Přidat k oblíbeným info@karavana-uspechu.eu   tel.: (420)  608 87 28 27     Úterý, 11. prosince 2018        

Články


     Seznam článků

   13.01.10 21:54 | Martin Hájek www.Vedeme.cz

 Janus               
Kam vedeme, kam se necháváme vést?

Leadership je jako krása - těžko se definuje, ale když ho potkáte, poznáte jej.
---Warren Bennis


Myslím, že Warren Bennis, uznávaný guru leadership gurů, má pravdu: my všichni jsme schopni opravdový leadership poznat, když jej potkáme. Je tady však ještě jeden malý, avšak dosti rezavý háček: velmi často jej neumíme dopředu dost dobře odlišit od toho druhého, od jakéhosi kvazileadershipu. Oba totiž mají zpočátku stejnou tvář.

Pro příklady nemusím chodit daleko: Adolf Hitler, Pol Pot, Martin Luther King, Nelson Mandela. Ti všichni nám slibovali světlé zítřky. Ti všichni slibovali, že když se společně pustíme společně do nějaké určité činnosti, přinese nám to lepší, kvalitnější život. Mnoho lidí jim věřilo a pustilo se v zájmu lepšího světa do práce.

V mikromeřítku se s takovými lidmi potkáváme každý den. Odlišit toho, kterého historie v budoucnu označí za lumpa, který přispěl ke zhoršení kvality života lidí, od toho, kterého označí za lídra, který přispěl ke zlepšení kvality života, je dopředu těžké. Možná proto, že kvalita života je pro nás subjektivním a ne příliš dobře vymezeným pojmem.

Jedním z objektivnějších měřítek kvality života, měřítkem, které nám může s odlišením masky od skutečného obličeje docela pomoci, je relativní počet interakcí výhra - výhra mezi částmi celku. Pokud výsledkem činností, ke kterým jsme vyzýváni, bude nárůst relativního počtu interakcí výhra - výhra, jedná se o žádoucí směr a vedení. Pokud by měl být výsledkem pokles, jedná se přinejlepším o hlupáka, přinejhorším o lumpa. Pokud se žádná změna neočekává, jedná se o omyl: není vážný důvod, abychom si vyhrnuli rukávy a pustili se do práce; je poněkud nerozvážné investovat svoji energii a čas tam, kde nepřináší nám a našemu okolí užitek.

Vysvětlím podrobněji.
Vývoj všech živých organizmů (alespoň na Zemi) se řídí evolučním procesem, jehož algoritmus spočívá ve třech základních krocích: dědičnost, variace a selekce. Výsledkem tohoto procesu je statistický nárůst těch druhů, kteří se při interakci s daným prostředím lépe, tj. ve své reprodukci, osvědčují. Znáte to: starý, známý, dobrý Darwin.
Darwin však neuměl odpovědět na otázku směru: kterým směrem se evoluce ubírá? Které druhy budou ty úspěšnější?

Odpověď, že „úspěšnější budou ty, které se budou lépe reprodukovat" je argumentem cyklickým a pro určení směru zcela nedostatečným. Protože nás vede k další otázce „a které se tedy budou lépe reprodukovat?". A na tuto otázku Darwinova teorie odpovídá, že „přece ty úspěšnější". Darwinova teorie neumí sama o sobě zodpovědět otázku směru.

Prázdné pole „vymezení směru" se snaží zaplnit celá řada vědních disciplín, různá náboženství, sekty a, pochopitelně, také lídři a lumpové.

V roce 2001 publikoval Robert Wright knihu Nonzero, ve které vyslovil hypotézu, že vývoj
všech živých komplexních organismů se ubírá ve směru zvyšování relativního počtu interakcí výhra - výhra mezi jeho částmi. A svojí hypotézu dokládá mnoha příklady.
Příkladem jednoho takového komplexního organizmu je člověk sám. Co myslíte, který člověk bude při své interakci s okolím úspěšnější? Ten, jehož orgány se rvou mezi sebou jako koně a ztrácejí tak drahocennou energii, kterou lze užít navenek, nebo ten, jehož orgány mezi sebou synergicky spolupracují?

Jiným takovým komplexním organismem je skupina lidí, třeba firma. A zase: která firma bude z dlouhodobého hlediska asi úspěšnější? Ta, která se utápí v destruktivním řešení vnitřních konfliktů, a která musí stále nahrazovat v konfliktech zahynulé části, nebo ta, ve které si lidé automaticky a nezištně pomáhají a podporují se a mohou se tak naplno věnovat řešení vnějších problémů a výzev?
Tolik základní idea Wrightovy hypotézy. Podívejme se na praxi.
Martin Luther King a Nelson Mandela řešili problém černí - bílí. V jejich pojetí se jednalo o dvě části jednoho systému a hledali cesty, jak dosáhnout toho, aby tyto dvě části spolu vzájemně výhodně interagovali. Nazýváme je lídry.

Adolf Hitler řešil, kromě jiného, problém árijci - židé. Jeho systémem však byli pouze árijci. Těm chtěl udělat dobro a ty druhé, kteří byli mimo jeho systém, zničit. Neuvědomil si, že skutečným systémem jsou árijci a židé. Adolfa Hitlera nazýváme lumpem. Pol Pot měl, pokud mohu usoudit, záběr ještě širší: „kdo nejde s námi (= se mnou), jde proti nám", a podle toho se také choval. I on je historií nazývám lumpem.
Podívejme se na náš parlament, nebo naši vládu. Která síla vnímá všechny občany, celou Českou republiku, Evropskou unii, celý svět jako jeden komplexní systém a jako svoje poslání touží napomoci tomu, aby jeho jednotlivé části spolu synergicky spolupracovaly? A jakých reálných výsledků v této oblasti politici dosáhli?

Podívejme se na svoje osobní okolí. Každý z nás s ním tvoří celek. Podařilo se nám za posledních dvanáct měsíců zvýšit ve svém okolí (rodina, práce, přátelé, komunita) počet interakcí výhra - výhra? Pokud ano, pak se směle můžeme nazývat lídry. Opravdové lídry z nás dělá naše činnost a výsledky v žádoucím směru, ne mediální titul, nebo formální postavení. Pokud se nám to v našem okolí zatím nijak zvlášť nepovedlo, můžeme se spustit o něco níže. K sobě samým.
Jak zacházíme se sebou samými, ve smyslu vývoje komplexního systému? Podařilo se nám v průběhu roku zlepšit interakci mezi našimi jednotlivými částmi? Zda koníčky, které máme, lépe obohacovaly naši práci, náš rodinný život, a více přispívaly k našemu zdraví. Jak jsme použili peníze, které jsme vydělali?

Jak práce, kterou děláme, zlepšuje kvalitu našeho života v ostatních oblastech a naopak? Atd., atd. Pokud na tyto otázky řekneme ano, pak opravdu vedeme svůj život. Pokud ne, tak to zřejmě někdo dělá za nás a navíc ještě špatně. Je otázkou, proč na tuto neekologickou hru, hru, která nepodporuje žádoucí směr, vůbec přistupujeme.

Celé je to o leadershipu. Vedení znamená vedení nějakým směrem. Vedení ve směru zvyšování relativního počtu interakcí výhra - výhra mezi částmi celého komplexního systému je směr, který je v souladu s přírodními zákony evoluce. Vše ostatní je přinejlepším nic, přinejhorším lumpárna.


Martin Hájek, www.Vedeme.cz, Praha, 12.1.2010
Příspěvek pro www.karavana-uspechu.eu


     Seznam článků
ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ  Citáty  
۰Opustíme myšlenky spojené s chudobou a vydáme se směrem k myšlenkám nesoucí blahobyt.

Louise L. Hay
 Registrace zákazníka

Jak pracovat s knihami

Nabídka spolupráce
Email:  
Heslo:  
Poslat heslo

Starobylé svitkyVIDEO


Vedeme.cz


administrace
© copyright 2009 | www.frkal.com/ WebDesign | all rights reserved