Přidat k oblíbeným info@karavana-uspechu.eu   tel.: (420)  608 87 28 27     Neděle, 16. prosince 2018        

Články


     Seznam článků

   13.06.10 16:24 | Stephen Covey Zdeněk Strnad

Stephen Covey

 

Stephen Covey:
Leadership je záležitostí volby

rozhovor:


Leadership. Je to filozofie, psychologie, nebo exaktní věda?

Kombinace všech tří. Zahrnuje totiž budování důvěry, objasnění smyslu, sladění systémů a uvolnění talentu.

Jeden z vašich citátů zní: Výjimečnost si mohou úspěšně udržet pouze ty podniky, které dodržují určité procedury a které umí motivovat své zaměstnance, aby napňovali priority organizace a dá jim moc učinit tak. Pokud tak podnik činí, co je důležitější - empatie se zaměstnanci, nebo vůdčí vize?

Opět - kombinace. Leadership je dále volba života podle principů, kdy určitá osoba má morální autoritu. Vůdčí princip není formální autorita nebo postavení, je to vliv skrz důvěryhodné chování (charakter a schopnosti). Gándhí, otec největší demokracie na světě, nikdy žádné postavení neměl.

Výjimečnost je ve vašich proslovech mnohokrát zmiňována. Garantuje výjimečnost automaticky konkurenční pozici na trhu?
Ano, pokud definujete výjimečnost tak, jako já: za prvé - trvalý ekonomický výkon, za druhé - vítězná kultura lidí, kteří uvolnili svůj talent, za třetí - vysoký koeficient doporučitelnosti z hlediska zákazníků, dodavatelů a jiných obchodních partnerů, a za čtvrté - výrazný přínos pro okolní společnost.

Jedna z vašich knih se jmenuje„Sedm návyků vysoce efektivních rodin". Myslíte si, že rodina je také „společnost"? Pokud ano, potřebuje rodina trvalou motivaci?

Rodina musí představovat důvěryhodnost, musí učit nepodmíněné lásce a hlubokému respektu, organizovat všechny aktivity, systémy a procesy k naplnění společného poslání, potřebuje učit principy zmocnění jednotlivých členů. Pokud jsou tyto věci splněny, děti vyrostou s důvěrou ve své rodiče, cítí, že si jich rodiče váží a že je milují, věří struktuře rodiny a věří také sami sobě - pokud žijí podle principů a modelů, které jsou jim vštěpovány.

Jak se „výjimečnost" rýmuje s „demokracií"?

Myslíte si, že lepším vůdcem je osvícený šéf s jasnou vizí, nebo spíše týmový hráč, organizátor synergií s empatií a porozuměním pro vlastní tým? To druhé. Prvně zmiňovaný přístup patří do průmyslové éry. Komplementární a syner gické týmy, kdy síly jsou využity ke zvýšení produktivity a slabosti, jsou postaveny mimo důležitost díky silným stránkám druhých, plus institucionalizace principů ve strukturách a systémech, to všechno je esencí leadershipu, jehož důsledkem jsou čtyři výsledky, zmiňované ve třetí odpovědi.

Stephen Covey vzbuzuje kontroverzní reakce. Uznávaný profesor a autor knih, je členem mormonské církve, což mnozí nedokážou strávit. Pokud se ale soustředíme na faktickou stránku věci, jsou jeho práce klasickou ukázkou manažerských příruček.

„Efektivní leadership znamená řadit nejdůležitější věci na první místo. Efektivní management je disciplína, pomocí které se efektivní leadership uplatňuje."

Leadership může být rozprostřen v rámci celé organizace. Je to otázka volby, nikoli pozice.
Vaší nejznámější knihou je „Sedm návyků vysoce efektivních lidí", za osmý návyk pak považujete „Najděte svůj hlas, a inspirujte ostatní, aby našli ten svůj". Je schopnost vyjádřit sebe sama primárním motivačním faktorem proaktivity?

Ano, a také primárním motivačním faktorem pro vytvoření synergické komunikace, jež je základem kultury lidí s velkými pravocemi a zaujetím pro práci.

V další části knihy „Osmý návyk: od efektivity k výjimečnsti" hovoříte o „Šesti nádorech", které brání lidem dosáhnout výjimečnosti, a mezi těmito nádory uvádíte také srovnávání a konkurenci.

Rozumím správně tomu, že princip konkurence je v podstatě nežádoucí?

Konkurence má své místo ve sportu a na trhu, ale abyste v těchto oblastech obstáli, musíte spolupracovat, kreativně spolupracovat, a kromě toho komunikovat a vytvářet synergie. Metastázující nádor konkurence, který jsem popsal v této knize, byl popisován spíše v tom smyslu, že vaše hodnota je dána tím, jak se dokážete vyrovnat s ostatními.

Základy vašich přednášek a učení jsou hluboce zakořeněny v americké kultuře.
Ovšem teorie o přechodu ze závislosti přes nezávislost až k propojenosti či vzájemnosti má podle mého názoru až příliš evropskou příchuť - jednotlivec je považován za součást společnosti, ne za samostatného jedince. Jak se s tímto faktem vyrovná vaše teorie „výjimečnosti"?

Není „vzájemnost" opakem „výjimečnosti"?
Určitě ne. Vzájemmnost je esencí výjimečnosti, protože vytváří synergii, kde celek znamená více než součet jeho částí. I když je v knize o 7 návycích spousta příkladů amerického či západního původu, všechny návyky jsou založeny na univerzálních a nadčasových principech, které jsou platné kdekoli na světě. Mé myšlenky mají větší odezvu v rozvojových zemích a mimo Spojené státy, zvláště pokud lidé přijdou s vlastními případy, které
tyto principy ilustrují. Pracujeme s tímto materiálem ve více než 134 zemích. „Sedm návyků vysoce efektivních lidí" je šestou nejprodávanější knihou v Číně, v zemi, kde intelektuální vlastnictví není jinak absolutně respektováno.

Jste členem organizace Pi Kappa Sloha (mezinárodní utajené společenství), která má spoustu zajímavých členů - Nolan Bushnell, Ed Cole, Harland Sanders...

Myslíte si, že Pi Kappa Alpha je „velká" organizace? Co je klíčovou motivací jejích členů? Bratrství, integrita a služba. Byl jste několikrát obviněn z toho, že mormonská teologie a kulturní praktiky pomáhají přizpůsobit vaše přednášky široké veřejnosti a že tyto přednášky nejsou nic jiného než „mormonské učení ve formě manažerského tréninku". Myslím si, že mezi vírou a obchodem je rozdíl, ovšem jedno ovlivňuje druhé, principy vedení organizace jsou většinou velmi podobné. Můžete to komentovat?
Velmi důrazně jsem se snažil, aby nic v mých veřejných knihách neobsahovalo prvky mormonské doktríny, aby mé knihy byly postaveny na univerzálních nadčasových principech, které můžete získat z kteréhokoli ze šesti hlavních světových náboženství a z klasické psychologie a filozofie. Ve svých knihách přiznávám, že věřím v to, že Bůh je původcem těchto principů, přírodních zákonů, a mnozí agnostikové to nemají rádi a obviňují mě z toho, že potají kážu mormonskou víru. Je to naprostý nesmysl.

Vaše školení, přednášky a summity jsou zajisté skvělou inspirací pro nastavení zdravého prostředí ve společnosti. Jsou ovšem také velmi nákladné - jakým klíčovým argumentem byste přesvědčil potenciální účastníky, aby se přihlásili?
Dopad na osobní život, rodinný život a dramatické měřitelné organizační výsledky (ekonomické, kulturní, tržní, společenské). Kterou otázku jste si vždy přál dostat, ale nikdy se vás na ni nikdo nezeptal?

Odpověděl jsem již na desítky tisíc otázek, a nemohu si na žádnou takovou vzpomenout. Při přednáškách rád používám bezdrátový mikrofon a chodím mezi posluchači, abych
pochopil, co cítí, což se odráží právě v jejich otázkách.

Poslední otázka: Musíte mít velmi nabitý plán, našel jste si chvíli na naše hlavní město? Dokázal byste v něm strávit dovolenou?
Samozřejmě! Nicméně stejný pocit mám z mnoha a mnoha zemí a míst. Mám velkou rodinu, šest knižních projektů a spoustu dalších závazků, to přiznávám. Nicméně Česká republika mě velmi přitahuje, a těch důvodů
je mnoho.


Stephen R. Covey se narodil roku 1932. Žije se svou ženou Sandrou a její rodinou v Utahu. Covey je mezinárodně známý hlavně díky knize 7 návyků vysoce efektivních lidí, kterou poprvé publikovalo nakladatelství Simon & Schuster v roce 1989 a které se do této chvíle prodalo více než 12 milionů kusů po celém světě. Covey
má MBA z Harvardu a většinu své kariéry strávil na Brigham Young University jako profesor organizačního chování a obchodního managementu. Obdržel medaili Thomas More College a další čtyři čestné doktoráty.

                    Covey    

 


     Seznam článků
ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ  Citáty  
۰Knihy nejsou výdaj. Jsou investice – a pokud vím, jsou nejlepší investicí na světě.

Earl Nightingale
 Registrace zákazníka

Jak pracovat s knihami

Nabídka spolupráce
Email:  
Heslo:  
Poslat heslo

Starobylé svitkyVIDEO


Vedeme.cz


administrace
© copyright 2009 | www.frkal.com/ WebDesign | all rights reserved