Přidat k oblíbeným info@karavana-uspechu.eu   tel.: (420)  608 87 28 27     Neděle, 16. prosince 2018        

Články


     Seznam článků

   23.06.10 21:38 | Židek V. Workoholizmus

   Workoholizmus

  V mezinárodní klasifikaci workoholizmus jako přímou diagnózu nenajdeme. Přesto je možno workholizmus zařadit mezi závislosti nebo návykové poruchy (profit - povahová vlastnost) a je stejně nebezpečný jako alkoholizmus, drogová závislost nebo hazardní hráčství. Nebezpečný je zvláště proto, že zatímco lidé postižení ostatními závislostmi se setkávají s negativní reakcí okolí a jsou sociálně znemožněni, workholici dlouho sklízejí sociální podoru své činnosti a bývají za svou závislost dobře finančně odměňováni. V angličtině „work" znamená práce a slovo workholizmus (někdy též workoholizmus nebo workoholizmus) vzniklo podle vzoru alkoholizmus v šedesátých letech. Jde často o problém, týkající se manažérů, obchodníků a podobných profesí, tzv., „ bílých límečků".

  U workholizmu jsou popisována tři stadia :
1. Časné stadium. Postižený člověk neustále myslí na práci, pravidelně pracuje i přesčas a odmítá si brát volno.
2. Střední stadium. Vztahy, rodina a společenský život postiženého ustupují do pozadí, někdy skoro přestanou existovat. Postižený je vyčerpaný, nesoustředěný a má problémy s pamětí.
3. Pozdní stadium. Postiženému se hromadí další problémy . Objevují se nejrůznější nemoci psychosomatické povahy. Může dojít k mozkové mrtvici, infarktu či jinému vážnému onemocnění.

  Jaké jsou hlavní rysy workholizmu?

• Postižený člověk má silnou touhu pracovat
• Ve vztahu k práci se nepřiměřeně ovládá = postižená osoba stále spěchá a neví, kdy přestat
• Když nemůže dotyčný pracovat, třeba i kratší dobu, cítí nepohodu a duševní problémy
• Vnitřně je dotyčný nucen vykonat stále více práce, zvyšuje čas strávený v práci
• Zanedbává jiná potěšení a zájmy
• Pokračuje v práci, i přes jasné důkazy toho, že to škodí jeho zdraví nebo jiným důležitým hodnotám
(citováno podle MUDr.Karla Nešpora, primáře oddělení léčby závislostí PL v Bohnicích Profit WH jako povahová vlastnost)

 Dispozice k workholizmu?

Workholiky se obvykle stávají ti, kteří byli odmalička orientováni na výkon , superiorní typy s vůdčími ambicemi, ctižádostiví a zodpovědní lidé. Největší hodnoty, které jim byly vštípeny jsou čas a práce a výkon je tím nejvyšším uspokojením, které umí získat. Workholici mnohdy vyrůstali v rodinách, kde museli přebírat již v útlém věku některé úkoly dospělých, dalo by se říci, že jsou to typy „předčasně dospělých" dětí.
I v dospělosti workholici trpí pocitem, že nejsou druhými lidmi přijímání, mají úzkostné rysy a žijí stále v napětí, že nejsou dostatečně dobří. Mají málo skutečných intimních přátel, přesto že umí být oddaní a loajální. Jejich nároky na druhé jsou však stejně vysoké jako na sebe a jejich snaha o perfekcionizmus ostatní odrazuje.

 Jak se tyto rysy projevují v chování?

Workholik je člověk, který by se měl nad sebou zamyslet a vyhledat odbornou pomoc. Ten, kdo propadne práci, si svůj problém nikdy nepřipouští a výtky okolí odmítá jako bezpředmětné. Chybí tedy jakýkoliv náhled na problémovost situace.
Pro workholika je velice těžké vypadnout z napojení na pracovní program. Prožívají stav, který by se dal nazvat abstinenčním syndromem. Pokud je postihne nemoc nebo musí odjet na dovolenou, stávají se nervózní, začnou vyhledávat možnost, jak se věnovat alespoň přípravě na práci, snaží se pracoviště zkontaktovat telefonem a mnohdy, je-li to jen trochu možné, přeruší dovolenou.
Mají problémy v rodině. Jsou nespolehliví v plnění rodinných povinností a stále se vymlouvají na práci či chodí z práce pozdě. Pokud se jim partneři snaží ulehčit přetížení tím, že mu začnou odpouštět podíl na domácích pracích, nedočkají se pochopení, naopak workholik se věnuje svým pracovním povinnostem s ještě větším úsilím. Partner tím trpí a reaguje obvykle tím, že začne vyžadovat zájem o rodinu. Workholik to chápe jako omezování a v konečné fázi trpí problémy celá rodina, protože se vytváří tzv. bludný kruh nepochopení. Workholici totiž bývají dobrými partnery i rodiči, a to, že nejsou takto chápáni, je deprimuje.
V partnerském životě bývá velkým problémem jejich sexuální život. Díky fyzickému vyčerpání není workholik schopen vést normální sexuální život. Protože je i v této oblasti závislý na výkonu, raději se sexu vyhne, než by selhal nebo nebyl nejlepší
Práh workholizmu představuje moment, kdy výkonnost začne klesat. V takovém okamžiku se normální člověk snaží nabrat nové síly, nějakým způsobem odpočívat nebo odreagovat. Workholik naopak své pracovní úsilí zvyšuje, vinou svého psychického i psychického vyčerpání však podává stále horší výkon, přidávají se zdravotní potíže a narůstají konflikty s okolím, a přidávají se klasické zdravotní potíže (zapomnětlivost, nesoustředěnost, nechutenství, nespavost, bolesti hlavy, potíže se srdcem...)

 Jak pomoci workoholikovi?
 (Zásady pro změnu chování, které může uplatnit jeho okolí)
 Citováno podle MF Dnes, příloha 4. Listopadu 1995, s.I

• Upozorněte ho na syndromy jeho choroby, nevyčítejte však
• Nevěnujte se jen workoholikovým zájmům, mějte vlastní život
• Není-li schopen dodržet rodinné závazky (přijít včas na oslavu, jít na slíbený nákup), uskutečněte to bez něho
• Nečekejte na něho s večeří
• Nepomáhejte mu s jeho prací
• Nedělejte práce, které podle domácí dělby práce spadají do jeho kompetence
• Sdělujte mu, kdy a proč vám chyběl, nevyčítejte však
• Využijte chvíle, kdy nepracuje a nabízejte společné aktivity, které jsou příjemné oběma dvěma, netrvejte však úporně na jejich splnění
• Nevynucujte si tradiční formy rodinné dovolené, pokud ho však můžete odtáhnout od práce nějako zajímavou dovolenou (výkonnostní túry, zavařování na chalupě, zahradničení..) , kde může podat výkon, snažte se ho vzdálit co nejvíce od náplně všedních dnů
• Snažte se ho přesvědčit, aby navštívil odbornou pomoc (psychologa, psychiatra nebo aspoň praktického lékaře, který by byl schopen zmírnit jeho fyzické obtíže)


 Metody zjišťován.

 K zjišťování workoholizmu je možno využít dotazníků, které postihují základní rysy tohoto způsobu chování. Jeden z nejznámějších, který byl převeden do češtiny je test B.E.Robinsona.

 Jak poznat závislost na práci

 Co platné, že kráva dává hodně mléka, když vědro převrhne. Dánské přísloví.

 Americký odborník v oblasti managementu G. Porter uvádí, že podobně jako u jiných závislostí i u závislosti na práci lze rozpoznat následující rysy:
• Problémy s identitou, tedy nadměrné ztotožňování se s prací.
• Nepružné, rigidní myšlení.
• Odvykací potíže projevující se nepohodou v situaci, kdy člověk z nějakého důvodu nemůže pracovat.
• Stupňováním problému, tedy jinak řešeno progresivním vývojem, jestliže si člověk problém neuvědomí a nezačne s ním něco dělat.
• Popíráním problému.
U nás platná definice závislosti na návykových látkách předpokládá, že člověk naplní alespoň tři z příslušných znaků. Tuto definici jsem přizpůsobil závislosti na práci, schválně, pane Prácemile, kolikrát odpovíte kladně.

 Dotazník na závislost na práci podle definice závislosti 10. revize mezinárodní klasifikace nemocí.
1. Míváte často velmi intenzívní touhu a puzení pracovat?
2. Ve vztahu k práci se špatně ovládáte (nepřiměřeně do ní spěcháte, nevíte, kdy přestat nebo chcete stihnout příliš mnoho)?
3. Když nemůžete třeba i kratší dobu pracovat, cítíte silnou nepohodu a duševní problémy, před nimiž utíkáte k další práci?
4. Vnitřně vás to nutí stále zvyšovat množství času stráveného v práci?
5. Zanedbáváte soustavně jiné potěšení a zájmy jen proto, abyste mohl pracovat?
6. Pokračujete v práci i přes jasné důkazy toho, že to škodí vašemu zdraví nebo to ohrožuje jiné pro vás důležité hodnoty?

       Podezření na závislost na práci by mohly vzbudit tři nebo více kladných odpovědí.

 Dotazník závislosti na práci podle Dr. J. Fearinga.
1. Jaké procento času věnujete práci ve srovnání s časem, který trávíte s rodinou, přáteli apod.? Působí váš pracovní rozvrh problémy ve vašem osobním a sociálním životě?
2. Cítíte bezmoc a špatně se ovládáte v době, kdy máte přijmout omezení ve vztahu k práci, jít domů a denní práci ukončit?
3. I když jste finančně úspěšní a ve svém podniku či oboru vážení, dělá vám těžkosti se těšit z výsledků své práce?
4. Nedodržujete sliby ohledně pracovního rozvrhu, služebních cest a dalších pracovních aktivit dané sobě, rodině a přátelům?
5. Dělá vám problémy nechat věcí být a práci odložit?
6. Ovlivnil způsob vaší práce negativně důvěrné vztahy, společenský život a vaše zájmy, které vás dříve těšily, jako jsou dovolené, rybaření, sporty, kultura, četba?
7. Je pro vás obtížné se odpoutat od práce, když jste na dovolené, případně volno či dovolenou přerušujete a nebo se při ní zabýváte pracovními telefonáty, přenosným počítačem, apod.?
8. Zhoršilo se v důsledku pracovního přetížení vaše tělesné zdraví? Ubližoval jste si nadměrnou prací, ačkoliv vás před tím varoval lékař, terapeut, kolega nebo nadřízený?
9. Překvapilo vás, jak snadno se v poslední době rozčílíte a rozzuříte? Musí kolem vás chodit lidé po špičkách, abyste se na ně nerozhněvali? Je to horší než dříve? Když vám něco způsobí duševní bolest, utíkáte před nepříjemnými pocity k práci?
10. Pokoušel jste se neúspěšně omezit nadměrnou pracovní zátěž? Stávalo se, že jste sliboval trávit více času např. doma, s dětmi, cvičením, koníčky, takové sliby jste ale nedodržoval?

I v tomto případě lze vyslovit podezření na závislost na práci při třech nebo více kladných odpovědích.

Následující dotazník, je ze všech uvedených nejpropracovanější. Jeho autorem je americký profesor psychologie a odborník na závislost na práci Dr. Robinson.

 Test rizika závislosti na práci (Work addiction risk test) profesora Robinsona

 Odpovídejte na následující otázky některou z následujících možností. Za každou odpověď si připočítejte počet bodů, který odpovídá příslušné odpovědi.
Rozhodně ne: 1 bod
Spíš ne: 2 body
Spíš ano: 3 body
Jistě ano: 4 body
Pokud žádná z nabízených možností neodpovídá skutečnosti, vyberte tu, která je jí nejblíže. Odpovězte na všechny otázky a žádnou nevynechejte.

• Většinu věcí dělám raději sám, než bych požádal o pomoc.
• Jsem netrpělivý, když mám na někoho čekat nebo když trvá něco moc dlouho (např. pomalu se pohybující fronta).
• Vypadá to, že jsem stále ve spěchu a v honičce s časem.
• Když mám přerušit nedokončenou práci, jsem podrážděný.
• Jsem hodně zaměstnaný a mívám současně rozpracováno víc věcí.
• Dělávám více věcí současně, jako např. obědvám, píši poznámky a při tom ještě telefonuji.
• Často slibuji víc, než se dá splnit.
• Když nad nedělám nějakou práci, mám pocity viny.
• Je pro mě důležité vidět konkrétní výsledky své práce.
• Víc mě zajímají výsledky práce než práce jako cesta, kterou se k ním dostávám.
• Připadá mi, že pracovní záležitosti nepostupují dostatečně rychle nebo že se v této oblasti příliš dlouho nic neděje.
• Přestávám se ovládat, když se věci nevyvíjejí podle mých přání nebo když mi okolnosti nevyhovují.
• Kladu stejnou otázku znovu a znovu, aniž bych si uvědomoval, že jsem na ni už dostal odpověď.
• Trávím spoustu času tím, že v duchu plánuji a přemýšlím o budoucích věcech a nevnímám současnost.
• Pokračuji v práci i tehdy, když mi spolupracovníci říkají, že „padla".
• Rozčiluji se, když lidé nedosahují mých měřítek dokonalosti.
• Když se dostanu do situace, kterou nemohu řídit a ovlivňovat, cítím se rozrušený.
• Mám sklon si při práci dávat své vlastní termíny a pracovat pod jejich tlakem.
• Když nepracuji, je pro mne těžké se uvolnit.
• Strávím více času prací než zábavou s přáteli, koníčky a volno časovými činnostmi.
• Mám sklon začínat projekty ještě před tím, než byly připraveny.
• Hodně mě rozladí, když udělám třeba i jen malou chybu.
• O práci hodně přemýšlím a věnuji ji víc času a energie než vztahům k přátelům a k lidem, které mám rád.
• Zapomínám, ignoruji nebo odbývám narozeniny, výročí, rodinná setkání a svátky.
• Dělám závažná rozhodnutí ještě před tím, než mám k dispozici potřebné údaje a než mám možnost si věc důkladně promyslet.

Sečtěte body, které jste získali. Podle autora odpovídá:
• Pásmo 54 až 63 bodů lehké formě závislosti na práci.
• Pásmo 64 až 84 bodů střední formě závislosti na práci.
• Pásmo 85 bodů a více těžké formě závislosti na práci.

  Vybráno z Bc. práce Židek V.: Psychologie zvládání zátěžových situací, PFMU, 1997


     Seznam článků
ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ  Citáty  
۰Musíte se každý den snažit dělat práci jak nejlépe dovedete.

Zig Ziglar a Jim Savage
 Registrace zákazníka

Jak pracovat s knihami

Nabídka spolupráce
Email:  
Heslo:  
Poslat heslo

Starobylé svitkyVIDEO


Vedeme.cz


administrace
© copyright 2009 | www.frkal.com/ WebDesign | all rights reserved