Přidat k oblíbeným info@karavana-uspechu.eu   tel.: (420)  608 87 28 27     Úterý, 11. prosince 2018        

Články


     Seznam článků

   20.12.11 21:59 | Martin Hájek vedeme.cz

Meditaci vedle piedestalu, ne na něj

Tuhle jsem dostal od jedné posluchačky audiokurzu Od nestíhání ke stíhání, jehož jsem autorem, pochvalný dopis. Cituji: ,,Milý pane Hájku, ...Jsem tak ráda, že v kurzu Od nestíhání ke stíhání zdůrazňujete meditaci. I já si myslím, že v rozvoji našeho vědomí a naší osobnosti patří až úplně nahoru....,,

Vždycky, když dostanu pochvalný dopis, vzbuzuje to ve mě podezření, že jsem něco zvrtal. A taky že jo.

Tím málem, co v kurzu o meditaci je, jsem nezabránil tomu, aby to nebylo interpretováno tak, jak stojí výše. To jest, že meditace je ,,na vrcholu rozvoje vědomí a naší osobnosti,,. Takovou interpretaci považuji za mylnou a matoucí. Vysvětlím.

Rozvojová psychologie říká to, co známe všichni: jedinec má určité úrovně osobnostního rozvoje. Kojenec má diametrálně odlišnou kapacitu, jak se vypořádat s vnějším okolím, než puberťák a ten je zase na tom o poznání hůře, než normální třicátník. Ony úrovně, seřazeny za sebou, tvoří určitou hierarchickou (či spíše holoarchickou) konstrukci. Existuje velké množství přístupů, jak jednotlivé úrovně oné konstrukce odlišit a nazvat. V kurzu zmiňuji jednoduchou předracionální - racionální - transracionální hierarchii, známé jsou i nezávislost - závislost -  vzájemná závislost, čtyři generace time managementu, známá je i hodně propracovaná teorie spirální dynamiky, existují však ještě další.

Úplně něco jiného než úrovně rozvoje osobnosti jsou stavy vědomí:  stav bdělosti a stavy změněného vědomí, jako jsou relaxace, spánek se sny, hluboký bezesný spánek a podobné. Stavy vědomí empiricky odlišujeme podle frekvenci nosných mozkových vln. Do změněných stavů vědomí patří i meditace, která je charakterizována frekvencí mozkových vln v rozmezí 4 až 8 Hz.

A teď pozor: stavy vědomí jsou nezávislé na úrovni rozvoje člověka. To jest může snít, nebo meditovat, nebo zažívat mýtickou zkušenost i zcela mladý, ne plně rozvinutý člověk, může je prožívat i duševně narušený jedinec, tyto stavy však zrovna tak dobře může prožívat i člověk na velmi vysoké úrovni osobnostního rozvoje. Znamená to, že úrovně osobnostního rozvoje představují jinou dimenzi, než různé stavy vědomí.

Proto nepatří meditace na piedestal osobnostního rozvoje, ale vedle něj.
Každý ze stavů vědomí je k něčemu dobrý. Asi proto evoluce zařídila, že je máme k dispozici. Meditace nám umožňuje, kromě jiného, povznést se nad aktuálně dosaženou úroveň osobnostního rozvoje a podívat se na ní jakoby shora. Specifickými způsoby nám pomáhá v lepší vnitřní integraci již dosažené úrovně a pomáhá nám také k průniku do následující vyšší úrovně.

Meditaci tedy lze považovat za jakési schody vedle piedestalu, které nám pomáhají se jeho jednotlivými úrovněmi postupně prokousávat směrem vzhůru.
Meditace je prostředkem (integrujícím, transpersonálním, transcendentním,...), nikoliv však hierarchickou strukturou rozvoje osobnosti, nebo dokonce vrcholem této struktury.


     Seznam článků
ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ  Citáty  
۰Neúspěch inspiruje vítěze , ale neúspěch zničí zbabělce.

Robert T. Kiyosake
 Registrace zákazníka

Jak pracovat s knihami

Nabídka spolupráce
Email:  
Heslo:  
Poslat heslo

Starobylé svitkyVIDEO


Vedeme.cz


administrace
© copyright 2009 | www.frkal.com/ WebDesign | all rights reserved