Přidat k oblíbeným info@karavana-uspechu.eu   tel.: (420)  608 87 28 27     Úterý, 11. prosince 2018        

Články


     Seznam článků

   20.02.12 22:29 | Jiří Počekajlo

Má majitel firmy říkat vlastním lidem o svém podnikání vše?   www.iHNed.cz  2/2012

  ANO: Jiří Počekajlo, ředitel autocentra PELE.SI Auto Liberec


Moje poslední tvrdá zkušenost z konce loňského roku mi opět potvrdila, že informovanost zaměstnanců nejenže ovlivňuje jejich loajalitu a zainteresovanost, ale může dokonce přispět k přežití firmy v krizové situaci.

Z pozice výkonného ředitele firmy, zabývající se autorizovaným servisem a prodejem automobilů značek Honda a Mazda, mohu porovnat obě odlišné strategie majitelů firmy. Říkat vše, nebo neříkat nic? Jsem bytostně přesvědčen o tom, že správnou cestou je předávání informací od majitelů firmy směrem k managementu a zaměstnancům. Samozřejmě s vědomím toho, že obě cesty mají své klady i zápory.

Minulý vlastník informovanosti zaměstnanců nepřikládal velký význam, a to ani za situace, kdy byla firma na pokraji krachu. Výsledkem byl absolutní chaos a panika, výpovědi a nejistota přenášená na konečné zákazníky. Pro zaměstnance není nic horšího, než když vnímají, že situace ve firmě je složitá až kritická, ale nikdo s nimi nekomunikuje a praktikuje pštrosí metodu.

To vede k dalšímu prohloubení krize už jen proto, že zaměstnancům chybí dostatek ověřených informací ke správným rozhodnutím.

V současné době budujeme s novými vlastníky strukturu dealerství tak, aby všichni zaměstnanci znali záměry majitelů a věděli, jak se firmě daří. Vsadili jsme totiž na osobní zainteresovanost každého zaměstnance. A ta je podmíněna informovaností, protože odměna je závislá na hospodářském výsledku. Myslím, že tím je zajištěna motivace zaměstnanců, a to jak k větší výkonnosti, tak také k bedlivějšímu sledování nákladů. Pocit spoluzodpovědnosti zároveň posiluje loajalitu k firmě i zastupovaným značkám, což podporuje celkovou image firmy.

Máme patnáct zaměstnanců a samozřejmě je vhodné množství informací a intervaly předávání rozlišit podle pozice v hierarchii firmy. Se všemi chceme jedenkrát ročně zhodnotit uplynulé období a představit plány na další rok a prodiskutovat, proč se některé plány nepodařilo realizovat.

Pracovníci na základní úrovni (mechanici, pomocný personál, administrativa) jsou každý půlrok informováni o hospodářském výsledku, který má přímý vliv na pololetní odměny. Zaměstnanci na středních postech (technici, prodejci) operativně na denní bázi sledují výkony svého oddělení a porovnávají je s plánem, což je důležité pro kontrolu cash-flow a ziskovosti jednotlivých středisek podniku. Měsíčně pak dochází k vyhodnocení včetně kontroly režijních nákladů.

Jsem přesvědčený o tom, že díky intenzivnějšímu pocitu sounáležitosti s firmou funguje lépe i celý kolektiv. Pokud lidem nejsou zatajovány zásadní informace a oni mají pocit, že každý z nich je členem týmu, jsou i více nakloněni novým výzvám a úkolům, neboť chápou, že i oni z jejich plnění budou mít prospěch.

V případě nutnosti pak takový kolektiv dokáže lépe pochopit obtížnost situace, do které se společnost může dostat, a je ochoten odevzdat něco navíc či se něčeho vzdát.
 

 NE: Jiří Majer, majitel Accace Group


Dovolím si tvrdit, že čím je společnost větší, tím více je třeba rozlišovat, které citlivé informace, jakým způsobem a kdy, je možné komunikovat na různých úrovních v rámci firmy. Každá informace dává smysl až v kontextu, do kterého je zasazena.

Firemní informace je zasazená do celkového kontextu života firmy, a dokud je firma malá, tak všichni zaměstnanci mají nejužší přístup k vedení firmy a mají celkový přehled o tom, co se ve firmě děje. To znamená, že dobře rozumí kontextu, ve kterém je s nimi informace komunikována. U větší společnosti už zaměstnanci mají přehled omezenější a tak je nutné jim komunikovat kromě informace i daný kontext. A to je někdy skutečně náročné.

Malou firmu můžeme přirovnat k malé bárce, která pluje po moři. Zde jsou všichni na palubě a mají stejný výhled jako kapitán. Takže když kapitán řekne - ze severovýchodu se k nám blíží loď, všichni se tím směrem mohou podívat a vidí, že se k nim blíží další rybářská bárka.

To je nijak nevzruší, informaci o lodi na obzoru si okamžitě vyhodnotí jako neškodnou a nezajímavou, případně jako pozitivní.

Velkou firmu si můžeme představit jako zaoceánský parník. Pokud by kapitán pustil mezi členy posádky informaci o tom, že se k parníku ze severovýchodu blíží loď, bude tato informace různými členy posádky interpretována rozdílně. Lidé, kteří jsou s kapitánem na můstku nebo na palubě, se podívají a uvidí, že se jedná o neškodnou rybářskou bárku. Lidé, kteří pracují v podpalubí a nemají výhled na moře, však začnou takovouto informaci vyhodnocovat různě - pro některé bude nezajímavá nebo pozitivní, protože se budou domnívat, že se jedná o neškodnou rybářskou bárku.

Další již budou mít obavu, že jim kapitán tuto informaci posunul proto, že hrozí s touto lodí srážka. Jiní se už připravují na útok pirátů a zbytek se začne modlit, aby jejich loď nezasáhlo torpédo z té ponorky, o které kapitán mluvil.

Takže kapitán by měl správně komunikovat: Ze severovýchodu se k nám blíží malá rybářská bárka. Mineme se s ní v dostatečné vzdálenosti, takže nehrozí kolize.

Na špici naší společnosti jsem již 5,5 roku, za které jsme se ze zhruba 20 lidí v jedné kanceláři rozrostli na více než 250 zaměstnanců v 6 státech a 7 městech. A za tu dobu se rozsah informací komunikovaných vůči kolegům výrazně změnil. Je úplně něco jiného komunikovat v kolektivu pár lidí, kde se všichni znají a jsou v dennodenní interakci, oproti dnešní situaci, kdy se s řadou kolegů setkávám osobně velmi zřídka a komunikaci zajišťují příslušní manažeři.

Navíc i národnostní složení zaměstnanců společnosti ovlivňuje způsob komunikace v rámci firmy. Obsahově a formálně shodná informace komunikovaná stejně v prostředí českém a v prostředí například rumunském může být českými a rumunskými kolegy rozdílně pochopena.

Podle mne není potřebné a ani vhodné zaměstnancům komunikovat vše, ale nikdy se jim nesmí lhát, ani je zavádět. Je však nutné ve správný čas komunikovat informace, které jsou pro zaměstnance důležité, aby se zabránilo různým interpretacím.


     Seznam článků
ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ  Citáty  
۰Mysl se nikdy neunaví, jen je někdy znuděná z ,,potravy,, kterou dostává.

Napoleon Hill
 Registrace zákazníka

Jak pracovat s knihami

Nabídka spolupráce
Email:  
Heslo:  
Poslat heslo

Starobylé svitkyVIDEO


Vedeme.cz


administrace
© copyright 2009 | www.frkal.com/ WebDesign | all rights reserved