Přidat k oblíbeným info@karavana-uspechu.eu   tel.: (420)  608 87 28 27     Úterý, 11. prosince 2018        

Články


     Seznam článků

   19.11.09 11:34 | Louise L. Hay Miluj svůj život (kniha)


louise hayLouis L. Hay je autorkou řady uznávaných motivačních knih a jejím mezinárodním bestsellerem je kniha Miluj svůj život. Jako duchovní učitelka radí v této knize čtenářům, jak objevovat a využívat svůj potenciál tvůrčích schopností, jak chápat a nahlížet na svůj život. Autorka se zaměřuje odstraňování překážek, které brání čtenáři naplno žít a radí, jakými způsoby dosáhnout kvalitního života. Kniha Miluj svůj život Louis L. Hay vychází celosvětově a byla přeložena do více jak 30 světových jazyků. Této knihy se prodalo více jak 16 milionů výtisků. Autorka mimo toho, že je úspěšnou a uznávanou spisovatelkou, je také mezinárodně uznávanou představitelkou hnutí New Age.

Na tuto knihu se nyní zaměřím v následující recenzi, představující také určitou reflexi díla pro i pro čtenáře.

Knihy Miluj svůj život se celosvětově prodalo více jak 16 miliónů výtisků, a to ve více jak ve třiceti světových jazycích. Kniha není pouze textem, který motivuje a inspiruje čtenáře, je souborem duchovních rad a řady zajímavých myšlenek i osobní filozofie autorky, která je založena na jejich tíživých prožitcích z dětství i z prodělání a následné obtížené léčby rakoviny.

Základní myšlenky knihy lze shrnout do několika základních citací, které lze shrnout následovně. S těmito myšlenkami lze souhlasit nebo nesouhlasit, ale záleží především na čtenáři, jaký si vytvoří úsudek na základě svých zkušeností a životní a osobní filozofie.

Každý je bezvýhradně zodpovědný za všechno, co se mu v životě stane.

Každá naše myšlenka vytváří naši budoucnost.

Veškerá síla spočívá v současném okamžiku.

Každého trápí sebenenávist a vina.

Každý si v skrytu duše myslí, že za nic nestojí.

Je to pouhá myšlenka, a myšlenku lze změnit.

Odpor, kritika a vina jsou neškodlivější mentální návyky.

Zbavíte-li se odporu, můžete si vyléčit i rakovinu.

Jestliže máme opravdu rádi sami sebe, všechno se nám v životě daří.

Musíme se zbavit minulosti a všem odpustit.

Musíme být ochotni začít mít rádi sami sebe.

Klíčem k pozitivním změnám je být sami se sebou spokojeni a brát se takoví, jací jsme.

Všechny nemoci si v těle vytváříme sami.


Kniha Miluj svůj život v sobě zahrnuje řadu pohledů a osobních názorů týkajících se zdraví, nemoci, lidské duše a psychiky, otázek týkajících se Boha. Autorka v této knize vychází ze svých osobních zkušeností a prožitků, které reflektují její pohnuté osudy zejména v dětství a následně v době těžké nemoci
Louise L. Hay
Autorka, poté co prožila náročnou životní etapu, našla novou oporu v náboženské instituci First Church of Religious Science a učení této instituce a její vedoucí představitelé na ni hluboce vnitřně zapůsobilo a změnilo její vnitřní pohled na život. V této knize se to, i když nepřímo, velmi významně projevuje.

Autorka se zaměřila také na studia metafyzických prací autorů jako například F. Scovel Shinna nebo zakladatele náboženské instituce Ernesta Holmese, který ji nasměroval na nauku o pozitivním myšlení, jak léčit své tělo a duši. I tyto aspekty jsou v knize zmíněny a autorka s nimi pracuje.

Na počátku sedmdesátých let se stala praktikantkou náboženské instituce Regilious Science. V této roli dokázala lidem předat účinně informace a ujistit je, že jsou schopni léčit své nemoci. Stala se postupně velmi populární vedoucí jednotlivých setkání organizace. V této době studovala transcendentální meditaci pod vedením M. Maheshe Yogiho na univerzitě Fairfield ve státě Iowa. Díky těmto zkušenostem mohla knize vtisknout její nezaměnitelný osobitý styl a způsob psaní, kterým předává čtenáři informace.

Už v úvodu jsem zmínila hlavní myšlenky, na kterých autorka tuto práci založila. Je velmi důležité, jak čtenář chápe získané informace, a jak s nimi může a chce pracovat. Příkladně autorčina myšlenka „Musíme se zbavit minulosti a všem odpustit.", vyvolává celou řadu různých pohledů na každou z vybraných myšlenek.
Louise Hay
Pokud bychom se zaměřili obecně na rozbor a chápání obsahu knihy, rozbor jednotlivých myšlenek, zjistíme, že sami sobě klademe řadu otázek, směřujících k naší osobě, našemu okolí, našemu životu. Co skutečně musíme a co nemusíme? Lze se zbavit minulosti, nebo je v nás minulost nesmazatelně vryta a můžeme jen ovlivňovat způsob uchovávání minulosti a vzpomínek? Je správné zbavovat se minulosti? Je spravedlivé všem odpustit? Jsem si jistá, že každý z nás by dané otázky odpověděl různým způsobem, a také by je různě vnímal a chápal.

Celá kniha je takto postavena na základních myšlenkách a i když je poměrně stručná rozsahem, tak díky různému výkladu jednotlivých myšlenek i různému přístupu k jednotlivým myšlenkám se stává obsáhlejší. Ke stávajícímu obsahu si čtenář může doplnit svoje vlastní myšlenky a zkušenosti, doplnit svoje poznámky a osobní a životní filozofii a tímto novým rozměrem se kniha stává zajímavější.

Kniha Miluj svůj život představuje osobitý a zajímavý text, zabývající se řadou životních a filozofických i duchovních přístupů. Záleží hodně na čtenáři, jak s textem pracuje, jak jej osobně vnímá a chápe. Samozřejmě, jak už jsem uvedla, ne se všemi informacemi v knize obsaženými musí čtenář souhlasit. Ovšem jeden základní a hlavní smysl nesmím opomenout.

Kniha čtenáře směřuje k významnému imperativu, který je pochopení základního tajemství zdraví a nemoci, a toto pochopení spočívá v tom, že „zdraví a všechny nemoci mají příčinu v psychice člověka." Přičemž tento princip vychází z myšlenky, že všechny nemoci si v těle vytváříme sami.

Kniha je také založena na pozitivním vnímání a na pozitivním myšlení nejenom osobního života, ale také společenského okolí. Autorka se však k pozitivnímu vnímání a myšlení staví poměrně kriticky a poukazuje na to, že by mělo mít také reálný kontext ve skutečném světě, nemělo by se příliš idealizovat a mělo by přispívat k motivaci člověka a k tomu, aby se dále rozvíjel.

Jak tedy vnímat a chápat tuto knihu? Jak už jsem uvedla, s mnohými myšlenkami nemusíte souhlasit, mnohé Vám přijdou překonané a hloupé. Ovšem jak už bylo řečeno, nic Vám nebrání vše s čím nesouhlasíte pozměnit, škrtnout a doplnit svými myšlenkami a svou životní filozofií.

Osobně knihu nechápu nijak dogmaticky, ale nahlížím na ni a na její obsah jako na kompas, na ukazatel životního směru. Ano, jako ukazatel směru a podle mého názoru v mnohém správného směru, se kterým se může čtenář obohatit.

Kniha Miluj svůj život si jistě zaslouží pozornost čtenářů hledajících nové pohledy na život a na jeho směřování. Kniha v mnohém odhaluje jak cenný lidský život a hodnoty v životě jsou, a jaké maličkosti jsou všechny ostatní překážky proti hodnotě zdraví a lidského života.

                 hay


     Seznam článků
ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ  Citáty  
۰Nepočítá se to, kde začneš. Důležité je, kde skončíš.

Zig Ziglar
 Registrace zákazníka

Jak pracovat s knihami

Nabídka spolupráce
Email:  
Heslo:  
Poslat heslo

Starobylé svitkyVIDEO


Vedeme.cz


administrace
© copyright 2009 | www.frkal.com/ WebDesign | all rights reserved