Přidat k oblíbeným info@karavana-uspechu.eu   tel.: (420)  608 87 28 27     Úterý, 11. prosince 2018        

Články


     Seznam článků

   26.06.11 17:11 | Inner Game - kde je vůle, tam je cesta Lenka Zelingrová

      

             Inner Game - kde je vůle, tam je cesta        www.iHNed.cz 6/2011


Soustředit se, znamená v plném rozsahu vnímat faktory, které jsou důležité, a věnovat jim pozornost. Protože víte, co odvádí vaši pozornost, lépe vnímáte své priority a lépe se soustředíte. V tom spočívá jádro praktické realizace metody Inner Game při libovolné činnosti. Protože soustředění se prohlubuje, interference se snižuje a výkon se nevyhnutelně zlepšuje." (Timothy Gallwey).

Společnost Koučink Centrum nabízí manažerům jedinečný třídenní workshop společnosti IGEOS: Inner Game of Team Leadership -- vedení týmu a využití principů koučování ke zvyšování efektivity týmové spolupráce. Průvodcem je Dr. Valerio Pascotto, zakladatel společnosti EOS - Effective Organizational Systems. EOS a The Inner Game Timothy Gallweye vytvořily společnou firmu IGEOS, která se specializuje na týmový leadership a efektivitu týmové spolupráce.

Základním klíčem úspěšného vedení týmu je schopnost dobře vést především sám sebe. Proto workshop nabízí účastníkům možnosti podívat se hlouběji na sebe sama při vedení týmu a otevírá prostor vyzkoušet si nové typy chování. Struktura a metodologie poskytuje mnoho příležitostí plnit jednoduché úkoly ve skupině, kde nevládne autorita z titulu pozice a k jejich řešení nejsou třeba expertní znalosti. Bez těchto "berliček" lze objevit opravdovou podstatu leadershipu. Účastníci dostávají příležitost uvědomit si, sami pro sebe pojmenovat a projevit klíčové schopnosti lídra, spolu s uměním motivovat druhé. Současně mají možnost odhalit a snižovat vnitřní bariéry, které jim brání podávat vysoký výkon.

       Přirozená cesta z hřiště do firem

"Volba a odhodlání jsou velmi mocné síly, které má k dispozici každý člověk. Pustit se při volbě za horizont toho, co děláme, abychom ve své činnosti obsáhli to, čím se řídíme, nebo člověka, podle něhož se řídíme, představuje nejenom klíčový faktor soustředění se, ale také základní ingredienci individuální svobody. Udržet si soustředěnou pozornost nám neumožní žádný laciný trik. Umožní nám to vnímání reality, volba a důvěra - a dostatečná praxe." Autor těchto vět, Timothy Gallwey, je spolu se Sirem Johnem Whitmorem považován za zakladatele koučování. Oba se léta zabývali metodami zvyšování osobní i profesní výkonnosti lidí. V posledních čtyřiceti letech Gallwey propaguje myšlenkový přístup nazvaný "Inner Game" (vnitřní hra).

Jedná se o způsob, kdy aplikace koučinku podporují přirozené, kontinuální učení při konkrétní činnosti. Do firemního prostředí zatím příliš nepronikl. Mnohem více je využíván ve sportu, i když často zcela nevědomě. Je to ovšem prostředí, které umožnilo plné pochopení a zformulování základních principů koučinku.

Představte si tenistu, se kterým jeho trenér chyby při forehandu rozebírá více formou klasické zpětné vazby. Říká mu, co viděl a co má hráč příště udělat jinak. Tenista se ale chce v průběhu tréninku zlepšit prakticky, ne teoreticky. Dobrý kouč tedy nechá tenistu procvičovat forehand a sebehodnotit své výsledky. Důležité je, aby tenista nehodnotil v módu dobře nebo špatně, ale aby hodnotil, co se stalo. Přímo při této činnosti mu kouč pomáhá ve zlepšování.
Kouč používá řadu specifických technik a hráč se při výkonu dostává do stavu tzv. "relaxované koncentrace" nebo "nehodnotícího vnímání". V tomto stavu jsou pak mozek i tělo připraveny učit se s mnohem vyšší efektivitou než tradičním způsobem, to jest instrukcemi. V podstatě se tímto způsobem snažíme znovu si "vzpomenout" na to, jak jsme se učili mluvit, chodit nebo jezdit na kole. Na proces přirozeného učení.

Tato forma koučování má potenciál k tomu, aby byla využita mimo sport, obzvláště ve firemním prostředí. Firmy často skloňují termíny "učení se zkušenostmi", "učící se organizace", "sdílení, nejlepší praxe" atd., a přitom praktické výsledky takových iniciativ bývají diskutabilní. Přitom lidé mají každodenní příležitost k rozvoji, mohou se učit a zlepšovat se svou prací.

Pokud by poučování pracovníka bylo doplněno nebo nahrazeno koučováním podle výše uvedeného popisu, mohli by se pracovníci učit ze zkušeností způsobem efektivním, zábavným a navíc přinášejícím výrazně lepší výsledky. Kromě toho takový koučink není časově náročný a nevyžaduje specializované a rozsáhlé vzdělání. Narozdíl od koučování ve formě rozhovorů umožňuje poměrně rychlý přechod k sebekoučování. Firmy tak mohou ušetřit prostředky investované do klasických školení.

Timothy Gallwey k tomu výstižně dodává: "Pokud práce neumožňuje zaměstnanci získávat nové know-how, je mrháním jeho časem.

Dříve platná definice práce říkala, že znalosti používáme tak, aby přinášely zisk. Nová definice říká, že práce je proces, při němž dochází k rozvoji schopností, a výsledky mají umožnit snáze a lépe dosahovat výsledků budoucích. Učení a výkon napomáhají zaměstnancům dosahovat zisku a přispívají k ekonomickému zdraví společnosti. Pouze společnosti, které dokáží rozvíjet schopnosti, se prosadí a uspějí."

      Coaching on the Job

Koučování při výkonu lze stručně charakterizovat jako spojení stínování odborníka na danou oblast a zpětné vazby. Tento způsob učení má své místo mezi efektivními nástroji rozvoje. Nemá však příliš společného s termínem koučování/koučink, jak je dnes vnímán ve firemním prostředí. Hojněji je koučování chápáno jako koučování při výkonu. Jak vypadá?

Stejný model koučování, jaký už byl zmíněn v případě sportu, lze uplatnit i v pracovním prostředí, např. v činnostech, jako je vedení porad, vyjednávání, plánování, řízení projektů či obchodu a dalších.

Jako příklad použijme zlepšení vedení porad. Kouč pomocí otázek podpoří klienta v uvědomění si, co pro něj znamená vedení porady, na jaké činnosti se chce zaměřit a co by chtěl zlepšit. Koučovaný si zvolí lepší využívání času.

Těsně před výkonem je čas na krátkou přípravu na daný výkon nebo akci. Dochází k tzv. identifikaci parametrů pozorování (PP). Timothy Galwey používá termín kritická proměnná. PP je pomůcka pro klienta (koučovaného), něco konkrétního, co mu umožní se soustředit. Pak probíhá samotná akce (v tomto případě porada) a nehodnotící pozorování vybraného parametru. Klient nedostane instrukci: "Zkrať čas", ale "Sleduj, jak je využíván čas". Funguje to tak, že klient se soustředěním na daný parametr dostává do stavu tzv. relaxované koncentrace. Odblokuje se jeho vnitřní proces učení se a on se přirozeně učí a rozvíjí.

Kouč přitom požádá klienta, aby si v rámci porady v první fázi pouze monitoroval čas, kolik přesně minut trvá každá část porady (zahájení, dohoda o programu, diskuse...), jak dlouho hovoří jeho podřízení nebo kolegové apod. Tento samotný a velice jednoduchý proces vede k tomu, že klient začne vnímat situaci bez hodnocení, které obvykle blokuje učení, a sám se začne zlepšovat. V případě, že si člověk začne něco uvědomovat, tak přirozeně reaguje. Když např. vidím, že moje úvodní slovo na poradě trvá místo pěti minut (jak jsem si myslela) dvacet minut, tak z toho vyvodím nějaké závěry a provedu případné úpravy. Důležité je, aby se tento proces učení se zkušenostmi naučil klient provádět sám.

      Naučme se učit jinak

Žijeme v systému instrukcí, kdy někdo před námi vymyslel, jak co máme dělat, my jsme si osvojili tento způsob učení a potlačili učení přirozené. Učíme se z pouček, jak se má vést porada, jak se má prezentovat, jak se má prodávat, a přitom jakoukoli z těchto dovedností se můžeme naučit sami. Nehodnotícím pozorováním a trpělivým opakováním.

Stačí jen přimět mozek, aby vnímal realitu bez hodnocení. Tím se nastartuje proces přirozeného učení se zkušenostmi a dojde ke zlepšení dané dovednosti. Takto funguje přirozený systém učení se. Vnímáme reakce okolí - skupinu lidí na poradě, míč na tenisu bez zkreslení, takže pracujeme s kvalitními informacemi (vstupy), které po zpracování pomáhají kvalitním výstupům.

Přirozené učení, všichni ho umíme odmalička, jen jsme ho tak trochu pozapomněli. Jak jsme se kupříkladu učili chodit? Stačila veliká touha a pak jen trpělivé zkoušení a vnímání výsledků našich pokusů. Touha, nehodnotící vnímání a trpělivost v opakování. A jak říká T. Gallwey, nezapomeňte, že schopnost jednat tak, abyste dosáhli požadovaných cílů, vyplývá z vaší vlastní existence - z toho, že jste lidská bytost - a z ničeho jiného.


Lenka Zelingrová
výkonná ředitelka Koučink Centrum


     Seznam článků
ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ  Citáty  
۰Nepočítá se to, kde začneš. Důležité je, kde skončíš.

Zig Ziglar
 Registrace zákazníka

Jak pracovat s knihami

Nabídka spolupráce
Email:  
Heslo:  
Poslat heslo

Starobylé svitkyVIDEO


Vedeme.cz


administrace
© copyright 2009 | www.frkal.com/ WebDesign | all rights reserved