Přidat k oblíbeným info@karavana-uspechu.eu   tel.: (420)  608 87 28 27     Úterý, 11. prosince 2018        

Články


     Seznam článků

   24.01.10 19:08 | Peter F. Drucker
Drucker F. Peter
Otec moderního managementu Petera F. Druckera

Dnes, 19. listopadu 2009 si svět připomíná 100. výročí narození Petera F. Druckera, jednoho z nejvýznamnějších myslitelů dvacátého a začátku jednadvacátého století, tvůrce a zakladatele moderního managementu jako uceleného oboru, který svým dílem zásadním způsobem ovlivnil a utvářel podobu a fungování institucionálního života společnosti dvacátého a jednadvacátého století.
Během své dlouhé a pozoruhodné kariéry autora, učitele a konzultanta Peter Drucker napsal desítky knih a svým objevným a obsáhlým dílem inspiroval nespočet podnikových i společenských a politických vůdčích osobností.
Vídeňský rodák Peter Drucker se považoval tak trochu za našeho "krajana" a jeho vřelý vztah k Praze, k českým zemím, Československu i České republice je znám. Při mnoha příležitostech ocenil i vyspělost předválečné československé ekonomiky, metod řízení, které se uplatňovaly v nejpřednějších československých podnicích, ale i mimořádnou kultivovanost občanské společnosti "Československa Tomáše Garrigua Masaryka", a vyslovil naději, že tyto dobré tradice dokáže tvořivě rozvinout i Česká republika.


Management jako univerzální disciplína a „svobodné umění"

Zájem tohoto originálního myslitele a skvělého pozorovatele společenských, ekonomických a podnikatelských trendů, jenž dokázal zahlédnout „budoucnost, která je již všude kolem nás", často i o několik desetiletí dříve než ostatní, se neomezoval výlučně jen na oblast efektivního řízení a zvyšování výkonnosti podnikových organizací. Celoživotní pozornost věnoval uplatňování managementu v organizacích veřejného a neziskového sektoru, ve státní správě a samosprávě, ve školství a ve zdravotnictví. Drucker - svědek hospodářského kolapsu Evropy ve třicátých letech minulého století - nepovažoval byznys jen za prostředek vydělávání peněz; efektivně řízené a produktivní podnikové (i nepodnikové) organizace chápal jako „metodu", která pomáhá zajistit společenskou stabilitu a demokracii.
Management proto Drucker nevnímal jen jako „technický nástroj" efektivního organizování ekonomických zdrojů, ale jako „svobodné umění", jehož součástí jsou i aspekty právní a společenskovědní a které se zabývá především lidmi, jejich společenstvími a hodnotami. Jako první pochopil a systematicky popsal místo a funkce managementu v moderní institucionální společnosti a zároveň upozornil na skutečnost, že se nacházíme na prahu „společnosti znalostí", v které budeme muset od základů transformovat zaměření svých pracovních činností i způsoby jejich organizování.


Účel podnikové organizace, CEO organizace, jeho role a odpovědnost


Za hlavní účel podnikové organizace Drucker nepovažoval tvorbu zisku, nýbrž „vytváření" a uspokojování zákazníka: „Účelem existence podniku je vytvářet zákazníky," formuluje tuto myšlenku již v roce 1954. „Je to zákazník, kdo určuje, jaký podnik bude, co bude vyrábět a zda bude prosperovat."
Prvořadým úkolem podniku jsou vedle marketingu také inovace. Proto těmto tématům - zdrojům inovačních aktivit, podněcování podnikatelského ducha a tržní orientace v organizacích, nalézání optimální rovnováhy mezi tvořivou inovačností (čili zbavováním se toho, co je zastaralé, neproduktivní a neefektivní, co se již přežilo) a potřebou racionální organizovanosti podnikových činností - Drucker ve svém díle věnuje velkou pozornost, neboť „nejvýznamnější příčinou krachu nových podnikatelských projektů bývá jejich špatné řízení". Logicky neméně soustředěnou pozornost Drucker věnuje i nejvyšším vedoucím představitelům (CEO) organizací a rozvoji jejich manažerských a vůdčích dovedností, schopnosti rozhodovat a řídit změny či rozvoji praktického umění organizovat vlastní čas a pracovní činnosti, rozvoji jejich osobní efektivnosti. Jejich efektivnost při „propojování" vnitřního a vnějšího prostředí organizací, které řídí, je totiž klíčovým předpokladem efektivnost jejich organizací - a zajišťovat efektivnost organizací, které řídí, je právě jejich hlavní rolí a nezastupitelnou odpovědností!


Peter F. Drucker a my


Vídeňský rodák Peter Drucker se považoval tak trochu za našeho „krajana" a jeho vřelý vztah k Praze, k českým zemím, Československu i České republice je znám. Vyrůstal v kulturně a intelektuálně podnětném prostředí a častými hosty na pravidelných diskusních večerech, které pořádal jeho otec, rakouský vyšší státní úředník, bývali i otec a syn Masarykové. Při mnoha příležitostech později ocenil i vyspělost předválečné československé ekonomiky, metod řízení, které se uplatňovaly v nejpřednějších československých podnicích, ale i mimořádnou kultivovanost občanské společnosti „Československa Tomáše Garrigua Masaryka", a vyslovil naději, že tyto dobré tradice dokáže tvořivě rozvinout i Česká republika.
Informace o Druckerových myšlenkách k nám začaly intenzivněji pronikat v otevřenějších šedesátých letech dvacátého století a Druckerův význam pro podnikovou praxi vyzdvihl a ocenil opět až uvolněnější závěr let osmdesátých. Od začátku devadesátých let se vydávání Druckerova díla ujalo nakladatelství Management Press, které dosud připravilo česká vydání šestnácti jeho knih.
Druckerovo průkopnické dílo ocenila také VŠE v Praze, která mu jako jedno z mnoha vysokých učení na světě udělila v roce 1997 čestný doktorát.


Život a dílo v kostce


Peter F. Drucker (nar. 19. 11. 1909 ve Vídni - zemř. 11. 11. 2005 v Claremontu v Kalifornii). Vzdělání získal v Rakousku, Anglii a Německu, praktické zkušenosti sbíral nejprve u vývozní firmy v Hamburku a později v jedné bance ve Frankfurtu nad Mohanem, kde také působil jako novinář a kde získal doktorát z veřejného a mezinárodního práva. Později pracoval pro jistou pojišťovnu v Londýně a v roce 1937 se trvale usadil ve Spojených státech.
Peter Drucker je autorem několika desítek knih, které se staly bestsellery a byly přeloženy do více než třiceti jazyků, zakladatelem a nejvýznamnějším představitelem moderního managementu, byl jedním z nejuznávanějších a nejvyhledávanějších poradců v oboru managementu. Dlouhodobě spolupracoval s mnoha významnými firmami z celého světa, s vládními agenturami ve Spojených státech, Kanadě a Japonsku stejně jako s mnoha dalšími institucemi neziskového sektoru. Znamenitá byla i jeho pedagogická kariéra. Od roku 1942 působil jako profesor politologie a filosofie na Bennington College ve státě Vermont, později pak více než dvacet let jako profesor managementu na Graduate School of Business Newyorské univerzity. Od roku 1971 byl profesorem sociálních věd a managementu na Claremont Graduate School of Management v Kalifornii, která od roku 1987 nese jeho jméno a v níž učil až do jara roku 2002.
Peter Drucker byl členem řady národních i mezinárodních odborných a učených společností, jeho dílo bylo oceněno mnoha čestnými doktoráty. Byl držitelem rakouských a japonských státních vyznamenání, v červenci 2002 převzal z rukou prezidenta Spojených států nejvyšší občanské vyznamenání USA - medaili Svobody - za svůj celoživotní přínos k rozvoji občanské společnosti.


     Seznam článků
ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ  Citáty  
۰V každé oblasti lidského snaženi platí, že nejprve se musí člověk vyrovnat s tím, že bude středem zájmu veřejnosti.

Zig Ziglar a Jim Savage
 Registrace zákazníka

Jak pracovat s knihami

Nabídka spolupráce
Email:  
Heslo:  
Poslat heslo

Starobylé svitkyVIDEO


Vedeme.cz


administrace
© copyright 2009 | www.frkal.com/ WebDesign | all rights reserved