ...8

  Devátý svitek ...9

 

 

Karavana-uspechu.eu

Starobylé svitky Vám přinášejí moudrost
,, největšího obchodníka na světě- Hafida "

                                                                   

Prostý příběh

٠ O chlapci ošetřujícího velbloudy.

٠ O cestě k naplnění cíle a uskutečnění svého snu.

٠ O přání, odvaze a ctižádosti.

Úryvek z knížky:
 ,, Mnohokrát jsem vyslechl, jak se vám Caleb stěžuje na smůlu, která zavinila, že nic neprodal, a najednou jsem slyšel, jak mu připomínáte, že každý, kdo by se snažil naučit zásadám a zákonům prodeje, dokázal by zakrátko prodat všechno zboží z Vašeho skladiště. Když věříte, že by si ty zvláštní znalosti dokázal osvojit Caleb, kterému každý nadává do bláznů, nemohl bych se jim naučit i já?"

,,A kdyby sis je osvojil, co by bylo pak tvým životním cílem?"

Hafid zaváhal a potom řekl: ..........

Nepředbíhejme událostem
 Příběh začíná snem a končí ........
Začtěte se, jak se Hafidovi dařilo a jaké události ho potkali v životě.

 

Můj synu, neusiluj o bohatství a nedři se pouze proto, abys byl bohatý. Usiluj raději o štěstí, o to, abys byl milován a sám miloval a abys získal duševní klid a vyrovnanost.
                                  Og Mandino


Devět Svitků Og Mandina ››

٠Svitek první ........
Vypěstuji se dobré zvyky a stanu se jejich otrokem.

٠Svitek druhý........
Dnešek přivítám s láskou v srdci a úspěch se dostaví.

٠Svitek třetí.........
Vytrvám dokud neuspěji.

٠Svitek čtvrtý.......
Jsem největší div přírody.

٠Svitek pátý.........
Dnešek prožiji tak, jako by to byl můj poslední den.

٠Svitek šestý........
Dnes budu pánem svých citů.

٠Svitek sedmý......
Budu se smát světu.

٠Svitek osmý.......
Dnes stonásobně rozmnožím svou cenu.

٠Svitek devátý......
Budu konat hned.


 


ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ  Citáty  
۰Musíte se každý den snažit dělat práci jak nejlépe dovedete.

Zig Ziglar a Jim Savage
 Registrace zákazníka

Jak pracovat s knihami

Nabídka spolupráce
Email:  
Heslo:  
Poslat heslo

Starobylé svitkyVIDEO


Vedeme.cz


administrace
© copyright 2009 | www.frkal.com/ WebDesign | all rights reserved