Přidat k oblíbeným info@karavana-uspechu.eu   tel.: (420)  608 87 28 27     Neděle, 16. prosince 2018        

Články


     Seznam článků

   06.05.12 21:04 |
  Finalisté soutěže MANAŽER ROKU 2011     www.iHNed.cz  4/2012

Navzdory faktu, že česká i globální ekonomika zažily v uplynulém postkrizovém období mnoho zvratů, které měly ne vždy pozitivní dopady na život celé společnosti, zájem o účast v 19. ročníku soutěže Manažer roku zaznamenal opět vzestupnou tendenci. Organizátory projektu příjemně překvapil fakt, že do letošního ročníku soutěže byl nominován rekordní počet osobností - 194 manažeři a manažerky z celé České republiky.

Soutěž Manažer roku si trvale bere za cíl objektivně a nezávisle vybrat a zviditelnit nejlepší lídry českého managementu, špičky ve svém oboru, významné osobnosti, jejichž metody jsou přínosem nejen pro rozvoj firem a ekonomiky, ale i celé společnosti. Nejlepší manažeři České republiky roku 2011 budou pod záštitou premiéra vyhlášeni 26. dubna, tradičně v pražském paláci Žofín.

V následující příloze vám přinášíme portréty všech finalistů soutěže a jejich odpovědi na tyto dvě otázky:

1. Co považujete za svůj největší manažerský úspěch?

2. Existuje něco, co vás ve veřejném prostoru naplňuje optimismem?

Akce, jejímiž vyhlašovateli jsou Svaz průmyslu a dopravy ČR, Česká manažerská asociace a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, hodnotí u každého soutěžícího 30 dílčích kritérií. Ta pak vyústí do zásadních šesti: 1. Osobnost a způsobilost manažera, osobní přínosy manažera pro firmu, 2. Podnikatelské výsledky a konkurenceschopnost firmy, 3. Schopnost čelit krizi, 4. Celospolečenské přínosy firmy, 5. Pracovně-sociální a vzdělávací aktivity a 6. Environmentální přístup.

Letos budou v soutěži vyhlašovány tyto kategorie:

- Manažeři odvětví

- Mladý manažerský talent do 35 let

- Vynikající manažer malé firmy

- Uvedení do síně slávy

- TOP 10

- Manažerka roku

- Manažer roku


Vítěze soutěže Manažer roku 2011 představíme na stránkách našeho časopisu v některém z příštích čísel.

Podklady dodal organizátor soutěže Manažerský svazový fond
Ing. Jiří Bakalík (50)
tajemník

Magistrát města Přerova
státní správa

- V roce 2006 dosažení titulu Statutární město. V roce 2011 kompletní ucelená a zásadní změna organizační struktury magistrátu, kdy došlo k řízenému snížení počtu zaměstnanců. A v letech 2010 a 2011 získání výrazných finančních prostředků z výzev ministerstva vnitra.

- Pořád ještě existuje hodně lidí, kterým jde o dobrou věc, ne jen o jejich kapsu, a kteří jsou schopni při využití současných obrovských možností IT posunout veřejnoprávní obsluhu občana, institucí a území do moderní, efektivní a výkonné podoby.


Ing. Jaroslav Besperát (41)
předseda představenstva
a generální ředitel

Česká podnikatelská
pojišťovna, a.s.
pojišťovnictví a penzijní financování kromě povinného sociálního zabezpečení

- Růst obratu i zisku za poslední tři roky a jeden milión pojištěných vozidel. Také spokojené obchodní partnery, zaměstnance a klienty.

- Šance, že se blýská na lepší časy v boji proti korupci.


Petr Bilavčík (50)
ředitel

PRIMA BILAVČÍK, s.r.o.
prodej, servis a opravy délkové měřící techniky

- To, že se nám daří být stále na špici v našem oboru a že i v době krize jsme byli schopni se udržet na nejvyšší úrovni. Není jen jeden úspěch, je to tok, který nás drží na přední pozici. Těším se z úspěchů, které denně přicházejí - v podobě dobře uzavřené smlouvy, vystavění nové budovy. Mám optimistický pohled do budoucna.

- Je toho dnes málo, co tak působí. Ovšem vždy se najde světlý bod. Třeba když se začne opravdu něco dělat pro potlačení korupce. Těším se na to, že jednou nebude co kritizovat. Snad jen chování politiků. Těším se, že si svobodně zvolíme hlavu státu a nebudeme vedeni někým, kdo byl na hrad dosazen jakousi souhrou a "kupčením.


Ing. Václav Blažek (72)
předseda družstva

Zemědělské družstvo Rosice u Chrasti
zemědělská výroba

- Vytvoření stabilizovaného podniku s kolektivem pracovníků, na které se mohu spolehnout.

- Z celkového stavu a vývoje společnosti jsem smutný, víceméně zklamaný. Řada dnešních politiků představuje to nejhorší z hlediska morální úrovně. Dochází masivně k poškozování společenského klimatu, žijeme v zemi, kde nic není hanba. Důvodem k optimismu může být jedině infúze studu a implantování svědomí. To, jakými prostředky k tomu dojde, si zatím netroufnu odhadovat.

 
Ing. Zdeněk Blažek (57)              

předseda představenstva

Dřevojas v.d.
výroba nábytku

- V době propadu trhu jsme vložili volné zdroje do vývoje nových výrobků a do vstupu na nové trhy. Dobré výsledky se začínají dostavovat.

- Pomalu začíná boj s korupcí a byrokracií.


Ing. Ladislav Brázdil (54)
ředitel

ZLKL, s.r.o.
kovoobrábění, lisování, svařování, povrchové úpravy, montáž, vývoj a konstrukce

- Že je ZLKL ryze česká, prosperující, stále rostoucí firma i přes to, že začínala v roce 1993 bez kapitálu, zakázek, technologií, vlastních prostor a kvalifikovaných lidí.

- Čím dál častěji se setkávám s lidmi, kterým současná situace není lhostejná a chtějí pro její nápravu něco udělat. Při pohledu na současnou politickou situaci, korupci a mravní krizi si říkám, že může být již jedině lépe.


Ing. Radek Brychta (41)
manažer a předseda

Klastr českých nábytkářů, družstvo
výzkum a vývoj v oblasti inovace nábytkářských výrobků, organizační a ekonomické poradenství

- Založení a řízení Klastru českých nábytkářů s mezinárodní vlastnickou strukturou, který se stal lídrem klastrových iniciativ v ČR a který do podpory českého nábytkářství investoval již přes 100 mil. Kč.

- Bohužel ne.

 
Ing. Pavel Bursík (38)         

obchodní ředitel

Lias Vintířov Lehké stavební materiály k.s.
výroba stavebních hmot

- Dlouhodobě kladné výsledky společnosti, stabilní a pozitivní vývoj firmy.

- Moc toho není. Ale snad to, že i v dnešní době jsou mezi námi lidé, kteří udělají něco pro ostatní, bez ohledu na svůj prospěch.


Ing. Blahoslav Dobeš (45)
ředitel prodeje a marketingu

Moravská ústředna Brno, d.u.v.
výroba a prodej textilních a plyšových hraček

- V době krize se nám dařilo udržet kladný hospodářský výsledek, mírný růst a pracovní místa pro většinu z našich 200 zaměstnanců.

- Mírný optimismus vnímám v souvislosti s aktivitami některých osobností, které se otevřeně staví proti korupci. Rád bych věřil ve zlepšení politické a společenské kultury a zejména vnímání demokracie.


Ing. Martin Doksanský, MBA (48)
generální ředitel a předseda představenstva

SMP CZ, a.s.
výstavba a opravy mostů, železobetonových staveb, tunelů
a podchodů, vodohospodářských staveb, průmyslových staveb, likvidace ekologických zátěží

- Přetvoření jednostranně zaměřené, subdodavatelsky orientované mostařské firmy na multifunkční moderní společnost. Přitom se podařilo, aby ve firmě zůstaly pilíře mostařského oboru, a zároveň byl tým posílen o velmi kvalitní kolegy zvenčí.

- Ve veřejném prostoru je toho opravdu málo. Co mi dává naděje do budoucna, to je ochota velké části našeho týmu využívat příležitosti, které lze nalézat v zahraničí.


Ing. Josef Droběna (57)
předseda družstva

Agro-družstvo MORAVA
zemědělská výroba

- Naše firma disponuje kvalitní technickou a technologickou vybaveností strojů a zařízení, kdy v rámci šetření představuje vysoký podíl vybavenosti. Spuštění nově zbudované BPS 1 MW.

- Moc toho není, vzhledem k neustálému snižování podílu zemědělství, především pokud jde o soběstačnost v oblasti vepřového masa a ostatních komodit, takže optimismus skoro žádný. Vzhledem k politické reprezentaci je zemědělství na okraji zájmu této společnosti. Optimismem mě naplňuje, čas od času, avizovaný konec této vlády, která patří k nejhorším po roce 1990.


Ing. Dana Ficlová (31)
generální ředitelka ALBION HOTELU

TOP HOTELS GROUP a.s.
ubytovací služby

- Otevření a zavedení čtyřhvězdičkového hotelu Albion na trh a jeho úspěšné fungování již šestým rokem.

- Opětovný nárůst počtu příjezdů zahraničních hostů do Prahy a také mírné navýšení průměrné ceny za ubytování.


Ing. Oldřich Glogar (56)
jednatel

2G-spol. s r.o. - Přikrývky a polštáře
výroba bytového textilu a čalounických výplní

- To, že podnikáme v textilní výrobě od roku 1992, že naši zaměstnanci dostali mzdu vždy v termínu a firma funguje.

- Začaly se řešit úplatkářské skandály a některé se dotáhly do konce. Ale těch je málo.


Ing. Jaroslav Hána (62)
ředitel

Meclovská zemědělská, a.s.
zemědělská výroba

- Z podprůměrných výsledků se podnik v užitkovosti dojnic dostal na 1. místo v Plzeňském kraji a na špičku v ČR. V podniku byla vytvořena rovnovážná zemědělská soustava, zejména pak z pohledu proporcí mezi rostlinnou a živočišnou výrobou.

- Optimismem mě naplňuje mladá generace a znalostní společnost. Pesimismem pak "moudrost" našich politiků a to, že stát dovede stíhat a trestat jen drobné přestupky a je zcela neschopný stíhat zásadní delikty. Přitom ti, co se systematicky obohacují na úkor ostatních, běhají stále na svobodě. To je naprosto demoralizující pro celou společnost.


Ing. Jiří Havlík (62)
předseda představenstva a ředitel

POZIMOS, a.s.
provádění staveb

- Obecně - třiadvacetiletou úspěšnou existenci mé společnosti, která byla pouze třikrát ve ztrátě. A konkrétně - úspěšné vedení realizace třímiliardové rekonstrukce České národní banky v Praze.

- Víra ve schopnosti mé vlastní a schopnosti mých spolupracovníků.


Ing. Josef Hendrych, MBA (61)
ředitel

Rehabilitační ústav Kladruby
ústavní rehabilitační péče

- Vytvoření jednolitého týmu, který směřuje jedním směrem. Dnes máme společnost, která jednoznačně naplňuje naši vizi. Jsme ekonomicky, personálně i odborně dobře vybaveni s potenciálem dalšího růstu.

- Jsem eurooptimista, věřím, že se najde řešení pro fungující, sjednocenou, zdravou a silnou Evropu.


Ing. Jan Houdek, Ph.D. (50)
jednatel a spolumajitel

INCO engineering s.r.o.
výroba strojů pro těžbu a dobývání

- Skutečnost, že firma, kterou jsem spoluzakládal se dvěma kolegy v roce 1994 takzvaně na zelené louce, je dnes společností s miliardovým obratem. Z více než 80 % úspěšně dodává své výrobky na mezinárodní trhy.

- Jako člověka, který celý život pracuje ve strojírenství, mne optimismem naplňuje skutečnost, že přes nesnadnou ekonomickou situaci a navzdory všem obtížím a negativům, se kterými jsme denně konfrontováni, prokazuje český průmysl životnost a konkurenceschopnost.


RNDr. Roman Hrnčíř, CSc. (51)
předseda představenstva a ředitel

Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec
chemická výroba

- Vytvoření týmu spolupracovníků se zájmem o rozvoj družstva. Společně se nám daří plnit naše cíle i v současné nelehké době. Za náš velký úspěch považuji velký rozvoj značky PE-PO, programu výroby podpalovačů a čisticích přípravků potřebných pro podpalování a grilování.

- Jsou to jednoznačně moje a nejen moje děti. V jejich názorech na svět vidím šanci pro další budoucnost společnosti a světa. Věřím, že aktivní přístup nové generace potřebné změny prosadí a zvládne.


Ing. Petr Choulík, CSc. (59)
generální ředitel a člen představenstva

Linde Gas a.s.
výroba chemických látek

- Podílet se na přeměně zastaralého národního podniku na firmu, která dnes patří ke špičce českého průmyslu. Nejde o to jen rychle zazářit a pak pohasnout. Úspěch vnímám jako dlouhodobou záležitost. A já měl to štěstí, že jsem mohl dělat práci, která mě baví.

- Svět začal konečně přemýšlet o tom, kam se bude dál ubírat kapitalismus, což je slyšet už nejen od lidí protestujících na Wall Street či v Londýně, ale také ze světového fóra v Davosu. Prezident Obama hovoří o stejných šancích pro všechny Američany. Snad to bude mít vliv i na naši malou zemi.


Ing. Jiří Jangl (56)
ředitel závodu Řetenice

AGC Flat Glass Czech a.s., člen skupiny AGC
výroba plochého skla a jeho aplikací

- Přeměnu závodu Barevka v moderní, konkurenceschopný závod s kvalitním týmem zaměstnanců. Vytvoření skvělého pracovního týmu v závodě Řetenice, s dobrým sociálním klimatem; nájezd linek R3 a R2 s trvale vynikajícími výsledky.

- V současné době mě nic optimismem nenaplňuje.


Ing. Lumír Juroš (35)
ředitel

ZOD Hlavnice
zemědělská výroba

- Vytvoření efektivně pracujícího stabilizovaného podniku. Za poslední 3 roky došlo k výraznému zlepšení všech ekonomických parametrů. Vytvořili jsme předpoklady, aby se kvalitní český výrobek s vlastní přidanou hodnotou dostal na český trh.

- To, že dojde brzy k ozdravění společnosti, a to mj. výměnou současné politické garnitury, která svým konáním generuje patologické jevy ve společnosti. Nemůžeme se pak divit, že tak třetina populace je těmito jevy negativně zasažena a že společnost se pak nemůže zdravě rozvíjet.


Ing. Jiří Kalužík (54)
předseda představenstva a generální ředitel

Gumotex, a. s.
výroba pryžových a plastových výrobků

- Zvládnutí privatizace Gumotexu metodou MBO (Management Buy Out), kompletní splacení privatizační půjčky v celkové výši nad 1 mld. Kč. Zajištění rozvoje a růstu firmy i při tak vysokém finančním zatížení, rozvoj automobilní divize a nárůst tržeb za necelých 5 let o více jak 250 %.

- Pozitivní lidé, které denně potkávám a kteří, i když jsou dnes a denně bičováni špatnými zprávami od politiků a médií, se dokáží radovat z maličkostí a být pozitivně naladěni.


Lukáš Kapitán (39)
ředitel

ZEBR s.r.o.
výroba strojů

- Současnou pozici společnosti, ve které pracuji 15 let, na světovém trhu, i to, jak je vnímána konkurencí a zákazníky.

- Jediné, co mi dává mírný optimismus, je paradoxně odtržení běžného občanského života i byznysu od politiky. Současně to ovšem vnímám jako prohru a velkou krizi současného společenského systému (celosvětově).


PharmDr. Jiří Korta (46)
předseda představenstva a generální ředitel

PHARMOS, a.s.
velkoobchod se zdravotnickými přístroji, farmaceutickými a ortopedickými výrobky

- Určitě se dají jmenovat konkrétní úspěchy, např. založení a úspěšná činnost společnosti Pharmos na Slovensku, rozvoj projektu Moje lékárna. Obecně však považuji za nejpodstatnější významné zapojení vlastníků, akcionářů, do kontroly a řízení společnosti.

- Vzrůstající zodpovědnost lidí, kteří mají v rukou politickou, sociální, ekonomickou a environmentální odpovědnost za budoucnost.


Ing. Petr Kostohryz (58)
předseda družstva a předseda představenstva

OTAVA, výrobní družstvo
výroba kabelových svazků pro automobilový průmysl, šití textilního zboží, sportovních oděvů a oděvních doplňků, montáž podsestav elektrických strojů a přístrojů

- Za svůj osobní přínos na úspěšnosti a rozvoji firmy považuji zavedení nového systému řízení v celé firmě.

- Uvnitř firmy kvalitní tým spolupracovníků. Ve veřejném sektoru pak zachování poskytování finanční podpory ze státního rozpočtu ve prospěch OZP, i když v omezené míře.


Ing. Libor Kraus (45)
předseda představenstva, finanční ředitel

COMTES FHT a.s.
výzkum a vývoj

- Největším manažerským úspěchem je stav naší výzkumné organizace a zajištěné zdroje na rozvoj do roku 2015.

- Říká se, že optimista je pouze špatně informovaný pesimista. Ale vážně - snad to, že přes všechny mediální katastrofické vize a polovičatá řešení politiků se kolem nás objevuje stále víc zdravých firem, které potřebují výzkum a vývoj nových produktů.


Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. (32)
generální ředitel

CzechInvest
služby pro podnikatele

- Úspěšné vybudování firmy garážového typu z nuly a bez kapitálu do dnešní podoby, s obratem přes 100 milionů. A jednoznačně - prosazení a implementaci strategie Nový CzechInvest.

- Jsem od přírody optimistou. A většina kolegů mě naplňuje optimismem každý den. Není v ČR ve státní správě mnoho organizací s takovým potenciálem jako právě CzechInvest. Hlavně kvůli dobrým lidem.


Ing. Zdeněk Kunický (59)
ředitel divize Recyklace

Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.
výroba a hutní zpracování olova, zinku, cínu a jiných slitin

- Výsledek práce týmu, který změnil společnost s vážnými existenčními problémy v úspěšnou.

- Návrat zájmu o technické obory. A tříletá vnučka.


Ing. Jaroslava Kunová (62)
ředitelka

Fakultní nemocnice Plzeň
zdravotnické zařízení, poskytování lůžkové i ambulantní medicínské péče

- Změnu nemocnice z nejvíce zadlužené fakultní nemocnice na vysoce prosperující při zachování výkonnostních parametrů a kvality zdravotní péče, výzkumu a vzdělávání.

- Snad jedině to, že se Češi pod ekonomickým tlakem vrátí k hodnotám prezentujícím poctivou práci.


Ing. Zdeněk Kunta (48)
předseda

Kooperativa, výrobně obchodní družstvo
stavební kovovýroba

- V období krize s fenoménem sleva si firma dokázala udržet přední postavení na trhu v ČR se svými výrobními komoditami.

- Víra ve zdravý lidský rozum, protože když každý moudřejší ustoupí, pak si hlupáci budou dělat, co se jim zachce.


Mgr. Olga Kupec Ph.D. (44)
prokuristka

Abydos s.r.o.
povrchové úpravy kovů, zušlechťování kovů - služby pro slévárny

- Úspěšné proplutí podniku hospodářskou krizí v roce 2009.

- Posun ve společnosti - korupce a podobné jevy již přestávají být džentlmenským prohřeškem. Dnes se odstupuje z funkcí v případech, které by ještě před několika lety nevnímala společnost, natož samotní politici, jako důvod k odchodu. Škoda jen, že to jde tak pozvolna.


Ing. Jiří Lejnar (58)
jednatel a ředitel společnosti

Würth, spol. s r.o.
velkoobchod s profesionální montážní technikou

- Za poslední období existence a ani v roce 2009 společnost nepropadla do ztráty.

- Rozum zvítězí!


Ing. Pavel Loutocký (57)
tajemník

Magistrát města Brna
veřejná správa

- Podíl na vybudování profesionálního úřadu, který má v agendách dobře proškolený a odborně fundovaný tým a je technicky vybavený na dobré úrovni.

- Jsem rád, že se najdou v naší republice lidé, a není jich málo, kteří umí svou malou zemi proslavit ve světě, např. v oblasti byznysu, sportu, vědy, kultury a filmu.


Ing. Ivo Mader (65)
generální ředitel a předseda představenstva

Ardagh Metal Packaging Czech Republic s.r.o.
výroba kovových obalů

- Získání vhodného zahraničního partnera pro privatizaci společnosti. To dalo základ pro následující vývoj a prosperitu společnosti.

- Ne.


Ing. Antonín Machala (53)
ředitel

ALTECH, spol. s r.o.
výroba zdvihacích a manipulačních zařízení

- Odkoupení obchodního podílu firmy AEROMEC, která se věnuje provozování letadel za účelem podpory podnikání a tím umožňuje značné časové úspory při přepravě obchodníků, manažerů, ale i pracovníků servisu.

- Určitě je to vznik Evropské unie. I přes celou řadu průvodních bolestí vytvoření nové Evropy bez hranic a překážek, na demokratickém principu, je něčím, co historie nepamatuje.


Ing. Pavel Migota (44)
předseda

Velos, výrobní družstvo
výroba kovových výrobků včetně povrchové úpravy

- Stabilizování firmy. Zahájení dodávek do automobilového průmyslu a jejich další rozšiřování.

- Existence lidí, jejichž slovo a slib platí.


Ing. Jan Mík (61)
manažer odboru techniky

AGC Flat Glass Czech a.s.,
 
člen skupiny AGC         

výroba plochého skla a jeho aplikací

- Dokončení projektu výrobní linky float R3 v závodě Řetenice v naplánovaném termínu (18 měsíců od schválení) a v původním rozpočtu cca 100 mil. EUR

- Stále narůstající počet optimisticky naladěných mladých lidí, kteří se otevřeně vyjadřují k veřejným záležitostem a často i díky svým zahraničním zkušenostem se snaží o zlepšení vztahů v české společnosti.


Ing. Vladimír Mogiš (56)
ředitel

EMP s.r.o.
elektrotechnická výroba

- 18 let existence prosperující společnosti EMP s.r.o. na českém a evropském trhu, která v průběhu své existence překonala nelehká období a řadu hospodářských krizí.

- Zájem o výrobky EMP s.r.o. na evropském trhu a vývoj našich nových žádaných výrobků. V posledním období zájem o zalévané motory a vysokotlaká čerpadla. Snaha našich konstruktérů a technologů najít nejlepší řešení. Nákup nových, moderních strojů.


Mieczyslaw Molenda (62)
ředitel a jednatel

GASCONTROL, spol. s r.o.
Výroba regulačních stanic a plynovodů

- Založení společnosti Gascontrol a její rozvoj do současné podoby a podnikatelského rozměru. V současné době vlastníme GASCONTROL GROUP - 13 auditovaných společností s podobnými podnikatelskými směry s majoritním kapitálovým podílem. Také působení v rámci svých podnikatelských aktivit na zahraničních trzích.

- Ještě pořád chovám důvěru v některé veřejné činitelé a osobnosti, kteří mají smysl pro spravedlnost. V mnoha ohledech jsem skeptický - politická sféra a její představitelé by měli být pružnější a rozhodnější. Obzvlášť tehdy, když je znát, že někdo hájí své zájmy a ne zájmy státu a českého národa v této pořád ekonomicky náročně době.


Ing. Tomáš Morávek (33)
ředitel

EVROPSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM s.r.o.
vzdělávání v jazykových školách

- Projekt www.onlinejazyky.cz a www.smsjazyky.cz, otevřené zkouškové Cambridge centrum, EU granty.

- Krása a moudrost mé partnerky.


Ing. Renata Mrázová (40)
generální ředitelka

ING Life and Pensions Czech and Slovak Republic
pojišťovnictví

- Dosažení současné pracovní pozice. Jsem šťastná, že se mi v roli generální ředitelky daří šířit nadšení a elán a že jsme všichni na stejné vlně a směřujeme ke stejnému cíli. Je to nesmírně silný pocit, který nezažije každý.

- Optimismus je určitě na místě, když kolem sebe vidím lidi, kteří se nenechají strhnout šedým davem a kromě profesních schopností a dovedností mají i velké srdce a smysl pro fair play.


Ing. Petr Nožička (43)
jednatel

KOBIT, spol. s r.o.
výroba strojů a zařízení pro silniční a komunální techniku

- Vybudování obchodně-technických služeb a rozvoj prodeje našich výrobků v několika evropských státech.

- Jistě, je to setkání s lidmi, kteří jsou i v dnešní složité době čestní, zásadoví a především jsou to odborníci na svém místě.


Ing. Pavel Pachovský (62)
generální ředitel
a ředitel nákupu

Iveco Czech Republic, a.s.
výroba motorových vozidel - autobusů

- Nemyslím, že se dá vytknout jen jediná aktivita a navíc taková, která by byla postavena jen na rozhodnutích a práci mne samotného. Vždy jsem považoval za úspěch všechny mé účasti v týmech, a to na různých pozicích, kdy na konci byl nový úspěšný výrobek nebo efektivní investice.

- Stálý příliv zástupců mladé generace s novými pohledy a řešeními.


Ing. Miloslav Pavlas (61)
předseda představenstva
a ředitel

KOVOLIS HEDVIKOV a.s.
odlévání lehkých kovů

- Zvládnutí krize v letech 2008-2009, udržení černých čísel, přesvědčení banky a využití krize k intenzivnímu investování a získání nových projektů.

- To, že zákazníci vnímají naši společnost jako velmi spolehlivého partnera s velkým technickým a inovačním potenciálem, a zároveň intenzivní zájem nových zákazníků.


Ing. Jaroslav Pehal (49)
předseda představenstva

NADOP-VÝROBA NÁBYTKU, a.s.
výroba nábytku

- Žádný z úspěchů není můj osobní, vždy se jednalo o společnou práci vedení společnosti a ostatních zaměstnanců.

- Bohužel ne.


Ing. František Plachý (47)
ředitel

Novem Car Interior Design k.s.
výroba dílů a příslušenství pro motorová vozidla

- Vybudování firmy na zelené louce, z nuly na úspěšnou firmu s vysokou firemní kulturou s vysoce motivovaným manažerským týmem a motivovaným týmem zaměstnanců, oceněnou 2. místem v soutěži Zaměstnavatel roku 2011. Úspěchy, kterých jsme dosáhli v mnoha oblastech, vznikly na základě nápadů a myšlenek našeho týmu v ČR a dnes jsou vzorem, benchmarkem, pro celý koncern.

- Chtěl bych věřit, že těžce se rodící vládní reformy přinesou zlepšení korupčního prostředí v ČR.


RNDr. Miloš Podpěra (52)
ředitel

China Tours s.r.o.
cestovní kancelář

- Vybudování China Tours během deseti let z nuly na respektovanou firmu.

- Mám naději, že přece jen nastává, byť zatím pomalý, obrat od korupčního marasmu prvního desetiletí.


Ing. Vojtěch Policar (56)
ředitel a jednatel

SCHIEDEL, spol. s r.o.
výroba žáruvzdorných keramických výrobků

- Skutečnost, že i v době recese a narůstající konkurence se nám daří udržet silnou pozici na trhu. Dále mne těší, že mojí spolupracovníci jsou stále dobře motivováni a naší společnou snahou je obstát a přinášet nápady, které nás posunují dopředu.

- Chci věřit tomu, že dojde i ve veřejném prostoru ke kultivaci chování a politici si uvědomí, že pokud nechceme být v rámci EU řazeni k rozvojovým státům, musíme změnit svoje chování, ztransparentnit procesy ve veřejném prostoru a zamezit tak postupné ztrátě důvěry lidí.


Jiří Povolný (64)
předseda představenstva

MÁTRA TRANSPORT a.s.
silniční nákladní doprava

- Vybudování úspěšné firmy od nuly postupným růstem, výhradně na základě dosažených výsledků. Celých 20 let firma hospodařila s kladnými hospodářskými výsledky. Neméně významná je též důvěra zaměstnanců a kvalitní pracovní kolektiv.

- Víra, že poctivá a cílevědomá práce se musí dlouhodobě vyplatit. Doufám, že finanční krize, které již dosáhly takové úrovně, že ohrožují podstatu tržního hospodářství, přinutí politiky dodržovat základní ekonomické principy a zastaví růst za cenu nepřiměřeného dluhu.


Ing. Petra Procházková (46)
finanční ředitelka

AGROFERT HOLDING, a.s.
obchod

- Nerozlišuji malé a velké úspěchy, je pro mě důležité fungování celku.

- Ano, např. narůstající zájem společnosti o veřejné finance a dění kolem nás.


Mgr. Jan Rafaj, MBA
ředitel pro personalistiku a vnější vztahy

ArcelorMittal Ostrava a.s.
výroba hutních výrobků

- Nejedná se o jeden konkrétní, ale o mozaiku. Účast na vyvedení společnosti Válcovny plechu, a.s. z předlužené situace; přípravě nové investiční strategie; na vypořádání sporů mezi ČR a skupinou ArcelorMittal, vytvoření podmínek pro dodávky tekutého železa pro Evraz Vítkovice Steel, na přípravě investiční strategie jedné z největších průmyslových energetik v ČR, na redukci zaměstnanosti při udržení sociálního smíru, implementaci moderních nástrojů řízení lidských zdrojů a vyhledávání nových talentů.

- To, že potkávám mnoho schopných a zajímavých lidí, kteří stále dokážou obohacovat náš divoký svět, kteří mají srdce na správném místě a ochotu udělat něco navíc.


Ing. Miroslav Res (47)
generální ředitel a prokurista

ČEDOK a.s.
Činnosti cestovních kanceláří

- Účast na realizaci transformace Čedoku ze státního monopolu cestovního ruchu na společnost, schopnou obstát v tržních podmínkách a být dlouhodobě předním hráčem na trhu cestovního ruchu.

- Pokud veřejným prostorem myslíte současnou politickou scénu - pak bohužel neexistuje.


Ing. Vít Rybák, CSc. (62)
ředitel společnosti

Glatt-Pharma, spol. s r.o.
vývoj a výroba strojů a zařízení

- Vybudování uznávané firmy, schopné navrhnout, kvalitně vyrobit, včas dodat a zdokumentovat stroje a zařízení pro nejnáročnější trhy.

- Mladí, vzdělaní, schopní lidé, mající chuť usilovně pracovat pro firmu.


Ing. Gustav Slamečka, MBA (52)
předseda představenstva

ČD Cargo, a.s.
nákladní železniční doprava, logistika

- Vždy se mi dařilo sestavit fungující tým lidí. To vedlo k výsledkům, jakými jsou stabilizace financování veřejné železniční dopravy v souvislosti s liberalizací trhu. A nebo také k návratu ČD Carga do černých čísel.

- Kompetentní a zapálení spolupracovníci.


Jiří Slovák (51)
jednatel

Trachea, s.r.o.
výroba polotovarů pro nábytek

- Je příjemné, že jsme se stali jedničkou ve svém oboru, ale za takovým úspěchem stojí vždy tým. A právě tento tým je naší největší předností a zárukou úspěchu.

- Žijeme v nejstabilnější a nejbohatší části světa, takže důvodů k optimismu máme stovky. Jen je občas považujeme za příliš samozřejmé a nevážíme si jich.


Ing. Theodor Sojka (57)
tajemník

Statutární město Chomutov
veřejná správa

- Realizaci organizačních změn na magistrátě, která snížila počet vedoucích zaměstnanců a zvýšila produktivitu úředníků. Rozjel se nový motivační systém a zavedly se moderní metody řízení. Inovace umožnily snížení byrokracie formou elektronických služeb.

- Jsou to opatření, která přijala vláda v souladu s Analýzou současného stavu veřejné správy.


Lubomír Stoklásek (62)
generální ředitel a předseda představenstva

AGROSTROJ Pelhřimov, a.s.
strojírenská výroba

- Zvládnutí krizového období 2008-2009. Zajištění nových zakázek a personálu v letech 2010-2011.
Ocenění Investor roku 2010 v ČR, ocenění u odběratelů světových značek.

- Vnitřně - technická, stavební a personální připravenost firmy a mladý personál. Vně - optimismus zatím není. Do ekonomiky firem a státu příliš zasahují velké banky a nadnárodní investiční společnosti.


prof. MUDr. Eva Syková, DrSc. (67)
ředitelka a předsedkyně rady

Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.
výzkum a vývoj v oblasti přírodních věd

- Vybudování Inovačního biomedicínského centra z podpory EU (JPD2) a hl. m. Prahy. Propojení vědy s podnikatelskou sférou, založení první firmy vlastněné ústavem v AV ČR, podpora čtyř úspěšně se rozvíjejících spin-off firem v podnikatelském inkubátoru.

- Osobní svoboda českých občanů po roce 1989 povede k celospolečenskému růstu, zlepšuje se ekonomika, začíná boj proti korupci a máme slušný potenciál mladých českých studentů, vědců a podnikatelů.


Ing. Ivana Šachová (49)
jednatelka a ředitelka firmy

SILEX spol. s r.o.
velkoobchod a maloobchod s bytovým textilem SCANquilt

- Před osmi lety se mi podařilo ze dne na den začít řídit firmu a vést pracovní kolektiv. Spolu s týmem kolegů se podařilo i za složitých podmínek posílit dobré jméno naší značky SCANquilt, která je na trhu již 20 let. Velmi mě potěšilo a povzbudilo umístění v soutěži Ocenění českých podnikatelek 2010 v kategorii Velká společnost na 1. místě.

- I v této složité době potkávám velkou spoustu osobností i v malém podnikání, lidí, kteří poctivě a s plným nasazením a vlastními silami překonávají veškeré složitosti, věří si a tímto nadšením povzbuzují ostatní.


Ing. Otakar Šašek (57)
ředitel

ZD Klapý
zemědělství

- Podnik se vyrovnal se závazky z transformace, udržel diverzifikovanou produkci rostlinné výroby, živočišné výroby i ovocnářství. Hospodaříme na zvyšující se výměře, investujeme do krajinotvorby a vodního režimu v krajině. Firma je stabilní a neoslabená obdobím ekonomických potíží ve světě.

- Důvěra v to, že budou-li v EU rovné podmínky, ukáže české zemědělství, že patří mezi nejlepší. Že svoji existenci obhájíme i přes to, že podmínky našeho vstupu nebyly dohodnuty dobře. Pokud jde o stav veřejného prostoru, věřím, že nejhorší je za námi a že i politici začnou stát řídit jako firmu, kterou vedou k prosperitě, a ne, že bohatství celého národa využívají jen ke svému prospěchu.


Ing. František Ševčík (62)
ředitel a jednatel firmy

ZAM-SERVIS s.r.o.
výroba elektrických přístrojů a zařízení

- Správný předpoklad požadavků trhu v oboru, úspěšný vývoj nových zařízení a prosazení se na trhu.

- Docela slušný vývoj ekonomiky bez ohledu na rozporuplné politické vedení země.


Bc. Miloš Škrdlík, MBA, MSc. (52)
jednatel

Maloobchodní síť BRNĚNKA, spol. s r.o.
maloobchodní prodej

- Vymyšlení a realizaci franšízového maloobchodního konceptu BRNĚNKA (1992). A to, že už 20 let úspěšně funguje a stále se vylepšuje. Je to již 230 prodejen potravin a velkoobchodní sklad. A taky, že jsme v Brně s kolegy vymysleli a postavili velký obchodní a bytový komplex EDEN, kde má BRNĚNKA i své sídlo a velký supermarket.

- Stále máme možnosti a příležitosti.
A výzvy...


Karel Šnour (48)
ředitel a jednatel

Rosenberg s.r.o.
výroba vzduchotechniky a ventilátorů

- Udržet stabilitu firmy i v těchto letech!

- Možná snad jen, že ČR na tom není tak špatně v porovnání s ostatními státy!


Ing. Josef Špryňar (32)
výrobní náměstek

Metrostav a.s.
stavebnictví

- Mít schopnost řídit miliardové stavební projekty. Být manažerem vedení divize společnosti.

- Začíná se více dbát na morálku a čestnost.


Jaroslav Šrajer (67)
ředitel

TEXSR s.r.o.
textilní výroba, velkoobchod

- Vedle vybudování firmy je to vývoj nového materiálu, který se realizoval na základě mého nápadu. Materiál již existuje a je i patentově chráněn.

- Myslím si, že žijeme v době, o které by se leckomu mohlo jen zdát, a tak se na určité detaily dívám s nadhledem.


Ing. Jan Urbiš (62)
jednatel a ředitelspolečnosti

SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o.
stavebnictví

- Již 19. rok se firmě díky jejímu stmelenému kolektivu daří plnit přání zákazníků, kteří se na nás opakovaně s důvěrou obracejí.

- Existují ještě mladí lidé, kteří se stavebnímu řemeslu věnují s velkým zaujetím, což skýtá záruku toho, že stavebnictví bude neustále atraktivním oborem. A to i přesto, že dnes stojí na pokraji zájmu společnosti.


RNDr. Tomáš Votruba, CSc., MBA (59)
generální ředitel

ROCHE spol. s r.o.
velkoobchod se zdravotnickými přístroji, farmaceutickými a ortopedickými výrobky

- Výsledky firmy v době recese ekonomiky.

- Chytří mladí lidé.


Karel Vytřísal (37)
jednatel

Domat Control System s.r.o.
výroba elektrických strojů a zařízení

- Hospodářské výsledky naší společnosti za poslední tři roky a současně spokojený tým spolupracovníků.

- Současná krize. Operativní vývojová firma, jakou vedu, může předběhnout neoperativní gigantické nadnárodní koncerny, které jsou naší konkurencí.


Miroslav Závada, MBA (47)
facility manager

Krajská majetková, p.o.
pronájem a správa vlastních a pronajatých nemovitostí

- Úspěšnou aplikaci manažerských metod práce a zavedení facility managementu v atypickém prostředí státní správy a samosprávy.

- Obecně na dění ve společnosti po roce 1989 nahlížím s optimismem, i přesto, že jsme neustále médii zahrnováni značným množství negativ. Proto i vítám tuto soutěž a jí podobné.


Ing. Jindřich Zítek (56)
předseda představenstva a výkonný ředitel

VSP DATA a.s.
opravy počítačů a periferních zařízení

- Vybudování firmy VSP DATA a moderního evropského opravárenského centra od samého základu. Získání hlavních globálních hráčů oboru do našeho zákaznického portfolia a sestavení úspěšného manažerského týmu.

- Samozřejmě ano, je to už samotná existence lidí s racionální pozitivní vizí budoucích dnů, existence lidí, kteří bez ohledu na svoji situaci pomáhají potřebným kolem sebe, i těch, které těší dělat radost lidem kolem sebe. Zkrátka radost z lidského bytí.


Ing. Martin Žáček, CSc. (46)
generální ředitel a předseda představenstva

UNIQA pojišťovna
pojištění, zajištění a penzijní financování

- Převzetí role CEO a pokračování úspěšného rozvoje UNIQA, trvalé posilování její tržní pozice a nárůstu znalostí značky. To vše při zachování výborných klíčových ekonomických parametrů.

- Jsem rád, že se o palčivých problémech v naší společnosti začíná diskutovat, i když pomalu. Velmi bych si přál, aby veřejná sféra fungovala zcela transparentně a za cíl měla výhradně zájmy občanů.


Ing. Jan Žižka (49)
generální ředitel

Mondi Štětí a.s.

     Seznam článků
ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ  Citáty  
۰Necháme vstoupit blahobyt do našich životů v takové míře, jak tomu nikdy dříve nebylo.

Louise L. Hay
 Registrace zákazníka

Jak pracovat s knihami

Nabídka spolupráce
Email:  
Heslo:  
Poslat heslo

Starobylé svitkyVIDEO


Vedeme.cz


administrace
© copyright 2009 | www.frkal.com/ WebDesign | all rights reserved