Přidat k oblíbeným info@karavana-uspechu.eu   tel.: (420)  608 87 28 27     Neděle, 16. prosince 2018        

  Životopisy slavných  

Peter F. Drucker ...

Peter Ferdinand Drucker (19. listopadu 1909 v Kaasgrabenu v Rakousku - 11. listopadu 2005 v Claremontu v Kalifornii[1]) byl americkým teoretikem a filosofem managementu, ekonomem a autorem související literatury. Platí za zakladatele moderního managementu.Peter F. Drucker
Drucker se narodil do rodiny vysoce postaveného úředníka v habsburském Rakousku-Uhersku. Na svět přišel v hlavním městě čokolády Rakouska, v malé vesnici jménem Kaasgraben, která je dnes součástí Vídně (19. okrsek, Döbling). Po porážce Rakouska-Uherska v první světové válce byl ve Vídni nedostatek pracovních míst, a tak se po dokončení školy přestěhoval do Německa, kde nejprve pracoval v bankovnictví a později jako žurnalista. Ve 20. letech studoval na univerzitě v Hamburku a potom studoval ve Frankfurtu mezinárodní právo, z kterého získal doktorát. Zde také pracoval jako redaktor listu Frankfurter General-Anzeiger (česky Frankfurtský všeobecný přehled) pro mezinárodní vztahy a hospodářství.
Vzestup nacismu jej však donutil v roce 1933 opustit zemi. Poté, co odešel, spálili nacisti jedno z jeho děl. Po čtyřech letech v Londýně, kde pracoval pro noviny Financial Times, odešel roku 1937 natrvalo do USA, kde se z něj stal univerzitní profesor, ale také spisovatel na volné noze a vážený odborník přes management a podnikání. O schopnostech Druckera může svědčit i to, že jej George Orwell označil za jednoho ze spisovatelů, kteří předpověděli Německo-ruský pakt z roku 1939.[2] Předpověděl i několik dalších významných událostí, mimo jiné např. propad newyorské burzy roku 1987.[3] Roku 1943 získává Drucker státní občanství USA. Nejprve pracoval na Bennington College v Benningtonu, kde také roku 1945 napsal jedno ze svých nejlepších děl Concept of the Corporation.
Od roku 1950 vyučoval jako profesor managementu na Newyorské univerzitě, přičemž pracoval na mnoha odborných publikacích, pravidelně přispíval do Wall Street Journal a dělal také poradce několika nadnárodním koncernům jako například General Motors a Sears Roebuck. Roku 1954 formuloval „Management by objectives" (MBO) neboli „Vedení vytyčením cílů", což je metoda provozně-hospodářských nauk určená k řízení spolupracovníků uvnitř podniku.
Od roku 1971 až do své smrti byl profesorem sociálních věd a managementu na Claremont Graduate University pobíž Los Angeles. Zde byla zřízena organizace „Peter F. Drucker Graduate School of Management at Claremont University", která každoročně uděluje ocenění Peter F. Drucker Award for Nonprofit Innovation.
Dne 9. července 2002 obdržel Drucker americkou prezidentskou medaili svobody (v orig. Presidential Medal of Freedom), nejvyšší civilní ocenění Spojených států, od George W. Bushe. Mnoho odborníků z branže jej uznává jako nejvlivnějšího průkopníka moderního managementu[4]. Drucker zemřel 11. listopadu 2005, několik dní před svými nedožitými 96. narozeninami, v Claremontu v Kalifornii přirozenou smrtí.

Kariéra:
Jeho kariéra ekonomického teoretika začala roku 1945, kdy mu jeho prvotní práce na téma politiky a společnosti otevřela dveře do záležitostí uvnitř společnosti General Motors, jedné z největších korporací na světě. Díky svým zkušenostem z Evropy byl fascinován problémy s udržováním autority. Svoje udivení sdílel s Donaldsonem Brownem, hlavním mozkem administrativy GM. Brown jej přivedl do společnosti, aby provedl něco, co by se dalo označit jako „politický audit". Z výsledků jeho práce vzniklo dílo Concept of the Corporation, kterým zpopularizoval mnoha divizionální strukturu GM a vedl k velké odezvě v odborných médiích, načež následovaly navazující články a knihy, které dále rozvíjely tuto myšlenku.
Drucker se zajímal o rostoucí počet lidí, kteří pracovali stále více spíš myslí než vlastníma rukama. Byl zaujatý zaměstnanci, kteří věděli více o určitých věcech než jejich šéfové nebo kolegové, ale museli již spolupracovat s ostatními ve velké organizaci. Než aby to prohlásil za projev úžasného lidského pokroku, analyzoval Drucker tento fenomén a zjistil, jak narušuje běžné smýšlení o tom, jak by měla být organizace vedena.
Jeho přístup fungoval dobře ve stále vyspělejším světě podnikání druhé poloviny 20. století. V této době již měly velké korporace vyvinuty základní výrobní postupy a hierarchii řízení masové produkce. Výkonní vedoucí si mysleli, že vědí, jak vést společnosti, a Drucker jim do toho najednou vešel s tím, že poukázal na skuliny v jejich přesvědčení, které by mohly způsobit stagnaci podniku. Ale udělal to velice sympatickým způsobem. Předpokládal, že jeho čtenáři jsou inteligentní, racionální a těžce pracující lidé dobré vůle, a tak, jestliže jejich organizace zažívala problémy, věřil, že je to zapříčiněno zastaralými myšlenkami, příliš plochým pojetím problémů nebo jejich vnitřním neporozuměním.
Drucker je autorem třiceti devíti knih,[5] které byly přeloženy do více než dvaceti jazyků. Dvě z jeho knih jsou romány, jeden autobiografický. Je spoluautorem knihy zabývají se japonskými malbami a vytvořil také 4 série vzdělávacích filmů na téma management. Jeho první kniha byla napsána roku 1939, mezi lety 1975 a 1995 byl redakčním sloupkařem listu The Wall Street Journal a byl také častým přispěvatelem Harvard Business Review, The Atlantic Monthly a The Economist. V práci podnikového konzultanta (pracoval ale také pro neziskové organizace) pokračoval až do své smrti.

Bibliografie:
Druckerovy knihy o managementu byly přeloženy do více než 30 jazyků; k nejvýznamnějším z nich patří tyto: Concept of the Corporation (1946), The Practice of Management (1954), Managing for Results (1964), The Effective Executive (1966), Management: Tasks, Responsibilities, Practices (1974), Managing in Turbulent Times (1980), Innovation and Entrepreneurship (1985), The Frontiers of Management (1987), Managing the Non-profit Organization (1990), Managing for the Future (1992), Managing in a Time of Great Change (1995).
Nejdůležitější knihy o ekonomice, společnosti, společenské a politické struktuře: The End of Economic Man (1939), The Future of Industrial Man (1942), The New Society (1950), The Landmarks of Tomorrow (1957), The Age of Discontinuity (1968), Pension Funds Revolution (1976), Toward the Next Economics (1981), The New Realities (1989), Post-Capitalist Society (1993).
Peter Drucker je dále autorem poutavé autobiografie Adventures of a Bystander (1987, 1991), dvou románů a několika svazků esejů. Byl častým a dlouholetým přispěvatelem mnoha magazínů a odborných časopisů (Harvard Business Review, The Economist, Industry Week, Foreign Affairs, The Atlantic Monthly) a pravidelným autorem sloupků a úvodníků pro The Wall Street Journal.
V českých překladech vyšlo v letech 1992 až 2008 v nakladatelství Management Press šestnáct Druckerových knih, včetně dvou zásadních antologií, které k vydání osobně vybral a sestavil autor. První z nich (The Essential Drucker, česky: To nejdůležitější z Druckera) přináší ukázky z nejvýznamnějších Druckerových knih o managementu, druhá (A Functioning Society, česky Fungující společnost) pak shrnuje jeho nejvýznamnější myšlenky a eseje na téma společnost, společenství a politická struktura. Českého vydání patnácté z nich - knihy Drucker na každý den (The Daily Drucker), která - v podobě „kalendáře"- přináší zásadní průřez autorovým celoživotním dílem - se Peter Drucker již nedožil.
Platnost a podnětnost Druckerových myšlenek ovšem není omezena časem jeho fyzického života - lze očekávat, že jeho texty budou s nadšením, s úžasem, s překvapením i s vděčností objevovat nové a nové generace čtenářů.Drucker

Známé citáty:
Když něco nemůžete změřit, nemůžete to ani řídit
Nejlepší cesta k předpovědi budoucnosti je její tvorba.
Nejvyšší vedoucí společnosti by neměl mít vyšší mzdu než dvacetinásobek platu svého nejhůře placeného pracovníka.
Základem podnikání je zákazník, díky kterému současně existuje. On sám dává zaměstnání.

 

Karavana-uspechu.eu

 Životopisy slavných 


 


ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ  Citáty  
۰Nevím co se stane. Jenom vím, že dokud ta lod´ kolem Světa popluje, já na ní budu. Možná, až se vrátím, budu žít úplně jiný život….

Jiří Albrecht
 Registrace zákazníka

Jak pracovat s knihami

Nabídka spolupráce
Email:  
Heslo:  
Poslat heslo

Starobylé svitkyVIDEO


Vedeme.cz


administrace
© copyright 2009 | www.frkal.com/ WebDesign | all rights reserved