Přidat k oblíbeným info@karavana-uspechu.eu   tel.: (420)  608 87 28 27     Úterý, 11. prosince 2018        
  Starobylé svitky  
První svitek ...1

Druhý svitek ...2

Třetí svitek ...3

Čtvrtý svitek ...4

Pátý svitek ...5

Šestý svitek ...6

Dnes budu pánem svých citů.

Příliv se střídá s odlivem. Zima odejde a přijde léto, léto zeslábne a zesílí chlad. Slunce vychází a zapadá. Je měsíc v úplňku a měsíc v novu. Ptáci přilétají a odlétají. Květiny kvetou a vadnou. Sejí se semena a sklízí se úroda. Celá příroda je koloběh nálad a já jsem částí přírody, mé nálady se tedy vzdouvají a opadávají jako příboj. 

Dnes budu pánem svých citů.

Každý den se probouzíme s jinou náladou, než jsem měli včera: to je jeden z kousků, jaké nám dělá příroda a kterým málo rozumíme. Ze včerejší radosti se dnes stane smutek a dnešní smutek přeroste v zítřejší radost. Mám v sobě kolo, které se neustále otáčí od smutku k radost, od jásotu k tísni, od pocitu štěstí k melancholii. Radost, která je dnes v plném květu, zvadne jako květiny a zchřadne do sklíčenosti: ale já si budu pamatovat, že jako květiny, které dnes zvadlý, v sobě nesou semena zítřejších květů, tak i v dnešním smutku je sémě zítřejší radosti. 

Dnes budu pánem svých citů.

Jak ovládnout city tak, aby byl každý den přínosem?Nebudu-li totiž mít správnou náladu, bude den neúspěšný ……….

pokračování …..v knížce


Sedmý svitek ...7
Osmý svitek ...8

  Devátý svitek ...9

 

 

Karavana-uspechu.eu

Starobylé svitky Vám přinášejí moudrost
,, největšího obchodníka na světě- Hafida "

                                                                   

Prostý příběh

٠ O chlapci ošetřujícího velbloudy.

٠ O cestě k naplnění cíle a uskutečnění svého snu.

٠ O přání, odvaze a ctižádosti.

Úryvek z knížky:
 ,, Mnohokrát jsem vyslechl, jak se vám Caleb stěžuje na smůlu, která zavinila, že nic neprodal, a najednou jsem slyšel, jak mu připomínáte, že každý, kdo by se snažil naučit zásadám a zákonům prodeje, dokázal by zakrátko prodat všechno zboží z Vašeho skladiště. Když věříte, že by si ty zvláštní znalosti dokázal osvojit Caleb, kterému každý nadává do bláznů, nemohl bych se jim naučit i já?"

,,A kdyby sis je osvojil, co by bylo pak tvým životním cílem?"

Hafid zaváhal a potom řekl: ..........

Nepředbíhejme událostem
 Příběh začíná snem a končí ........
Začtěte se, jak se Hafidovi dařilo a jaké události ho potkali v životě.

 

Můj synu, neusiluj o bohatství a nedři se pouze proto, abys byl bohatý. Usiluj raději o štěstí, o to, abys byl milován a sám miloval a abys získal duševní klid a vyrovnanost.
                                  Og Mandino


Devět Svitků Og Mandina ››

٠Svitek první ........
Vypěstuji se dobré zvyky a stanu se jejich otrokem.

٠Svitek druhý........
Dnešek přivítám s láskou v srdci a úspěch se dostaví.

٠Svitek třetí.........
Vytrvám dokud neuspěji.

٠Svitek čtvrtý.......
Jsem největší div přírody.

٠Svitek pátý.........
Dnešek prožiji tak, jako by to byl můj poslední den.

٠Svitek šestý........
Dnes budu pánem svých citů.

٠Svitek sedmý......
Budu se smát světu.

٠Svitek osmý.......
Dnes stonásobně rozmnožím svou cenu.

٠Svitek devátý......
Budu konat hned.


 


ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ  Citáty  
۰Moje práce má jeden účel: službu životu.

Tomáš Baťa
 Registrace zákazníka

Jak pracovat s knihami

Nabídka spolupráce
Email:  
Heslo:  
Poslat heslo

Starobylé svitkyVIDEO


Vedeme.cz


administrace
© copyright 2009 | www.frkal.com/ WebDesign | all rights reserved