Přidat k oblíbeným info@karavana-uspechu.eu   tel.: (420)  608 87 28 27     Úterý, 11. prosince 2018        

Články


     Seznam článků

   07.12.11 22:28 | Martin Hájek vedeme.cz

 Martin  Hájek V time managementu postupovat shora dolů, nebo zezdola nahoru?

 Stává se, že účastníci mých kurzů hudrují, že začínám s těmi nejjemnějšími detaily, jako je běžná každodenní činnost, někdy až jenom čtvrthodinová. Říkají, že systém time managementu se obyčejně buduje shora dolů.

 Ano, to je pravda. Obyčejně se to tak dělá. Racionální analytická metoda opravdu začíná od sebepřesahujích a časově velmi dlouhodobých záležitostí, přes střednědobé cíle, až ke každodenním činnostem.

 Z hlediska racionální analytické metody je to naprosto dobře. Nemůže to však fungovat.

 To proto, že systém time managementu čtvrté generace je systémem komplexním. A každý komplexní systém je budován od svých jednoduchých až primitivních částí, přes utváření vazeb, až nakonec vnikne onen kýžený komplexní systém. Zkrátka a dobře člověk, tedy komplexní systém, nevznikne, dokud před tím nebyly utvořeny jeho orgány, která na svoji tvorbu potřebují různé tkáně, které jsou tvořeny živými buňkami, které jsou tvořeny molekulami, ty atomy, atd., atd. Veškeré systémy v mrtvé i živé přírodě tak vznikají. Vznikají a vyvíjejí se od jednotlivých částí, které mezi sebou integrují, a dávají tak vznik stále komplexnějším systémům. Protože to zkrátka a dobře nejde jinak.

 Proto ve svých kurzech time managementu, například známém audiokurzu Od nestíhání ke stíhání začínám směrem zezdola nahoru.

 Ale pozor! Úplně stejně to dělají (neo)liberální ekonomové. A ti, jak známo, dostávají co? Chaos! To proto, že do toho hemžení odmítají shora, kvůli neviditelné ruce trhu, zasáhnout. Odmítají začít s myšlenkou na konec, to jest s myšlenkou, jaký to má vlastně smysl a účel. Nechávají na oněch drobných elementech a transakcích, aby si dělaly, co chtějí.

 Proto, aby z time managementu, nevzniklo něco nepředvídatelného, neovlivnitelného, zkrátka něco podobného, jako je ekonomika (to by mi absolventi dali!) se nad oněmi sebepřesahujícími věcmi zamýšlíme, stabilizujeme je, a držíce je na paměti se vracíme systémem zpět od obecností k detailům, přičemž při tom dolaďujeme jednotlivé složky systému a vazby mezi nimi. Až nakonec skončíme zase dole, tedy u těch nejběžnějších detailů.

 A pak zas, třeba po nějakém čase, nahoru. A pak zase dolů. A tak to jde stále dokola: zezdola nahoru a shora dolů.

 Racionální analytická metoda shora dolů byla vyvinutá někdy v sedmnáctém století. Báječně se hodí na spoustu věcí. Na nelineární nebo komplexní systémy se nehodí; na ně ze samého principu nemůže fungovat.
 

 Metoda, kterou jsem právě popsal, je metodou iterativní. Hodí se na komplexní systémy, a je při jejich návrhu i implementaci, tedy jak v počítačových simulacích, tak v reálném životě, s úspěchem používána.

  © 2011 Martin Hájek   www.vedeme.cz

  

                      vedeme.cz


     Seznam článků
ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ  Citáty  
۰Nejde o to kdo má pravdu, ale o to, co je pravda.

Zig Ziglar a Jim Savage
 Registrace zákazníka

Jak pracovat s knihami

Nabídka spolupráce
Email:  
Heslo:  
Poslat heslo

Starobylé svitkyVIDEO


Vedeme.cz


administrace
© copyright 2009 | www.frkal.com/ WebDesign | all rights reserved