Přidat k oblíbeným info@karavana-uspechu.eu   tel.: (420)  608 87 28 27     Úterý, 11. prosince 2018        

Články


     Seznam článků

   19.11.09 11:44 | GEORGE S. CLASON Nejbohatší muž v Babylóně (kniha)

George Clason


Penězi se dá měřit každý úspěch.

Za peníze si může člověk všechno dopřát.

Peníze má ten, kdo ví, jak je vydělávat.

Pro peníze platí stejné zákony jako před tisíci lety v Babylóně.

Několik příběhů navzájem se propojujících v oblasti života a financí.

V kouzelném a legendami opředeném městě Babylóně. Příběhy propojené drsnou prací v poušti, kde krádež či nesplácení dluhů vedli až ke vzetí do otroctví. Úděsná představa práce na králových hradbách kolem města Babylon, čtyřiceti stupňová vedra, nedostatek jídla a práce od rána do večera pod krutým karabáčem hlídačů. ,,Hlídači řvali na otroky a zbičovali každého, kdo vystoupil z řady. Zubožení chudáci se potáceli a snažili se dostat pod těžké koše, které nemohli někteří ani zvednout. Když je ani bič k tomu nepřinutil, byli odkopnuti a svíjeli se v agonii.,,

A přes veškeré strádání se našli jedinci, kteří se dostali z otroctví na svobodu. Nabyli dobré pověsti a bohatství.
Nyní mohou vyprávět svůj příběh. ,,A já potřebuji partnera. Tak se dívej! Jak dořekl, vytáhl ze šatů hliněnou tabulku, kde jsem byl zapsán jako otrok. Zdvihl ji nad hlavu a mrštil s ní o kámen, že se rozbila na tisíc kusů. Na ty pak šlápl, takže zbyl jen prach.Babylon
Oči se mi naplnily slzami. Uvědomil jsem si, že jsem nejšťastnější člověk v Babylóně. Vidíš, že v té největší bídě byla práce nejlepším přítelem. To, že jsem chtěl pracovat, mě zachránilo před prodejem na stavbu hradeb.,,

Díky vladařům, kteří měli větší zájem o prosperitu města, než před dobýváním a drancováním okolních států se stalo město Babylón kolébkou zručných řemeslníků, sochařů, malířů, šperkářů. Babylóňané byli velice zdatní finančníci a obchodníci. ,,Ted´se proud zlata zastavil a lidé nemají skoro žádný výdělek. Král se na chvíli zamyslel a pak se zeptal : ,,Proč dokáže jen několik lidí nahromadit si zlato?,, Protože vědí, jak na to, odpověděl kancléř. Ale proč by se nemohli všichni naučit, jak zbohatnout? To by bylo možné, Výsosti, ale někdo by jim to musel říct.
Nejlepší kniha

Král povolal nejbohatšího muže v Babylóně, aby naučil obyvatele zásadám, jak zbohatnout.


První zásada: Jak naplnit peněženku
Z každého výdělku ušetři 1/10.

Druhá zásada: Kontrola vydání
Rozpočítej výdaje tak, aby se v první řadě zaplatilo nezbytné a teprve
potom to ostatní, ale jen z devíti desetin.

Třetí zásada: Atˇzlata přibývá
Každou odloženou minci investujte.

Čtvrtá zásada: Chraň svoje jmění, abys o ně nepřišel
Raďte se s chytrými a upřímnými lidmi. Řiďte se radou zkušených, abyste
se vyvarovali nejistých investic.

Pátá zásada: Bydliště je investice
Mít vlastní dům

Šestá zásada: Zajisti si budoucí příjem
Opatřete se včas finanční prostředky pro pozdní léta života a na ochranu vlastní rodiny.

Sedmá zásada: Více vydělávat
Člověk musí být připraven na vhodnou příležitost a dokázat ji využít ve
svůj prospěch.

Výňatky z knížky jsou ničím, pokud nečtete celý příběh. Příběhy líčit životní osudy lidí a jejich strastiplné cesty k bohatství a lásce.

Budoucnost každého z vás je jako daleká cesta, na které chcete něčeho dosáhnout.

Aby se vaše životní plány a touhy splnily, potřebujete vědět jak úspěšně zacházet s penězi.

Finanční zákony jsou univerzální a neměnné jako zákon zemské přitažlivosti. Dokážou vám tak jako mnohým před vámi, že jsou klíčem k většímu zisku, vzrůstajícím úsporám a k celkovému úspěchu.

                           Nejbohatší muž v Babylóně - GEORGE S. CLASON

 


     Seznam článků
ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ  Citáty  
۰Skuteční vůdci nás inspirují k tomu, aby jsme byli větší a abychom dělali věci, kterých se bojíme.

Robert T. Kiyosake
 Registrace zákazníka

Jak pracovat s knihami

Nabídka spolupráce
Email:  
Heslo:  
Poslat heslo

Starobylé svitkyVIDEO


Vedeme.cz


administrace
© copyright 2009 | www.frkal.com/ WebDesign | all rights reserved