Přidat k oblíbeným info@karavana-uspechu.eu   tel.: (420)  608 87 28 27     Neděle, 16. prosince 2018        

Články


     Seznam článků

   04.04.12 21:33 | Zdenka Vostrovská
E-learning na soft skills? To myslíte opravdu vážně?  www.iHNed.cz  2/2012


Tuto větu jsme slyšeli možná stokrát od té doby, co jsme ve společnosti 1. VOX a. s. přišli s myšlenkou vytvořit e-learningovou podobu kurzů zaměřených na měkké dovednosti - takzvané soft skills.

Firmy si obvykle nemohou finančně dovolit dlouhodobější kurzy, které by zajistily kontinuitu a vyšší efektivitu vzdělávacího procesu. Přišli jsme tedy s řešením, které může být nejen velmi efektivní, co se týká kontinuity vzdělávání a dlouhodobějšího zaměření účastníků, ale je především finančně dostupné pro firmy i jednotlivce.

Když jsme se potom následně pustili do přípravy a výroby čtyř e-learningů, konkrétně prezentační dovednosti, komunikace, neverbální komunikace a time management, neustále jsme se setkávali s otázkou: Jak vlastně chcete učit komunikaci pomocí e-learningu?

Na tento zdánlivě jednoduchý dotaz ovšem neexistovala žádná jednoduchá odpověď. Měli jsme dlouho v hlavě poměrně propracovanou koncepci, jak by se to dalo provést, ale to by se dalo jen stěží stručně vysvětlit. Tak jsme často pouze tajuplně a mnohoslibně říkali: Počkejte - a uvidíte. Dnes už ale všechny čtyři e-learningy existují a hlásí se o slovo.

 PROČ E-LEARNING?

Hned v úvodu se však nabízí úvaha, proč by vůbec měla ke kurzům, jako jsou prezentační dovednosti nebo time management, existovat podpora v podobě e-learningu. Důvodů je vícero. Tím hlavním je to, že jsme po mnohaletých zkušenostech došli k závěru, že přes veškerý rozmach vzdělávání v této oblasti ho jednoduše stále ještě není dost a je nanejvýš užitečné využít všech kanálů a všech prostředků, jak užitečné dovednosti dostávat blíže k lidem.

Druhým důvodem byla krátká trvanlivost vědomostí získaných na klasických prezenčních kurzech. Často měly tendenci jako éter vyprchat již na schodech školy. Většina lidí, kteří absolvují například kurz time managementu, mluví o tom, že se sice zpočátku báječně nadchnou a upřímně se pokoušejí získané informace aplikovat do praxe. Toto nadšení jim ovšem vydrží zpravidla tak čtrnáct dní, než jako většina ideálů skončí na hřbitově odhozených ikarských křídel.

Firmy si obvykle nemohou finančně dovolit dlouhodobější kurzy, které by zajistily kontinuitu a vyšší efektivitu vzdělávacího procesu. Přišli jsme tedy s řešením, které může být nejen velmi efektivní, co se týká kontinuity vzdělávání a dlouhodobějšího zaměření účastníků, ale je především finančně dostupné pro firmy i jednotlivce.

 NEJEDNÁ SE O ELEKTRONICKOU KNIHU

Elektronické čtečky jdou do módy. Snad proto jedna z prvních otázek, kterou jsme si pokládali, když náš e-learning vznikal, byla: V čem bude tento e-learning odlišný od jakékoliv knihy na dané téma? Nebude to jen virtuální tlustá bichle z elektronického papíru?

Odpovědí nás napadla celá řada:

Knihy nezvoní, tak zní výrok jednoho z klasiků literatury osobního růstu Hiruma Smithe. Nebo jinými slovy, knihy samy o sobě nejsou ze své povahy obvykle nijak zvlášť urgentní a urgující, jen tiše trvají a nepřipomínají se. Pro člověka tedy nepředstavují příliš velkou naléhavost, pokud samozřejmě zrovna nejde o učebnici, kterou třesoucími se prsty listujeme večer před zkouškou.

Řada lidí si občas postěžuje, že by si rádi tu a tam něco přečetli, nebo že se už dlouho chystají obstarat si nějakou zajímavou knihu, ale že na to pořád nemají čas. Všichni asi tušíme, jak relativní je tento výrok - kdyby opravdu člověk chtěl, tak by se asi nějaká chvilka našla. Na druhé straně je pravda, že v konkurenci všech těch naléhavostí a nejrůznějších kalamit, které se na člověka denně tlačí, je skutečně jen malá šance, že kniha protrhne cílovou pásku našeho zájmu jako první.

Náš recept, jak překonat ten úplně první problém ze všech - a sice, jak přimět člověka, aby se dané oblasti vůbec věnoval - bylo najít jinou formu, než je kniha. Kniha je fantastická pomůcka, prověřená staletími, ale když už pokojně stojí či dokonce leží v knihovně, může se snadno stát, že tam nepřečtená ještě nějaké to století přečká.

E-learning ne. Když se někdo rozhodne zakoupit si e-learningový kurz a ví, že časový prostor, kdy může využívat on-line přístupu k programu, je omezen, má velmi konkrétní motivaci, aby se tomu věnoval.

 S ČÍM TEDY PŘICHÁZÍME?

V prvé řadě nabízíme atraktivitu grafického zpracování včetně řady videí a zajímavě zpracovaných dotazníků, které ukládají odpovědi tutorovaného, automaticky odesílají informace tutorům a nepustí tutorovaného do jiných kapitol než do těch, kterými buď už prošel nebo které bezprostředně následují.

Další a podle našeho názoru zcela zásadní rozdíl oproti knize je aktivní role tutora při výuce. Náročný e-learningový tutor neplní žádný škodolibý virtuální plán úmrtnosti studentů, ale reálně prosazuje strategii jejich vědomostního růstu a rozvoje. Krom toho tutor, dělá-li svoji práci dobře, dává jí vždycky ještě něco navíc. Dává to rád a s pocitem nemalé osobní satisfakce.

 TUTOROVANÝ E-LEARNING

Přicházíme s e-learningovými programy, které mohou sloužit jako praktická jednoduchá a atraktivní možnost studia čtyř témat z oblasti soft skills. Účastník si pouze zakoupí přístupová práva, dostane webovou adresu, přístupové jméno a heslo, načež se může pustit do studia. Na obdobném principu samozřejmě funguje také velká spousta jiných e-learningových programů. Avšak to, co je v našem případě odlišné, je druhá část naší nabídky - intenzivní využití spolupráce s odborným tutorem. Tutor - z řad profesionálních lektorů - se pak stane průvodcem, odborným poradcem a konzultantem člověku, který se rozhodne absolvovat vzdělávací program nejen v elektronické podobě, ale využije k tomu i pomoci, rad a konzultací odborného pracovníka. Díky této kombinaci e-learningu a lektora může celý vzdělávací proces přinést daleko větší užitek, smysl, zapamatovatelnost a následnou aplikovatelnost do praxe než řada jiných možností vzdělávání v oblasti soft skills.

Tutor má v prvé řadě roli motivátora a inspirátora. Počítáme s tím, že řada lektorů učících soft skills bude brzo chtít tyto e-learningy využít jako zajímavý a oživující prvek své výuky. Pak mají samozřejmě ideální příležitost nejen získat účastníky svých kurzů pro myšlenku dalšího vzdělávání v oblasti soft skills, ale také nadchnout je pro možnost získat další znalosti právě formou e-learningových programů.

 TUTOR RÁDCE, POMOCNÍK I SVĚDOMÍ

Naše dosavadní zkušenosti nás mimo jiné vedou k poznání, že mnoho lidí oceňuje roli tutora tak trochu jako varovného biče za zády. Samozřejmě není možné donutit pracovat někoho, kdo nechce, kurz není filiálka pracovního tábora, ale mnoho lidí mluví o tom, že například ve výuce jazyků nebyli schopni přimět se učit sami doma. Vždy se totiž vyskytlo něco, s čím např. nepravidelná slovesa prohrála vysoko na body. Ale pocit zodpovědnosti, který měli vůči konkrétnímu učiteli, je mnohem snáze přiměl k práci. Tutor se tedy může stát dalším a velmi pádným důvodem, proč tutorovaný nebude svůj postup v e-learningu odkládat na neurčito a skutečně se do programu pustí.

Další zcela zásadní úlohou tutora je poskytovat neformální a přitom účinnou zpětnou vazbu a být pomocníkem a poradcem. Je jasné, že řada témat, zvláště v oblasti soft skills, vyvolává spousty otázek, které není možné postihnout ani sebepodrobnějším e-learningem. Zde právě má pomoci možnost konzultací s tutorem. Ať už půjde o konzultace na bázi osobních schůzek, telefonických rozhovorů nebo třeba jen e-mailů, v každém případě mohou tyto konzultace velmi přispět k efektivitě zvládnutí daných témat.

 MÍRA A FREKVENCE KONZULTACÍ ZÁVISÍ NA STUDENTOVI

Tutor může být nejen tím, kdo probranou látku dovysvětlí, pomůže tutorovanému lépe se zorientovat v tématu, ale také může pomoci nasměrovat ho na další zdroje informací o oblasti, která ho bude prioritně zajímat, nebo kde bude cítit potřebu dalšího vzdělávání. Jak úzkou a osobní naberou tyto konzultace formu, je ponecháno zcela na domluvě mezi tutorovaným a tutorem. Jen čas a zájem jsou tu konečným arbitrem.

Míra jejich spolupráce záleží pouze na dobrovolnosti a svobodné domluvě obou stran. Od velmi úzké a spíše formální spolupráce typu spouští se to tak a tak, připojení vám zřídíme od tehdy do tehdy, kdyby něco, zavolejte, až po pravidelné schůzky, telefony, e-maily, zasílání si videí a zpětné vazby ke každému cvičení - tedy spolupráce na pomezí koučování.

E-learning již ze své podstaty ctí klasickou zásadu - dobře učí ten, kdo dobře rozlišuje. Neboť e-learning, to není žádné pouhé přizpůsobení se poměrům; ale je to zcela nová kvalita, která mobilizuje a přitahuje náš zájem, naši tvořivost i náš budoucí úspěch.


AUTOR: Zdenka Vostrovská

AUTOR: Hana Ondrušková

VOX a.s.

     Seznam článků
ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ  Citáty  
۰Cokoliv si vaše mysl dokáže představit a čemu dokáže uvěřit, toho lze dosáhnout.

Napoleon Hill
 Registrace zákazníka

Jak pracovat s knihami

Nabídka spolupráce
Email:  
Heslo:  
Poslat heslo

Starobylé svitkyVIDEO


Vedeme.cz


administrace
© copyright 2009 | www.frkal.com/ WebDesign | all rights reserved