Přidat k oblíbeným info@karavana-uspechu.eu   tel.: (420)  608 87 28 27     Neděle, 16. prosince 2018        

Články


     Seznam článků

   20.03.12 20:52 | Robert Břešťan
  Jak se kopou tunely do firemních pokladen      www.iHNed.cz  8/2012

 
 Zaměstnanci své firmy ročně okradou řádově o miliardy korun.

Miliardář Andrej Babiš si před lety zahrál na soukromého detektiva. Do vlastní firmy poslal kamaráda - agenta provokatéra, který měl jeho tehdejší sekretářce nabídnout úplatek. Naštěstí ho nevzala, vzpomíná Babiš na počátek devadesátých let. Nyní už jeho Agrofert pracuje s výrazně sofistikovanějšími metodami. K odhalování rizika možné korupce a podvodů uvnitř vlastních společností mu, podobně jako v řadě jiných firem, slouží interní a externí auditoři či bezpečnostní ředitel.

Agrofert má však v Česku nově i jedno prvenství. Stal se první soukromou firmou mimo Norské království, která úspěšně prošla kompletním testem odolnosti proti korupci a podvodům norské certifikační společnosti Det Norske Veritas.

Protikorupční profil není forenzním auditem, nezabýváme se vyhledáváním zpronevěr, nejsme finanční auditoři. Je to forma prevence, kontrola postupů, minimalizace rizik a ukázka slabých či silných míst, tak abychom ukázali firmám možnosti, jak omezit případné nekontrolovatelné úniky peněz, vysvětluje výkonný ředitel české pobočky Det Norske Veritas (DNV) Tomáš Urban.

Babiš odmítá, že by jeho rozhodnutí nechat si svůj holding prověřit firmou patřící mezi tři největší světové a respektované certifikační společnosti nějak souviselo s jeho politickým angažmá. Například tím, že by mohlo sloužit jako štít proti možným obviněním z nekalých praktik v jeho byznysu. Nijak to s tím nesouvisí. Dostali jsme nabídku, která nás zaujala a využili jsme ji. Je normální, že bráníme náš majetek. Na rozdíl od státu to většina firem dělá, řekl týdeníku Ekonom Babiš.

 Nejvíce kradou zaměstnanci

Že vnitřní korupce a podvody jsou závažný problém, při němž jednotlivé firmy přicházejí až o stovky milionů korun, ukazuje řada příkladů firem z domova i ze zahraničí.

Kupříkladu společnost Czech Coal na konci ledna oznámila, že interním vyšetřování ve firmě odhalila rozsáhlé podvody svých zaměstnanců při prodeji uhlí. Část pracovníků z odboru nákupu prodeje dávalo pod rukou značné množství uhlí společnostem, které s hnědým uhlím dále obchodují. Czech Coalu tak vznikla škoda minimálně sto milionů korun.

Firma okamžitě celý odbor zrušila a v polovině února podala na pachatele trestní oznámení. Naše šetření odhalilo zásadní rozpory mezi schválenými a podepsanými dokumenty. Také poradenskou spolupráci mezi kupujícím a příbuznými některých pracovníků Czech Coal včetně finančních toků mezi spřátelenými fyzickými a právnickými osobami a zaměstnanci Czech Coal, shrnuje mluvčí společnosti Gabriela Benešová.

Firmy ovšem trápí i drobné krádeže. Před pár dny pobočka České pošty v Pardubicích odhalila, že její zaměstnanci vykrádají zásilky, především cennosti jako jsou mobilní telefony, šperky a elektronika. Důkladně jsme prověřili záznamy o ztrátovosti zásilek a vytipovali konkrétní směny, kde k nim docházelo. A díky záznamům z kamerového systému bylo možné určit konkrétní zaměstnance, kteří se na rozkrádání podíleli, řekla k odhalení pachatelů mluvčí České pošty Marta Selicharová. Příklad pošty podtrhuje fakt, že ne všechny škody lze vyčíslit jen penězi. Podobné přikrádání totiž mimo jiné poškozuje i pověst firem v očích zákazníků.

Zaměstnanci se činí i v zahraničí, jak ukazuje nedávný případ v italské společnosti Abarth, která je expertem na sportovní úpravy sériově vyráběných aut Fiat. Dva zaměstnanci dlouhodobými krádežemi náhradních dílů dokázali firmě způsobit škodu ve výši 1,3 milionu dolarů. Na vše se přišlo až poté, co si někteří dealeři začali stěžovat, že dostávají méně náhradních dílů, než mají objednáno, či jim nechodí vůbec.

Podobných zlodějin je řada. Koneckonců nejčastějším typem hospodářské kriminality je podle mezinárodních průzkumů krádež či zpronevěra majetku firmy jejími zaměstnanci.

V českých obchodech bylo vloni společným přičiněním zaměstnanců i zákazníků ukradeno (nebo se ztratilo) zboží za zhruba deset miliard korun. Podíl ztrát na tržbách obchodů se zvýšil z předloňského 1,4 procenta na 1,53 procenta. Česku tak podle britské agentury Centre for Retail Research v této zaměstnanecké zlodějině patří nelichotivé první místo.

Neblahé zkušenosti s podvody má nakonec i Agrofert. I když jsme měli i případy neloajality, nemyslím si, že nějakou nepoctivostí nebo zkorumpovaností managementu či zaměstnanců přicházíme o velké peníze. Ale stáváme se obětí podvodů a přicházíme o peníze tím, že nám neplatí odběratelé, říká Babiš. Historický seznam podvodů a nesplacených pohledávek podle něj představuje sumy v řádech stovek milionů. Největším příkladem je firma Slovmlýn, která od nás odebírala řepku a neplatila, přišli jsme jen u ní o 120 milionů, připomíná Babiš výrobce oleje a krmných směsí, který v roce 2008 ukončil výrobu s bezmála stovkou věřitelů a nesplacenými dluhy za 600 milionů. Ne vždy to náš management úplně zvládl z hlediska odhadu rizika, podotýká k tomu Babiš.

 Pozor na zákon

Podle Českého institutu interních auditorů (ČIIA) se objem peněz, o něž firmy přicházejí různými formami korupčních jednání a podvodů, špatně odhaduje. Půjde ale pravděpodobně o objemy v řádech miliard korun, říká viceprezident ČIIA Lukáš Wagenknecht. V praxi je prý v soukromých společnostech odhalena, zveřejněna a potrestána jen pětina takových činů. Odhaleno, nezveřejněno a nepotrestáno je čtyřicet procent případů podvodů a korupce a stejný počet zůstává neodhalen, dodává Wagenknecht.

Situace v českých firmách je ovšem různorodá. Na jedné straně si řada podnikatelů a manažerů své podniky hlídá pečlivěji než dříve a snaží se podnikat eticky. Na straně druhé je stále dost firem, které jdou přes mrtvoly a korupce je pro ně jistou metodou, jak si zajistit zakázky, a obavy z pošramocené pověsti či dokonce trestního stíhání neřeší. Jsou tu firmy, které bojují o přežití a v rámci tohoto boje volí jakoukoli metodu, aby se udržely, říká výkonný ředitel české pobočky DNV Tomáš Urban. Takové firmy si ostatně služby DNV objednávat nebudou, stejně tak obvykle nemají důvod zaměstnávat interní auditory.

Těm, co chtějí podnikat odpovědně, Urban vzkazuje: základem dobré firemní praxe je jednoduše vědomí, že některé věci se prostě nedělají. Zaměstnanci musejí vědět, že korupce a podvody nejsou správné a že na to nakonec doplatí všichni, říká Urban.

Co pro někoho může znít jen jako teoretizování, může mít i významný trestněprávní dopad. To, jak firmy předcházejí riziku vnitřní i vnější korupce a nejrůznějším podvodům, totiž úzce souvisí s trestní odpovědností firem. Od letošního roku mohou soudy firmy pokutovat, zabavit jim majetek a za vážná provinění je mohou i zrušit.

 Bílé límečky i skladníci

Ukázkou nedostatečné kontroly finančních toků ve firmě může být i pražský Dopravní podnik. Z něj odtékaly peníze z nákupu jízdenek na městskou hromadnou dopravu do daňového ráje, na Panenské ostrovy. Bráno jen z hlediska zákonů, ty pravděpodobně porušeny nebyly. Ale selhaly etické principy. Je třeba se ptát: Zabýval se tam vůbec někdo prevencí podvodů? Co dělala dozorčí rada? V našem auditu sledujeme právě i to, aby dozorčí rada měla na programu kontrolu rizik. Zajímá nás, zda hraje aktivní roli a že se něčím zabývá a je to doložitelné zápisy ze schůzí, říká Urban.

Nejde ale jen o problémy velkých firem. Příležitost v přecházení rizik podvodů a korupce vidí i generální ředitelka Asociace malých a středních podniků Eva Svobodová. V probíhající krizi firmy redukovaly, co se dalo, ale tohle je další pohled na věc, jak pracovat s lidmi a managementem, je to možnost, jak najít nějaké další rezervy, jak ušetřit peníze, říká Svobodová a nabízí i statistiku z průzkumu o korupci, který asociace provedla na svých členech. Podle něj se průměrná výše úplatku, tedy suma, kterou firma musí zaplatit, aby získala zakázku, v soukromé sféře pohybuje na devíti procentech a ve veřejné sféře dokonce na šestnácti procentech.

To, že je hospodářská kriminalita, podvody a korupce uvnitř firem skutečně problém, nejen český, ale celosvětový, potvrzují i statistiky poradenské společnosti PricewaterhouseCoopers, která jednou za dva roky publikuje mezinárodní průzkumy hospodářské kriminality. Poslední data pocházejí z konce loňského roku a nabízejí poměrně neutěšený obraz skutečnosti. Například 43 procent českých společností nehodnotí žádná rizika podvodů. A to přesto, že hospodářská kriminalita roste po celém světě, Česko nevyjímaje.

Pachateli jsou jak bílé límečky, tak třeba skladníci, komentoval průzkum řídicí partner společnosti PwC Česká republika Jiří Moser. Nejčastějšími pachateli jsou ze šedesáti sedmi procent tak právě vlastní zaměstnanci. Externími pachateli jsou pak nejčastěji zákazníci (43 procent) a dodavatelé (29 procent).

V případě, že se na podvod, zpronevěru či vnitřní korupci přijde, reakce firem je většinou nekompromisní, v 81 procentech případů interních podvodů přijde propuštění.

Malá tolerance vůči pachatelům podvodů je jistě pozitivní, přesto bychom společnostem rovněž doporučili, aby se více soustředily i na oblast prevence. Programy poznej lépe své zaměstnance a obchodní partnery, které by měly být aplikovány před začátkem spolupráce, jsou zajisté méně nákladné než následky podvodů, konstatují experti PwC.

 Vysají vám mobil

Jen za loňský rok se obětí nějaké formy hospodářské kriminality stala bezmála třetina českých firem. Náklady byly značné: více než jedna firma ze tří loni přišla o více než 100 tisíc dolarů (necelé dva miliony korun); osm procent podniků utrpělo škodu převyšující dokonce pět milionů dolarů (téměř 100 milionů korun).

Zcela nepochopitelné je pro nás ale přesvědčení většiny firem v České republice, že se s hospodářskou kriminalitou v následujících dvanácti měsících nesetkají. Vezmeme-li v úvahu současný vývoj světové ekonomiky, který nepochybně zvýší riziko podvodů včetně manipulace finančních výsledků firem, mohla by se tato iluze velmi snadno rozplynout, komentoval výsledky průzkumu Michal Kohoutek, ředitel ve forenzním oddělení společnosti PwC.

Ztráty firem vypočítává i jiný průzkum společností Surveilligence, TPA Horwath a Asociace profesních účetních. Celých osmdesát procent firem podle něj přišlo za poslední dva roky nejméně o čtvrt milionu korun. V desetině případů škoda přesáhla deset milionů korun.

Nová doba pro firmy znamená i nová rizika. I když ve firmách zatím stále převládají tradiční podvody, jako je majetková zpronevěra, účetní či daňové podvody, krádež a korupce, na vzestupu jsou kyberzločiny. Podle celosvětové studie PwC se tomu firmy musejí přizpůsobit, rizika předvídat a předcházet jim. S rozmachem tabletů a chytrých telefonů je to však obtížné.

Chytré telefony, tablety a sociální sítě nabízejí fantastické možnosti, ale mohou být i Pandořinou skříňkou rizik a nebezpečí. Mít chytrý telefon nebo tablet, znamená nosit si s sebou v kapse citlivá a důvěrná data. V případě, že se k nim dostane někdo nepovolaný, může způsobit značné a nejen finanční škody, konstatuje celosvětový průzkum PricewaterhouseCoopers.


75%
případů hospodářské kriminality v České republice připadá na majetkové zpronevěry

43 %
českých společností nehodnotí žádná rizika podvodů, nebo o tom neví

29 %
společností v České republice se v uplynulém roce stalo obětí hospodářské kriminality

8%
postižených společností utrpělo škodu převyšující 100 milionů Kč

Zdroj: PwC

Co je co

Podvod
Úmyslný čin jednoho nebo více jedinců z okruhu managementu, osob pověřených vedením, zaměstnanců nebo třetích stran s účelem získat neoprávněnou či nelegální výhodu.

Korupce
Zneužití veřejného úřadu nebo firemní pozice k osobnímu obohacení.

 Kdo nejčastěji krade ve firmě

- muž
- člen středního managementu
- věk 30-40 let

41 %
krádeží ve firmách má na svědomí střední management.

 Dvě třetiny případů hospodářské kriminality ve firmách mají na svědomí samotní zaměstnanci.

     Seznam článků
ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ  Citáty  
۰Investujeme, abychom vyhráli. Jiní investují, aby neprohráli.

Donald J. Trump & Robert T. Kiyosaki
 Registrace zákazníka

Jak pracovat s knihami

Nabídka spolupráce
Email:  
Heslo:  
Poslat heslo

Starobylé svitkyVIDEO


Vedeme.cz


administrace
© copyright 2009 | www.frkal.com/ WebDesign | all rights reserved